ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: The Economist - Phiên bản dnahf cho iPad

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Ứng dụng tải về ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;, truy cập v&agrave;o c&aacute;c b&agrave;i viết tr&ecirc;n b&aacute;o The Economist bản giấy v&agrave; bản điện tử v&agrave; tự động cập nhật c&aacute;c vấn đề mới nhất. The Economist l&agrave; một k&ecirc;nh tin tức quốc tế được cập nhật h&agrave;ng tuần, c&ocirc;ng bố kết quả kinh doanh, c&aacute;c bản b&aacute;o c&aacute;o về kinh tế, đi k&egrave;m với c&aacute;c b&igrave;nh luận v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch về c&aacute;c vấn đề kinh doanh, t&agrave;i ch&iacute;nh, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, phương tiện truyền th&ocirc;ng v&agrave; nghệ thuật tr&ecirc;n khắp thế giới.</p>

Ứng dụng tải về hoàn toàn miễn phí, truy cập vào các bài viết trên báo The Economist bản giấy và bản điện tử và tự động cập nhật các vấn đề mới nhất.

Các tính năng chính

 • Tải về từng vấn đề để điện thoại của bạn đọc mà không cần kết nối internet • Chuyển dễ dàng giữa đọc và nghe với phần The Economist bản audio
 • Lưu trữ và xem lại
 • Đăng ký thông tin của bạn với chúng tôi để truy cập vào The Economist trên iPhone và iPad và The Economist trực tuyến tùy chọn đăng ký
 • Đăng ký theo quý là  USD $ 74,99 hoặc hàng năm (51 vấn đề) với USD $ 299,99 hoặc mua một vấn đề duy nhất  với USD $ 7,99. Nếu có thể bạn sẽ phải trả bằng nội tệ theo tỷ giá hiện hành theo quy định của iTunes.
 • Thanh toán sẽ được tính vào tài khoản iTunes
 • Cập nhật sẽ tự động đổi mới trừ khi bạn tắt chức năng này  trong 24 giờ trước khi hết hạn
 • Tài khoản sẽ được tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc  một đợt gia hạn cũ với mức giá của các thuê bao ban đầu
 • Bạn có thể quản lý tự động cập nhật trong cài đặt tài khoản iTunes của bạn, có thể được tắt nếu bạn muốn
 • Các điều khoản và cách sử dụng có thể được tìm thấy tại http://www.economist.com/legal/terms-of-use

Giới thiệu về tờ báo The Economist
Là một kênh tin tức quốc tế được cập nhật hàng tuần, công bố kết quả kinh doanh, các bản báo cáo về kinh tế, đi kèm với các bình luận và phân tích về các vấn đề kinh doanh, tài chính, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, phương tiện truyền thông và nghệ thuật trên khắp thế giới.

Có gì mới trong phiên bản 2.8: Bản cập nhật này có giao diện được làm mới hoàn toàn giúp việc trải nghiệm dược tốt hơn, cải thiện sự ổn định, giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình tải các bản âm thanh.

Thông tin ứng dụng:

 • Thể loại: Tin tức
 • Cập nhật: ngày 24 tháng 6 năm 2013
 • Phiên bản: 2.8
 • Kích thước: 8,6 MB
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phát triển: The Economist báo Group Inc
 • Bản quyền © The Economist báo TNHH 2013
 • Yêu cầu: Tương thích với iPad. Yêu cầu iOS 5.0 hoặc mới hơn.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

the-economist-for-ipad-itunes-ios-app
the-economist-for-ipad-itunes-ios-app
the-economist-for-ipad-itunes-ios-app
the-economist-for-ipad-itunes-ios-app
the-economist-for-ipad-itunes-ios-app
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 
* Tham khảo thêm một số loại iPad chính hãng đã có mặt tại FPTshop trên toàn quốc với áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt và có cơ hội nhận những phần quà giá trị. 
 • Chia sẻ bài viết