ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: ModalityBODY - Tìm hiểu về giải phẫu học

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>ModalityBODY ứng dụng cho iPad cho ph&eacute;p bạn tạo c&aacute;c thư viện h&igrave;nh ảnh tương t&aacute;c của cơ thể con người để tham khảo một c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghiệp, đ&agrave;o tạo v&agrave; gi&aacute;o dục cho bệnh nh&acirc;n. Bi&ecirc;n dịch h&igrave;nh ảnh từ c&aacute;c b&agrave;i viết về y tế nổi tiếng hoặc từ c&aacute;c bức ảnh của ri&ecirc;ng bạn để tạo ra bộ sưu tập cho ri&ecirc;ng bạn.</p>

ModalityBODY ​​ứng dụng cho iPad cho phép bạn tạo các thư viện hình ảnh tương tác của cơ thể con người để tham khảo một cách chuyên nghiệp, đào tạo và giáo dục cho bệnh nhân. Biên dịch hình ảnh từ các bài viết về y tế nổi tiếng hoặc từ các bức ảnh của riêng bạn để tạo ra bộ sưu tập cho riêng bạn. ModalityBODY như là một chương trình đọc cá nhân về hình ảnh giải phẫu và là tài liệu tham khảo về khoa học sức khỏe. Từ ứng dụng miễn phí này, bạn sẽ đăng ký cho các cửa hàng modalityBODY các nội dung mà bạn quan tâm.

Bộ nội dung có sẵn:

 • Atlas giải phẫu cơ thể người (miễn phí)
 • Hình ảnh bản đồ cơ thể con người giải phẫu miễn phí)
 • Sylvius MR: Atlas của bộ não con người (miễn phí)
 • Clemente's Anatomy Flash Cards
 • Da liễu lâm sàng, Hình ảnh Bộ sưu tập Fitzpatrick
 • Giải phẫu học lâm sàng Flash Cards Moore
 • Ngắn gọn X quang Giải phẫu
 • Mô học Flash Cards Netter
 • Cơ xương khớp Flash Cards
 • Khoa học thần kinh Flash Cards

Tổng quan về các tính năng:

 • Tổ chức, sắp xếp, tìm kiếm và lưu trữ hàng ngàn hình ảnh trong một ứng dụng đơn giản.
 • Tải hình ảnh lâm sàng với các ghi chú của riêng bạn, hoặc các sản phẩm từ mã nguồn mở cơ sở dữ liệu.
 • Xem hình ảnh giải phẫu và phóng to cấu trúc cụ thể
 • Xem bản tập bản đồ đầy đủ và các trang trong nhiều chế độ các khác nhau.
 • Xây dựng kiến thức xác định cấu trúc của bạn với chế độ luyện tập.
 • Chú thích cấu trúc giải phẫu và các tính năng quan trọng sử dụng tùy chỉnh nhãn
 • Xác định vị trí mốc giải phẫu cụ thể và các điểm dữ liệu một cách nhanh chóng với chỉ số tối ưu

*** Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng truy cập hỗ trợ chat trực tuyến của chúng tôi : epocrates1.custhelp.com/app/ask
Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập: apps.epocrates.com.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

ModalityBODY-itunes-ios-app
ModalityBODY-itunes-ios-app
ModalityBODY-itunes-ios-app
ModalityBODY-itunes-ios-app
ModalityBODY-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết