ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Simply Being meditional guide - Hướng dẫn phương pháp Thiền

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Thiền định dễ d&agrave;ng với c&aacute;c ứng dụng đơn giản v&agrave; th&acirc;n thiện n&agrave;y. Tận hưởng những ph&uacute;t thư gi&atilde;n, giảm căng thẳng v&agrave; lợi &iacute;ch của thiền định. The Meditation Oasis&reg; Simply Being L&agrave; ứng dụng đ&atilde; được ph&aacute;t triển bởi Richard v&agrave; Mary Maddux, người s&aacute;ng lập của The Meditation Oasis. N&oacute; cho ph&eacute;p bạn chọn từ 4 lần thiền định v&agrave; cung cấp cho bạn t&ugrave;y chọn để lắng nghe c&aacute;c thiền c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; &acirc;m nhạc hoặc c&aacute;c &acirc;m thanh tự nhi&ecirc;n....</p>

Thiền định dễ dàng với các ứng dụng đơn giản và thân thiện này. Tận hưởng những phút thư giãn, giảm căng thẳng và lợi ích của thiền định. The Meditation Oasis® Simply Being Là ứng dụng đã được phát triển bởi Richard và Mary Maddux, người sáng lập của The Meditation Oasis. Nó cho phép bạn chọn từ 4 lần thiền định và cung cấp cho bạn tùy chọn để lắng nghe các thiền có hoặc không có âm nhạc hoặc các âm thanh tự nhiên. Bạn cũng có thể nghe nhạc một mình. Ngoài ra, bạn có thể chọn thời gian để nghe nhạc hoặc các âm thanh tự nhiên sau khi kết thúc phần hướng dẫn bằng giọng nói.

Là ứng dụng giúp bạn thông qua việc thư giãn 5phút -. để thiền 20 phút

 • "Với sự hướng dẫn bằng giọng nói, năm phút thiền định trôi qua. "
 • "Rất thư giãn và là một cách tốt để đi vào giấc ngủ."
 • "Đây là ứng dụng thiền định hướng dẫn tốt nhất mà tôi từng thấy ".
 • "âm nhạc cực kỳ nhẹ nhàng ..."
 • "mức độ căng thẳng của tôi đã giảm, tôi kiên nhẫn hơn, và tôi thoải mái hơn trước khi đi ngủ".

Với ứng dụng này bạn có thể:

 • Thiền định dễ dàng như bạn đang bước bằng giọng nói hướng dẫn bước
 • Chọn một thời gian thiền 5, 10, 15 hoặc 20 phút - Nghe thiền định có hoặc không có âm nhạc / âm thanh thiên nhiên
 • Đọc hướng dẫn để hỗ trợ và nâng cao thiền định của bạn
 • Nghe nhạc thư giãn một mình
 • Chọn thời gian phát âm nhạc / âm thanh tự nhiên kết thúc thiền
 • Hãy tận hưởng những lợi ích của thiền định một cách dễ dàng

Mary và Richard đã có hơn 30 năm thực hành thiền định và giảng dạy để tạo ra các hướng dẫn của họ trong việc thiền định và sử dụng âm nhạc. Ngoài việc giảng dạy thiền định, Bà Maria đã làm việc trong cả hai chức vụ như là một nhân viên tư vấn và chuyên viên chữa bệnh. Richard đã chơi và sáng tác âm nhạc của cuộc đời mình. Âm nhạc của ông đặc biệt dành cho việc thiền định, thư giãn và chữa bệnh.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

simply-being-guided-meditation-itunes-ios-app
simply-being-guided-meditation-itunes-ios-app
simply-being-guided-meditation-itunes-ios-app
simply-being-guided-meditation-itunes-ios-app
simply-being-guided-meditation-itunes-ios-app
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết