ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Relax Completely - Hãy để Darren thôi miên bạn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Darren l&agrave; một nh&agrave; th&ocirc;i mi&ecirc;n rất c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; l&agrave; t&aacute;c giả của một loạt s&aacute;ch b&aacute;n chạy nhất v&agrave; được hoan ngh&ecirc;nh rộng r&atilde;i trong c&aacute;c audiobook th&ocirc;i mi&ecirc;n. &Ocirc;ng đ&atilde; được trao tặng Bằng cấp cao cấp trong th&ocirc;i mi&ecirc;n bởi GHR c&ocirc;ng nhận kinh nghiệm của m&igrave;nh trong lĩnh vực n&agrave;y . &Ocirc;ng cũng l&agrave; một b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa đặc trưng của Hiệp hội Th&ocirc;i Mi&ecirc;n v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n NHS Trust của c&aacute;c học vi&ecirc;n bổ sung v&agrave; thay thế.</p>

Một buổi thôi miên tuyệt vời để thư giãn sâu của một trong những chuyên gia thôi miên hàng đầu UKs và giảng viên. Bao gồm hình nền hoạt hình đẹp, video phỏng vấn, thủ thuật thư giãn và website liên kết. Phiên bản đầy đủ của ứngdụng giúp giấc ngủ sâu này là người chiến thắng của ứng dụng y tế tốt nhất, đoạt giải nhất dành cho ứng dụng từ trước tới giờ.

"Cậu ấy có giọng nói vô cùng nhẹ nhàng này thật là tuyệt vời và yên tâm. Sau đó tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và bình tĩnh, và có một cảm giác tuyệt vời và hạnh phúc " - Tạp chí sức khỏe tốt
"Tôi đã nhận thức rõ ràng hơn, tổ chức tinh thần tốt hơn và phá vỡ quá trình suy nghĩ trước đây bằng một cách rất dễ dàng và thoải mái. Tôi ngạc nhiên rằng thôi miên từ xa có thể rất thành công." J.Feinman, người đoạt giải thưởng y tế

Thông qua nhiều video và âm thanh trong chương trình, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ảnh từ người dùng như:

  • Ngủ sâu hơn, chiến thắng của ứng dụng y tế tốt nhất :: App tốt nhất từ trước tới giờ đoạt giải thưởng
  • Dễ dàng cai thuốc lá
  • Thể thao & Thể hình xuất sắc
  • Tận hưởng cảm giác hưng phấn
  • Thoát khỏi cảm giác lo ngại và ám ảnh

Darren là một nhà thôi miên rất có kinh nghiệm và là tác giả của một loạt sách bán chạy nhất và được hoan nghênh rộng rãi trong các audiobook thôi miên. Ông đã được trao tặng Bằng cấp cao cấp trong thôi miên bởi GHR công nhận kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này . Ông cũng là một bác sĩ chuyên khoa đặc trưng của Hiệp hội Thôi Miên và là thành viên NHS Trust của các học viên bổ sung và thay thế. Ông làm việc cho Trung tâm Trợ giúp ung thư Đông Nam trong nhiều năm và tác phẩm của ông đã xuất hiện trong cả hai chuyên gia và phương tiện truyền thông phổ biến.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

relax-completely-itunes-ios-app
relax-completely-itunes-ios-app
relax-completely-itunes-ios-app
relax-completely-itunes-ios-app
relax-completely-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết