ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: NASA Television - Truyền hình vệ tinh không gian

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Ứng dụng Truyền h&igrave;nh NASA Televition mang đến cho bạn những chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh trực tiếp v&agrave; theo y&ecirc;u cầu xem trực tiếp tr&ecirc;n c&aacute;c thiết bị iPhone hoặc iPod Touch. Xem c&aacute;c sự kiện NASA mới nhất diễn ra trong thời gian thực hoặc chọn từ một danh s&aacute;ch c&aacute;c video được tải l&ecirc;n gần đ&acirc;y. Lịch c&aacute;c chương tr&igrave;nh sẽ ph&aacute;t trong 1 ng&agrave;y đến một tuần ...</p>

Ứng dụng Truyền hình NASA Televition mang đến cho bạn những chương trình truyền hình trực tiếp và theo yêu cầu xem trực tiếp trên các thiết bị iPhone hoặc iPod Touch. Xem các sự kiện NASA mới nhất diễn ra trong thời gian thực hoặc chọn từ một danh sách các video được tải lên gần đây. Lịch các chương trình sẽ phát trong 1 ngày đến một tuần với lịch trình truyền hình của NASA giúp bạn dễ dàng theo dõi các chương trình yêu thích, kiểm tra các danh sách các chương trình của NASA liên quan đến trên các mạng khác.

Có gì mới trong phiên bản 1.2

 • Cố định NASA TV vấn đề trực tuyến
 • Miễn phí
 • Thể loại: Tin tức
 • Cập nhật: 20 tháng bảy năm 2013
 • Phiên bản: 1.2
 • Kích thước: 6.2 MB
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phát triển: NASA
 • © 2011 NASA
 • Yêu cầu: Tương thích với iPhone, iPod touch và iPad. Yêu cầu iOS 5.0 hoặc mới hơn. Ứng dụng này được tối ưu hóa cho iPhone 5.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

 nasa-television-itunes-ios-app
nasa-television-itunes-ios-app
nasa-television-itunes-ios-app
nasa-television-itunes-ios-app
nasa-television-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4

 

 • Chia sẻ bài viết