ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Pranayama Lite - Sức khỏe qua hơi thở

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Pranayama Lite l&agrave; một giải ph&aacute;p gi&uacute;p c&acirc;n bằng cuộc sống của bạn v&agrave; kinh nghiệm để c&oacute; được một trạng th&aacute;i thiền định thư gi&atilde;n để giảm bớt sự căng thẳng của bạn h&agrave;ng ng&agrave;y. Hướng dẫn đơn giản v&agrave; trực quan theo phương ph&aacute;p Pranayama của việc h&iacute;t thở s&acirc;u dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc của yoga, để gi&uacute;p bạn t&igrave;m thấy sự c&acirc;n bằng v&agrave; giảm stress.</p>

Pranayama Lite là một giải pháp giúp cân bằng cuộc sống của bạn và kinh nghiệm để có được một trạng thái thiền định thư giãn để giảm bớt sự căng thẳng của bạn hàng ngày. Hướng dẫn đơn giản và trực quan theo phương pháp Pranayama của việc hít thở sâu dựa trên các nguyên tắc của yoga, để giúp bạn tìm thấy sự cân bằng và giảm stress.

Kết hợp sức mạnh của việc hít thở với công nghệ mới, Pranayama là một cách dễ dàng để cải thiện sức khỏe của bạn và giảm căng thẳng. Sử dụng âm nhạc và hình ảnh hoạt hình để hướng dẫn bạn thở chậm và sâu hơn, Pranayama được hướng dẫn bởi Saagara sẽ giúp nâng cao hơn cách bạn cảm nhận và mang lại cho bạn nhiều năng lượng hơn, sức chịu đựng tốt hơn và tập trung cao hơn.

LỢI ÍCH SỨC KHỎE
Ngay cả việc tập hít thở chậm chỉ 15 phút mỗi ngày có thể giúp bạn làm giảm căng thẳng và các bệnh liên quan đến stress. Pranayama đã được sử dụng bởi những người vì lợi ích sức khỏe sau đây bao gồm việc: thở chậm và thiền định đã được chứng minh để khắc phục các tình trạng như:

  • Migraine
  • Cao huyết áp
  • Suy giảm sức khỏe
  • COPD
  • Suyễn
  • Cải thiện khả năng chịu đựng của cơ thể

Các tính năng độc đáo
Thực hành hít thở chậm là không dễ dàng như ta tưởng. Pranayama hướng dẫn bạn với các tính năng sau:

  • Giúp bạn có thể tập trung vào việc nâng cao khả năng nhận thức.
  • Tín hiệu âm nhạc sử dụng tông màu riêng biệt cho từng giai đoạn của việc hít thở.
  • Một khóa học được thiết kế theo cấu trúc dần dần làm giảm nhịp thở của bạn khi bạn tiến bộ thông qua từng phiên tập. Đồ họa hoạt hình của chúng tôi cung cấp cho bạn cách để hình dung hơi thở của mình. Bạn có thể chọn các hình ảnh động quay số, trong đó cho thấy độ dài tương đối của mỗi giai đoạn thở, hoặc các hình ảnh động của con người, trong đó cho thấy bạn những khía cạnh vật lý của các kỹ thuật thở đúng.

Với Pranayama bởi Saagara, sức khỏe tốt hơn là ở trong tầm tay của bạn.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

health-through-breath-pranayama-lite-itunes-ios-app
health-through-breath-pranayama-lite-itunes-ios-app
health-through-breath-pranayama-lite-itunes-ios-app
health-through-breath-pranayama-lite-itunes-ios-app
health-through-breath-pranayama-lite-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết