ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Thomson Reuters Marketboard – Dữ liệu, tin tức từ Thomson Reuters

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Thomson Reuters Marketboard cho ph&eacute;p c&aacute;c chuy&ecirc;n gia t&agrave;i ch&iacute;nh, sinh vi&ecirc;n, v&agrave; những người đam m&ecirc; thị trường nhanh ch&oacute;ng nắm bắt hoạt động chứng kho&aacute;n to&agrave;n cầu v&agrave; dễ d&agrave;ng xem tin tức, sự kiện v&agrave; nghi&ecirc;n cứu hướng đi của thị trường.</p>

Thomson Reuters Marketboard cho phép các chuyên gia tài chính, sinh viên, và những người đam mê thị trường nhanh chóng nắm bắt hoạt động chứng khoán toàn cầu và dễ dàng xem tin tức, sự kiện và nghiên cứu hướng đi của thị trường.

Các thuê bao của Thomson ONE có thể đăng nhập bằng các thông tin trong máy tính để bàn của họ và xem nội dung bổ sung, được điều khiển bởi quyền lợi của họ.

Người dùng có thể di chuyển giữa màn hình chủ, trong đó bao gồm dữ liệu tương tác thị trường, tin tức, và các sự kiện, và các "Cặp" thực sự, cung cấp truy cập offline vào tài liệu đã được lưu.

 

Tính năng

 

 • Danh sách tùy chỉnh để theo dõi hoạt động thị trường cho những công ty bạn đi theo
 • Nghiên cứu phân tích từ ngân hàng đầu tư hàng đầu trên toàn cầu 
 • Bảng điểm và tóm tắt thông qua Thomson Reuters StreetEvents
 • Báo cáo công ty đầy đủ cung cấp một bản chụp của công ty toàn diện trong định dạng PDF 
 • Tin tức cao cấp trên mức độ công ty 
 • Cặp tài liệu để lưu và xem lại các bài báo và nghiên cứu ẩn
 • Theo dõi giám sát danh sách xem (liên quan đến công ty trên danh sách của bạn bằng cách thay đổi hàng ngày: xác định những bước đi dẫn đầu dựa trên số lượng tin tức, nghiên cứu, các sự kiện và chương trình khuyến mại)
 • Theo dõi danh mục đầu tư (xem lại danh mục đầu tư và các giá trị chuẩn, đo lường sự đóng góp thực, trọng lượng thành phần danh mục đầu tư, và các số liệu so với chuẩn) 
 • Nội dung hợp tác đầu tư bao gồm cả các công ty, các Quỹ và liên hệ với khả năng tìm kiếm mới 
 • Cộng thêm điểm StockRating+ với khả năng tải về các báo cáo dạng PDF để đọc offline

Download: iOS

thomson-reuters-marketboard-itunes-ios-app
thomson-reuters-marketboard-itunes-ios-app
thomson-reuters-marketboard-itunes-ios-app
thomson-reuters-marketboard-itunes-ios-app
thomson-reuters-marketboard-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết