ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Simplex FX – Công cụ phân tích ngoại hối hữu ích

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Simplex FX là một công cụ cụ phân tích ngoại hối. Bạn có thể truy cập vào tỉ giá ngoại hối trên thời gian thực và biểu đồ. Bằng cách nhập vị trí của bạn, bạn cũng có thể kiểm tra lợi nhuận và tình trạng thua lỗ của bạn. Simplex Consulting, Inc cung cấp tư vấn tài chính công nghệ cao, phát triển hệ thống và dịch vụ SaaS cho các tổ chức tài chính được hỗ trợ bởi kiến thức sâu sắc của chúng tôi trong lĩnh vực trái phiếu, cổ phần, ngoại hối và các dẫn xuất.

Simplex FX là một công cụ cụ phân tích ngoại hối.

Bạn có thể truy cập vào tỉ giá ngoại hối trên thời gian thực và biểu đồ. Bằng cách nhập vị trí của bạn, bạn cũng có thể kiểm tra lợi nhuận và tình trạng thua lỗ của bạn.

Các tính năng chính và chức năng của công cụ này:
  • 13 cặp tiền tệ chính
  • Tỷ giá ngoại tệ thời gian thực
  • Biểu đồ ngoại tệ đa chức năng (chia phần xem biểu đồ và phân tích kỹ thuật)
  • Quản lý danh mục đầu tư
Nếu bạn có yêu cầu và ý kiến gì, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ dưới đây. Yêu cầu nhận được và ý kiến góp ý ​​sẽ được chúng tôi cải tiến trong tương lai: iphone-fx@simplex-cn.co.jp

Simplex Consulting, Inc cung cấp tư vấn tài chính công nghệ cao, phát triển hệ thống và dịch vụ SaaS cho các tổ chức tài chính được hỗ trợ bởi kiến thức sâu sắc của chúng tôi trong lĩnh vực trái phiếu, cổ phần, ngoại hối và các dẫn xuất.

Nhà cung cấp ứng dụng:
Simplex Consulting, Inc (4340 chứng khoán Tokyo)
Simplex U.S.A., Inc
http://www.simplex-cn.co.jp/en/

Nhà cung cấp ứng dụng (Simplex Consulting, Inc) có thể dừng dịch vụ mà không thông báo trước. Đối với sự từ chối khác, xin vui lòng tham khảo các thông báo trong ứng dụng.

Chú ý: Yêu cầu hệ thống tối thiểu: iOS 5.0 hoặc cao hơn.

Download: iOS

simplex-fx-itunes-ios-app
simplex-fx-itunes-ios-app
simplex-fx-itunes-ios-app
simplex-fx-itunes-ios-app
simplex-fx-itunes-ios-app
  • Chia sẻ bài viết