ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Money2 – Quản lý tiền bạc quá dễ

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Money² là ứng dụng được tạo ra cho việc quản lý tiền của bạn đơn giản và nhanh chóng với ba bước sau: Nhấn nút (+),Chọn thể loại, Nhập số tiền....

Money² là ứng dụng được tạo ra cho việc quản lý tiền của bạn đơn giản và nhanh chóng với ba bước sau.
  • Nhấn nút (+).
  • Chọn thể loại.
  • Nhập số tiền.

Các tính năng hữu ích:

1. Một giao diện nhập dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng

2. Báo cáo dễ hiểu
a. Danh mục biểu đồ so sánh (biểu đồ tròn)
b. Biểu đồ theo dõi ngân sách
c. Biểu đồ thống kê hàng tháng

3. Tạo/ Chỉnh sửa/ Xóa/ Phân loại chi phí/ thu nhập loại

Tên thể loại, biểu tượng, thu nhập và chi tiêu, màu sắc, ngân sách.

4. Tham khảo tiền tệ

5. Thiết lập khoảng thời gian một tháng với ngày bắt đầu

6. Mã bảo vệ để lưu giữ dữ liệu của bạn

7. Khả năng đưa ra: đưa ra tập tin PDF cho giao dịch của bạn

Có gì mới trong phiên bản 1.2: hỗ trợ hệ điều hành iOS 6 và iPhone 5
Ứng dụng tương thích với iPhone, iPod touch iPad sử dụng hệ điều hành iOS 4.3 hoặc mới hơn

Download: iOS
money2-itunes-iOS-app
money2-itunes-iOS-app
money2-itunes-iOS-app
money2-itunes-iOS-app
money2-itunes-iOS-app
 
  • Chia sẻ bài viết