ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Straight2Bank – Giao dịch an toàn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Ứng dụng Standard Chartered Straight2Bank dành cho điện thoại iPhone bổ sung cho những đề nghị trên trang web Straight2Bank của chúng tôi. Có thể hợp tác với các khách hàng với truy cập Straight2Bank, nó cho phép thủ quỹ ủy quyền các giao dịch tiền mặt và các giao dịch thương mại bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi nào.

Ứng dụng Standard Chartered Straight2Bank dành cho điện thoại iPhone bổ sung cho những đề nghị trên trang web Straight2Bank của chúng tôi. Có thể hợp tác với các khách hàng với truy cập Straight2Bank, nó cho phép thủ quỹ ủy quyền các giao dịch tiền mặt và các giao dịch thương mại bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi nào. Với việc chuyển hàng an toàn và sự xác nhận ngay lập tức, doanh nghiệp của bạn vẫn hoạt động tốt ngay cả khi bạn đi công tác.

Trực quan và dễ dàng để kích hoạt, đây là ứng dụng iPhone đầu tiên cung cấp cho khách hàng khả năng cho phép các giao dịch thương mại trên iPhone của họ. Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ với quản lý dịch vụ ngân hàng Standard Chartered của bạn.

Có gì mới trong phiên bản 4.0

  • Cho phép nhiều hướng dẫn thanh toán với chỉ một cú chạm duy nhất
  • Sửa những lỗi nhỏ
Ứng dụng tương thích với iPhone, iPod touch iPad sử dụng hệ điều hành iOS 4.3 hoặc mới hơn.

Download: iOS

straight2bank-itunes-ios-app
straight2bank-itunes-ios-app
straight2bank-itunes-ios-app
straight2bank-itunes-ios-app
 
  • Chia sẻ bài viết