ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Simple Period Free - Quản lý ngày tháng dành cho phụ nữ

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Ứng dụng tốt nhất được lựa chọn bởi 150.000 người sử dụng! thuận tiện hơn &quot; Simple Period Free &quot; với c&aacute;c chức năng kh&aacute;c nhau! Đừng ngần ngại để chọn ứng dụng thời gian của bạn!</p>

Ứng dụng tốt nhất được lựa chọn bởi 150.000 người sử dụng! thuận tiện hơn " Simple Period Free " với các chức năng khác nhau! Đừng ngần ngại để chọn ứng dụng thời gian của bạn!

Ứng dụng dành cho ai

1. Bạn muốn quản lý chính xác chu kỳ kinh nguyệt, thời gian dự kiến, ngày rụng trứng, v..v một cách thuận tiện!
2. Bạn muốn quản lý chu kỳ kinh nguyệt và nhật ký, trọng lượng với một ứng dụng!
3. Phụ nữ chuẩn bị cho việc mang thai
4. Bạn có nhu cầu tránh thai!
5. BẠN người muốn ghi lại làm cho ngày tình yêu (ngày tránh thai)
6. BẠN người muốn ghi lại xem có nên uống thuốc tránh thai hoặc các triệu chứng kinh nguyệt!
7. BẠN người quản lý trọng lượng cho cơ thể!
8. Những người đàn ông yêu thương một người phụ nữ với một cảm giác tốt!

Các tính năng chính

1. Một đầu vào liên lạc thông qua lịch kỳ đơn giản - Ghi một chu kỳ kinh nguyệt (thiết lập ngày bắt đầu, ngày kết thúc) - Đánh dấu làm cho ngày tình yêu - Đánh dấu ngày rụng trứng - Ghi âm một bản ghi nhớ theo ngày (Hình ảnh có thể được chèn vào) - Cung cấp danh sách ghi nhớ hàng ngày (bản ghi nhớ có thể niêm yết được kiểm tra trong nháy mắt trong danh sách)
2. Tự động tính toán của chu kỳ kinh nguyệt trung bình - Chọn giữa chu kỳ trung bình và dẫn đầu vào vòng
3. Cho thấy sự rụng trứng dự kiến, thời gian dự kiến sẽ tự động - Hiển thị dữ liệu trong 3 tháng
4. Chức năng của biểu tượng huy hiệu thông báo số - Thể hiện nếu ngày kinh nguyệt tiếp theo đã được thông qua
5. Ghi trọng lượng
6. Ghi BBT (Nhiệt độ cơ thể)
7. Chức năng ghi âm triệu chứng - Một người sử dụng có thể xác định các triệu chứng tùy chỉnh và ghi nhiều cách khác nhau.
8. One Touch Backup & Recovery thông qua Google lịch
9. Chức năng riêng tư


Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

simple-period-free-period-itunes-ios-app
simple-period-free-period-itunes-ios-app
simple-period-free-period-itunes-ios-app
simple-period-free-period-itunes-ios-app
simple-period-free-period-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4

 

  • Chia sẻ bài viết