ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Practice English Grammar 2 – Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 32 Bình luận

Practice English Grammar giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh với nguyên tắc "Thực hành tạo nên sự hoàn hảo". Học tiếng Anh theo cách rất đơn giản. Practice English Grammar chứa nhiều bài học ngữ pháp giải thích các chủ đề ngữ pháp. Với hơn 500 câu hỏi của 16 chủ đề, ứng dụng này sẽ giúp bạn thực hành việc sử dụng cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ sơ cấp.

Practice English Grammar giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh với nguyên tắc "Thực hành tạo nên sự hoàn hảo". Học tiếng Anh theo cách rất đơn giản.

Practice English Grammar chứa nhiều bài học ngữ pháp giải thích các chủ đề ngữ pháp.

Với hơn 500 câu hỏi của 16 chủ đề, ứng dụng này sẽ giúp bạn thực hành việc sử dụng cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ sơ cấp.

Trong ứng dụng bao gồm những chủ đề sau:
 • Tính từ
 • Trạng từ
 • So sánh hơn và So sánh nhất
 • Danh động từ
 • Động từ nguyên thể
 • Động từ phương thức
 • Danh từ
 • Quá khứ đơn
 • Quá khứ tiếp diễn
 • Hiện tại tiếp diễn
 • Hiện tại đơn
 • Đại từ
 • Câu gián tiếp
 • Mạo từ
 • Liên từ
Các chủ đề khác về ngữ pháp tiếng Anh sẽ được bao gồm trong các ứng dụng khác của loạt ứng dụng Practice English Grammar.

Các bài kiểm tra trong "Practice English Grammar" không chỉ có câu hỏi trắc nghiệm mà còn có các dạng câu hỏi tương tác khác như nhiều câu trả lời, nối A với B, điền vào chỗ trống, trả lời đoạn văn, vv. . Một số câu hỏi cũng chứa nội dung đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video làm cho các buổi học của bạn thú vị và tương tác nhiều hơn.

Thống kê toàn diện giúp bạn theo dõi tiến bộ học tập của bạn, do đó bạn không những học đi học lại nhiều điều tương tự mà còn có những điều mới mẻ khác.

Ứng dụng này sẽ được cập nhật liên tục với nội dung mới, và các bài kiểm tra giúp bạn liên tục làm mới kiến thức của mình.

Download: iOS

practice-english-grammar-2-itunes-ios-app
practice-english-grammar-2-itunes-ios-app
practice-english-grammar-2-itunes-ios-app
practice-english-grammar-2-itunes-ios-app
practice-english-grammar-2-itunes-ios-app
 
 • Chia sẻ bài viết