ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Mortgage calculator & mortgage rates by Zillow – Tính toán trở nên dễ dàng hơn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Ứng dụng Zillow được thiết kế thanh lịch đưa ra những phỏng đoán trong việc tìm kiếm một khoản vay mua nhà. Nhận được mức giá thực, dễ sử dụng máy tính thế chấp và nhiều hơn nữa trên ứng dụng thế chấp phổ biến nhất của iTunes.

Ứng dụng Zillow được thiết kế thanh lịch đưa ra những phỏng đoán trong việc tìm kiếm một khoản vay mua nhà. Nhận được mức giá thực, dễ sử dụng máy tính thế chấp và nhiều hơn nữa trên ứng dụng thế chấp phổ biến nhất của iTunes.

Cho dù bạn đang mua một ngôi nhà mới hoặc xem xét tái cấp vốn, thị trường thế chấp Zillow giúp bạn tính toán bao nhiêu ngôi nhà bạn có đủ khả năng mua, thanh toán thế chấp hàng tháng của bạn sẽ được gì và liệu nó có ý nghĩa để tái bỏ vốn.

Bây giờ ứng dụng đã được tối ưu hóa cho iPad của bạn.

Các tính năng chính:

  • Tính toán khả năng chi trả, thanh toán thế chấp hàng tháng và tính chi phí tái cấp vốn bằng máy tính trong ứng dụng
  • Xem lãi suất thế chấp trực tiếp và xu hướng sử dụng đồ thị tương tác
  • Những báo giá cho vay tùy chỉnh nằm cạnh nhau khiến bạn dễ dàng tìm thấy những khoản vay phù hợp với bạn
  • So sánh xếp hạng cho vay và đánh giá và liên hệ với người cho vay khi bạn tìm thấy tỷ lệ thế chấp hoàn hảo.

Download: iOS

Mortgage-calculator-mortgage-rates-by-Zillow-itunes-ios-app
Mortgage-calculator-mortgage-rates-by-Zillow-itunes-ios-app
Mortgage-calculator-mortgage-rates-by-Zillow-itunes-ios-app
Mortgage-calculator-mortgage-rates-by-Zillow-itunes-ios-app
Mortgage-calculator-mortgage-rates-by-Zillow-itunes-ios-app
 
  • Chia sẻ bài viết