ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Pocket Yoga - Tập luyện Yoga bỏ túi

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Việc thực h&agrave;nh yoga trở n&ecirc;n hữu &iacute;ch khi n&oacute; được thực hiện một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n. Với Pocket Yoga bạn c&oacute; thể theo kịp với thực tế của bạn theo c&aacute;ch ri&ecirc;ng của bạn v&agrave; lịch tr&igrave;nh trong những tiện nghi của nh&agrave; ri&ecirc;ng của bạn. Đơn giản chỉ cần đặt ứng dụng tr&ecirc;n iPhone của bạn, iPod hoặc iPad , bắt đầu thực h&agrave;nh v&agrave; Pocket Yoga sẽ hướng dẫn bạn th&ocirc;ng qua to&agrave;n bộ phi&ecirc;n của bạn. Lựa chọn giữa 3 thực h&agrave;nh kh&aacute;c nhau, 3 mức độ kh&oacute; khăn kh&aacute;c nhau v&agrave; 3 khoảng thời gian kh&aacute;c nhau. !</p>

"Các ứng dụng tốt nhất cho Tập luyện Yoga" - Mac | Cuộc sống
Theo đánh giá của CNN thì đây là một trong những "10 ứng dụng y tế di động tuyệt vời" của năm 2012

Việc thực hành yoga trở nên hữu ích khi nó được thực hiện một cách thường xuyên. Với Pocket Yoga bạn có thể theo kịp với thực tế của bạn theo cách riêng của bạn và lịch trình trong những tiện nghi của nhà riêng của bạn. Đơn giản chỉ cần đặt ứng dụng trên iPhone của bạn, iPod hoặc iPad , bắt đầu thực hành và Pocket Yoga sẽ hướng dẫn bạn thông qua toàn bộ phiên của bạn. Lựa chọn giữa 3 thực hành khác nhau, 3 mức độ khó khăn khác nhau và 3 khoảng thời gian khác nhau. !

Tổng cộng có 27 buổi khác nhau thực hành trong Pocket Yoga là những thiết kế sáng tạo độc đáo và là phiên bản gốc của trường nổi tiếng thế giới của Gaia dòng Yoga.

Các tính năng: 

  • Giọng nói chi tiết và hướng dẫn trực quan hướng dẫn bạn từng đặt ra, trong đó mỗi khi hít phải và thở ra
  • Hơn 150 diễn tả một tư thế hình ảnh với tư thế chính xác và định vị.
  • Từ điển đặt ra chứa các mô tả và lợi ích của động tác.
  • Duy trì một bản ghi liên tục của tất cả các tập yoga của bạn để theo dõi sự tiến bộ của bạn và thúc đẩy sự nhất quán.
  • Thực hành được thiết kế bởi các giảng viên yoga có kinh nghiệm.
  • Khả năng chơi nhạc từ thư viện của bạn ở vị trí của âm nhạc mặc định.
  • AirPlay và ra TV hỗ trợ! Chơi thực hành trên một TV màn hình lớn bằng cách kết nối không dây thông qua Apple TV của bạn hoặc với các loại cáp AV tương ứng.
  • Hiển thị thông tin thêm trên màn hình iPhone của bạn khi xem thực hành của bạn trên TV của bạn.
  • Hỗ trợ màn hình Retina!

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

pocket-yoga-itunes-ios-app
pocket-yoga-itunes-ios-app
pocket-yoga-itunes-ios-app
pocket-yoga-itunes-ios-app
pocket-yoga-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết