ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: The IQ Test Free Edition – Phiên bản miễn phí kiểm tra chỉ số thông minh

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Cải thiện chỉ số IQ của bạn với ứng dụng ti&ecirc;n tiến n&agrave;y. Ngo&agrave;i việc đo lường chỉ số IQ chung của bạn, b&agrave;i kiểm tra độc quyền của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu suất của bạn trong 13 khu vực kh&aacute;c nhau của tr&iacute; th&ocirc;ng minh, tiết lộ điểm mạnh v&agrave; điểm yếu quan trọng trong nhận thức của bạn.</p>

"Bài kiểm tra chỉ số IQ toàn diện nhất trên kho ứng dụng. Hơn 900 câu hỏi để làm nhạy bén trí thông minh của bạn."

Cải thiện chỉ số IQ của bạn với ứng dụng tiên tiến này.
Ngoài việc đo lường chỉ số IQ chung của bạn, bài kiểm tra độc quyền của chúng tôi sẽ đánh giá hiệu suất của bạn trong 13 khu vực khác nhau của trí thông minh, tiết lộ điểm mạnh và điểm yếu quan trọng trong nhận thức của bạn. Những khu vực này là:

 • Sự tương đồng
 • Mối quan hệ ruột thịt
 • Phân loại
 • Mã hóa - Giải mã
 • Hướng Sense
 • Lý giải lôgic
 • Hoạt động toán học
 • Số, xếp hạng và trình tự
 • Nhận thức khuôn mẫu
 • Hàng loạt
 • Lời công bố & Kết luận
 • Sơ đồ Venn
 • Trực quan

Danh sách đặc điểm

 • Chọn số câu hỏi mà bạn muốn trong mỗi bài kiểm tra.
 • Biểu đồ hình tròn và biểu đồ thanh đẹp theo dõi bạn đang biểu hiện như thế nào trong một chủ đề cụ thể, và thử lại các câu hỏi mà bạn trả lời sai.
 • Chọn cài đặt bộ đếm thời gian của riêng bạn.
 • Hiệu ứng âm thanh tuyệt. (Bạn có thể tắt chúng đi nếu muốn.)
 • Thuật toán đặc biệt mà được hỏi ngẫu nhiên mỗi khi làm bài kiểm tra.

Download: iOS

the-iq-test-free-edition-itunes-ios-app
the-iq-test-free-edition-itunes-ios-app
the-iq-test-free-edition-itunes-ios-app
the-iq-test-free-edition-itunes-ios-app
the-iq-test-free-edition-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết