ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: TOEIC 990 – Luyện thi TOEIC điểm tối đa

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 1 Bình luận

<p>Ứng dụng &quot;TOEIC 990&quot; n&agrave;y hỗ trợ việc x&acirc;y dựng Ngữ ph&aacute;p / Từ vựng TOEIC cần thiết cho th&iacute; sinh dự thi (TOEIC Phần 5: C&acirc;u chưa ho&agrave;n chỉnh). Tất cả c&aacute;c c&acirc;u hỏi trong ứng dụng n&agrave;y được lựa chọn cẩn thận hơn 50 lần (lấy từ kỳ thi c&aacute;c năm 2006-2011) bằng c&aacute;ch nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c xu hướng của những c&acirc;u hỏi TOEIC thực tế.</p>

Ứng dụng "TOEIC 990" này hỗ trợ việc xây dựng Ngữ pháp / Từ vựng TOEIC cần thiết cho thí sinh dự thi (TOEIC Phần 5: Câu chưa hoàn chỉnh). Tất cả các câu hỏi trong ứng dụng này được lựa chọn cẩn thận hơn 50 lần (lấy từ kỳ thi các năm 2006-2011) bằng cách nghiên cứu các xu hướng của những câu hỏi TOEIC thực tế.

Thông số kỹ thuật

  • Ứng dụng này cung cấp cho bạn một loạt các câu hỏi TOEIC phần 5 – câu chưa hoàn chỉnh. Bạn có thể chọn một câu trả lời từ bốn lựa chọn như khi thi TOEIC thật.

 Các tính năng chính

  • TOEIC 990 sẽ điều chỉnh phù hợp mức độ khó của các câu hỏi vấn đề với bạn, giả sử bạn sử dụng và yêu cầu TOEIC 990 ước lượng điểm mức độ của bài kiểm tra.
  • 200 câu hỏi có sẵn. (Nhiều câu hỏi sẽ được cập nhật và bổ sung thêm liên tục.)
  • Cung cấp 10 câu hỏi cho mỗi lần thử.

Ứng dụng phù hợp với iPhone, iPod touch, và iPad hệ điều hành iOS 4.3 hoặc mới hơn. 

Download: iOS

TOEIC 990 itunes ios app
TOEIC 990 itunes ios app
TOEIC 990 itunes ios app
TOEIC 990 itunes ios app
TOEIC 990 itunes ios app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết