ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Stress Doctor - Kỹ thuật hít thở, thiền và giải stress

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Bạn c&oacute; cảm thấy căng thẳng? Kỹ thuật thở mạnh mẽ của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p bạn trở lại b&igrave;nh tĩnh chỉ trong v&agrave;i ph&uacute;t! Bạn c&oacute; thể đ&atilde; nghe n&oacute;i về c&aacute;c kỹ thuật thở đ&uacute;ng trước, nhưng l&agrave;m thế n&agrave;o để bạn biết rằng bạn đang thực sự l&agrave;m n&oacute; phải kh&ocirc;ng? Với ứng dụng Stress Doctor một trong tất cả của ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ cần phải tự hỏi liệu thực h&agrave;nh của bạn l&agrave; kết quả trong cải tiến thực sự một lần nữa!</p>

Bạn có cảm thấy căng thẳng? Kỹ thuật thở mạnh mẽ của chúng tôi sẽ giúp bạn trở lại bình tĩnh chỉ trong vài phút! Bạn có thể đã nghe nói về các kỹ thuật thở đúng trước, nhưng làm thế nào để bạn biết rằng bạn đang thực sự làm nó phải không? Với ứng dụng Stress Doctor một trong tất cả của chúng tôi bạn sẽ không bao giờ cần phải tự hỏi liệu thực hành của bạn là kết quả trong cải tiến thực sự một lần nữa!

Ưu điểm

  • Trở thành hiện diện đầy đủ trong vòng 5 phút!
  • Lower căng thẳng và tập trung vào những gì thực sự quan trọng
  • Miễn phí cho mình từ lo lắng mãn tính cuối cùng!
  • Cải thiện mối quan hệ của bạn ở nhà và làm việc
  • kiếm được "điểm cân bằng" bằng cách hít thở đúng
  • Nhận được phản hồi thời gian thực trên kỹ thuật của bạn
  • Cửa hàng phiên của bạn và xem sự tiến bộ theo thời gian
  • Chia sẻ với bạn bè trên Facebook hay Twitter!

Khoa học cuối cùng cũng đã bắt kịp với các truyền thống chúng tôi đã được thực hành từ hàng ngàn năm! Ứng dụng của chúng tôi kết hợp tốt nhất của thực hành thở sâu cổ điển và công nghệ hiện đại. Bạn có biết rằng nhịp tim của bạn thực sự có thể lên xuống theo từng nhịp thở bạn có?

Sử dụng công nghệ theo dõi nhịp tim đột phá của chúng tôi, bây giờ bạn có thể biến điện thoại của bạn thành một thiết bị phản hồi sinh học thời gian thực mà không cần bất kỳ phần cứng bên ngoài - sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ thực hành thiền định nào! Chúng tôi chỉ cho bạn một đồ thị liên tục của nhịp tim của bạn, để bạn có thể xem liệu cơ thể của bạn phản ứng với hơi thở của bạn trong từng giây phút. Hít thở sâu đã chứng minh tác dụng có lợi trên làm giảm căng thẳng, giúp bạn ngủ ngon hơn, giảm lo âu, giảm huyết áp, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, cải thiện sức khỏe và nhiều hơn nữa! Chỉ với 5 phút thực hành mỗi ngày, bạn sẽ ngạc nhiên trước bao nhiêu sự khác biệt mà ứng dụng này mang lại.

Team Azumio 
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Doctor stress chỉ tương thích với iPhone 4, 4S và 5.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

stress-doctor-by-azumio-itunes-ios-app
stress-doctor-by-azumio-itunes-ios-app
stress-doctor-by-azumio-itunes-ios-app
stress-doctor-by-azumio-itunes-ios-app
stress-doctor-by-azumio-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết