ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: powerOne Business Calculator – Phiên bản máy tính chuyên nghiệp

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

powerOne kết hợp một máy tính đại số và RPN – năng suất với nhiều mẫu đơn giản, tùy biến, giống bảng tính, đem lại cho bạn hàng trăm lựa chọn. Tạo ra mẫu của riêng bạn, lưu giữ lại và chia sẻ với những người khác.

powerOne kết hợp một máy tính đại số và RPN – năng suất với nhiều mẫu đơn giản, tùy biến, giống bảng tính, đem lại cho bạn hàng trăm lựa chọn. Tạo ra mẫu của riêng bạn, lưu giữ lại và chia sẻ với những người khác.

Phiên bản này bao gồm 5 mẫu cộng với 1 loạt phông tùy chọn trả tiền thông qua ứng dụng hoặc tạo ra mẫu của riêng bạn. Phiên bản Pro cung cấp hàng trăm tiện ích cộng thêm tạo ra một số lượng không giới hạn của các mẫu khác.

Máy tính powerOne đã:

  • Nhiều lần được nhân viên của Apple bình chọn bao gồm cả ứng dụng tốt nhất năm 2010
  • "Công cụ cực kì mạnh cho các loại phép tính toán khác nhau." - Smokin 'Apps
  • "Bạn cần chiếc máy tính này. Nó tốt hơn nhiều so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh." - Robert Burns
  • "... đặt ra tiêu chuẩn cho các loại máy tính khác hướng tới." - Fred Swan
  • "Tôi không chắc làm thế nào để làm việc  mà không có powerOne." - Arvid Martin
  • "Một huyền thoại. Ứng dụng máy tính tài chính tốt nhất mà tôi từng thấy." – Worldwide Tech
  • "... powerOne tỏa sáng." - Mac Observer

Download: iOS

powerone-business-calculator-itunes-ios-app
powerone-business-calculator-itunes-ios-app
powerone-business-calculator-itunes-ios-app
powerone-business-calculator-itunes-ios-app
powerone-business-calculator-itunes-ios-app
powerone-business-calculator-itunes-ios-app
powerone-business-calculator-itunes-ios-app
 
  • Chia sẻ bài viết