ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Stock Market Millionaire – Chơi chứng khoán và trở thành triệu phú

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Market Millionaire là một trò chơi mô phỏng thị trường chứng khoán có nhiều người chơi. Mỗi người chơi bắt đầu với 100.000 USD sử dụng để mua cổ phiếu, các quỹ tương hỗ, và các chứng khoán khác. Đạt được vị trí thứ nhất bằng cách xác định giá trị tài sản cao nhất của bất kỳ người chơi nào. Bạn đang chơi với nhiều người chơi khác trên toàn thế giới, vì vậy đây là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt!

Market Millionaire là một trò chơi mô phỏng thị trường chứng khoán có nhiều người chơi. Mỗi người chơi bắt đầu với 100.000 USD sử dụng để mua cổ phiếu, các quỹ tương hỗ, và các chứng khoán khác. Đạt được vị trí thứ nhất bằng cách xác định giá trị tài sản cao nhất của bất kỳ người chơi nào. Bạn đang chơi với nhiều người chơi khác trên toàn thế giới, vì vậy đây là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt!

Các tính năng:

  • Giá thời gian thực trên thị trường chứng khoán trên thế giới.
  • Hơn 10.000 cổ phiếu để chọn!
  • Dễ dàng tìm thấy cổ phiếu của tên công ty hoặc mã cổ phiếu.
  • Chơi với bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào.
  • Giao diện nhanh, rõ ràng, được sắp xếp hợp lý.
  • Trò chơi thị trường chứng khoán tốt nhất trên iPhone!
Quá trình của bạn được theo dõi, vì vậy bạn có thể xem mình đã làm gì nếu bạn thực sự đã có 100.000 USD để chơi trong thị trường chứng khoán. Đi ra thị trường thực, mua một vài cổ phiếu, và cạnh tranh với thế giới nếu như bạn có thể trở thành một triệu phú thị trường!

Download: iOS

stock-market-millionaire-itunes-ios-app
stock-market-millionaire-itunes-ios-app
stock-market-millionaire-itunes-ios-app
stock-market-millionaire-itunes-ios-app
 

  • Chia sẻ bài viết