ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Tip Income – Quản lý thu nhập của bạn hiệu quả

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Bạn c&oacute; muốn kiếm được nhiều lời khuy&ecirc;n hơn kh&ocirc;ng? Tip Income c&oacute; thể gi&uacute;p bạn kiếm được nhiều tiền hơn từ c&aacute;c lời khuy&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng việc của bạn bằng c&aacute;ch trả lời những c&acirc;u hỏi then chốt...</p>

Bạn có muốn kiếm được nhiều lời khuyên hơn không? Tip Income có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn từ các lời khuyên và công việc của bạn bằng cách trả lời những câu hỏi này:

 • Mức lương giờ của tôi là gì?
 • Những địa điểm kiếm được cho tôi nhiều tiền nhất?
 • Những tháng kiếm được cho tôi thu nhập nhiều nhất?
 • Những ngày trong tuần tôi kiếm được hầu hết những lời khuyên?
 • Tôi có nhận được nhiều lời khuyên hơn vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy không?
 • Có nhiều lợi nhuận hơn khi làm việc ca sáng, ca tối hoặc ca đêm?
 • Có phải công ty của tôi trả đủ cho tất cả thời gian của tôi?

... và còn nhiều hơn nữa

Tip Income là ứng dụng phải có dành cho bất cứ ai làm việc trong ngành công nghiệp dịch vụ! Ví dụ như nhà hàng, sòng bạc, taxi, giao bánh pizza và nhiều hơn nữa!

Với Tip Income, bạn có thể

 • Tìm thời gian lợi nhuận cao nhất và địa điểm làm việc
 • Theo dõi lời khuyên về thẻ tín dụng và tiền mặt, tiền lương, thu nhập và chi phí khác
 • Tự động tính toán một phiên làm việc với chế độ hẹn giờ
 • Đưa ra dữ liệu của bạn ở định dạng CSV qua email để bạn có thể nhìn vào chúng trong các chương trình khác như Microsoft Excel
 • Tùy chỉnh với các địa điểm của riêng bạn

Download: iOS

tip-income-itunes-ios-app
tip-income-itunes-ios-app
tip-income-itunes-ios-app
tip-income-itunes-ios-app
tip-income-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết