ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Sleep Time - Cho giấc ngủ ngon

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Phi&ecirc;n bản 2.2 n&agrave;y, Sleep Time ph&acirc;n t&iacute;ch hầu hết c&aacute;c t&iacute;nh năng phong ph&uacute; của giấc ngủ v&agrave; ứng dụng đồng hồ b&aacute;o thức tr&ecirc;n App Store. Tại sao phải mua một ứng dụng thứ hai bạn phải bật mỗi đ&ecirc;m để chơi nhạc gi&uacute;p bạn rơi v&agrave;o giấc ngủ? Ch&uacute;ng t&ocirc;i lắng nghe phản hồi của bạn v&agrave; b&acirc;y giờ bạn sẽ c&oacute; được một ứng dụng hai trong một: &acirc;m thanh ph&aacute;t v&agrave; một chu kỳ ngủ với đồng hồ b&aacute;o thức trong một g&oacute;i phần mềm dễ d&agrave;ng cho c&ugrave;ng một mức gi&aacute; thấp nhất. Đ&acirc;y l&agrave; ứng dụng m&agrave; bạn cần khi ngủ.</p>

Đồng hồ báo thức thông minh- giúp phân tích giấc ngủ của bạn và đánh thức bạn dậy vào thời điểm hoàn hảo của giai đoạn giấc ngủ.
Nổi bật trên TechCrunch, Lifehacker, Mashable, 148apps và nhiều hơn nữa ...

Phiên bản 2.2 này, Sleep Time phân tích hầu hết các tính năng phong phú của giấc ngủ và ứng dụng đồng hồ báo thức trên App Store. Tại sao phải mua một ứng dụng thứ hai bạn phải bật mỗi đêm để chơi nhạc giúp bạn rơi vào giấc ngủ? Chúng tôi lắng nghe phản hồi của bạn và bây giờ bạn sẽ có được một ứng dụng hai trong một: âm thanh phát và một chu kỳ ngủ với đồng hồ báo thức trong một gói phần mềm dễ dàng cho cùng một mức giá thấp nhất. Đây là ứng dụng mà bạn cần khi ngủ.

Sleep Time sử dụng gia tốc nhạy cảm trong iPhone của bạn để phát hiện chuyển động trong đêm. Thuật toán tiên tiến của chúng tôi xác định giai đoạn của giấc ngủ, và đặt ra các báo động tại thời điểm hoàn hảo. Bạn sẽ không bao giờ thức dậy từ một giấc ngủ sâu cảm thấy lảo đảo một lần nữa. Tìm hiểu lý do tại sao hơn 35 triệu người sử dụng các ứng dụng yêu thích của chúng tôi!

Các tính năng

 • Thiết lập đồng hồ báo thức với một thao tác đơn giản
 • Vòng báo thức ngay cả trong chế độ im lặng
 • Chọn trong 20 âm thanh của chúng tôi được thiết lập trong hệ thống báo thức
 • Hoặc thức dậy với bài hát yêu thích của bạn từ iTunes!
 • Sleep Lab ™ với phân tích chu kỳ giấc ngủ
 • Đồ thị hàng tháng và hàng tuần chi tiết
 • Nâng cao thuật toán tối ưu hóa dịch vụ báo thức
 • Nhanh chóng cập nhật nhịp tim để phát hiện xung
 • Nhờ vào lịch sử và đồ thị giúp dễ dàng so sánh
 • Sao lưu và khôi phục dữ liệu giấc ngủ của bạn trên các đám mây

Ghé thăm chúng tôi tại: www.azumio.com ! Sweet Dreams! Team Azumio
Ứng dụng này sử dụng một bên thứ ba dịch vụ Flurry Analytics, trong đó sử dụng địa chỉ MAC của thiết bị của bạn để theo dõi thói quen sử dụng của ứng dụng.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

sleep-time-alarm-clock-sleep-itunes-ios-app
sleep-time-alarm-clock-sleep-itunes-ios-app
sleep-time-alarm-clock-sleep-itunes-ios-app
sleep-time-alarm-clock-sleep-itunes-ios-app
sleep-time-alarm-clock-sleep-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết