ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: The Wall Street Journal - Tin tức nhanh của tờ Wall Street

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>The Wall Street Journal l&agrave; ứng dụng đọc b&aacute;o kết hợp tốt nhất giữa cả bản in giấy v&agrave; kỹ thuật số. C&oacute; tất cả những th&ocirc;ng tin như tr&ecirc;n 1 tờ b&aacute;o b&igrave;nh thường bao gồm: tin tức, &yacute; kiến của chuy&ecirc;n gia, thị trường ti&ecirc;n tệ v&agrave; đầu tư. C&aacute;c chuy&ecirc;n mục c&oacute; tr&ecirc;n bản cuối tuần WSJ v&agrave; tạp ch&iacute; Wall Street Journal. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n bổ sung c&aacute;c đoạn video, đồ thị, dữ liệu cho c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n cảnh về thị trường v&agrave; đưa ra danh s&aacute;ch theo d&otilde;i ri&ecirc;ng.</p>

The Wall Street Journal là ứng dụng đọc báo kết hợp tốt nhất giữa cả bản in giấy và kỹ thuật số. Có tất cả những thông tin như trên 1 tờ báo bình thường bao gồm: tin tức, ý kiến của chuyên gia, thị trường tiên tệ và đầu tư. Các chuyên mục có trên bản cuối tuần WSJ và tạp chí Wall Street Journal. Bên cạnh đó còn bổ sung các đoạn video, đồ thị, dữ liệu cho cái nhìn toàn cảnh về thị trường và đưa ra danh sách theo dõi riêng.

Theo dõi The Wall Street Journal trên iPad với những tin tức như được cập nhật vào mỗi buổi sáng và một kho lưu trữ những bản đã phát hành 7 ngày trước. Nhận tin tức cập nhật mới nhất trong ngày với "Now Edition," có sẵn trên cả iPad và iPhone.

Lưu bài viết yêu thích để đọc khi offline. Với việc trả tiền thuê bao hàng tháng bạn có thể truy cập vào tất cả các nội dung. Mỗi buổi sáng, tin tức sẽ được tự động tải về iPad hoặc iPhone của bạn. Lưu ý rằng các biểu tượng WSJ sẽ được đặt trong thư mục sạp báo trên điện thoại của bạn.

Bạn có hai tùy chọn đăng ký:

1. Truy cập trên smartphone với $ 12,99 mỗi tháng (bao gồm truy cập trên iPhone, và tất cả các ứng dụng smartphone khác WSJ)
2. Tất cả các thiết bị kỹ thuật số chỉ với $ 21,99 mỗi tháng (bao gồm truy cập trên iPad, iPhone, tất cả các thiết bị WSJ khác : các ứng dụng điện thoại thông minh, và WSJ Online) thuê bao của bạn sẽ gia hạn tự động vào mỗi tháng và thanh toán sẽ được tính vào tài khoản iTunes của bạn trong vòng 24 giờ trước khi gói cước đăng ký hết hạn. Bạn có thể tắt tính năng tự động gia hạn bằng cách vào Cài đặt Tài khoản của bạn sau khi mua hàng.


Điều khoản và hướng dẫn sử dụng chi tiết tại:
http://s.wsj.net/static_html_files/mobileConfig/pages/wsj/en-subscriberagreement.html

Có gì mới trong phiên bản 5.2:

  • Chức năng tìm kiếm trong WSJ : Tìm những tin tức Tạp chí bạn đang tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm ứng dụng mới.
  • Đối với người sử dụng iPad, nút tìm kiếm nằm ở dưới cùng của mỗi trang.
  • Đối với iPhone, các hình thức tìm kiếm ở trên cùng của danh sách, trượt ra từ phía bên trái. (Tìm kiếm có sẵn trong ngôn ngữ tiếng Anh.)

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

the-wall-street-journal-itunes-ios-app
the-wall-street-journal-itunes-ios-app
the-wall-street-journal-itunes-ios-app
the-wall-street-journal-itunes-ios-app
the-wall-street-journal-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết