ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Mediquations Medical Calculator - Kiểm tra sức khỏe

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Mediquations- với 230 c&ocirc;ng thức v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ chấm điểm, l&agrave; một ứng dụng c&oacute; giao diện trực quan, Mediquations l&agrave; sự lựa chọn th&ocirc;ng minh cho bất cứ ai t&igrave;m kiếm một m&aacute;y t&iacute;nh y tế cho iPhone, iPod Touch, hoặc iPad.</p>

Mediquations- với 230 công thức và các công cụ chấm điểm, là một ứng dụng có giao diện trực quan, Mediquations là sự lựa chọn thông minh cho bất cứ ai tìm kiếm một máy tính y tế cho iPhone, iPod Touch, hoặc iPad.

Tại sao lại chọn Mediquations?

 • 232 công thức và điểm số. Máy tính y tế toàn diện nhất trên App Store.
 • Chuyển đổi giữa các đơn vị dễ dàng trong khi nhập các giá trị, hoặc thiết lập sở thích của bạn trong mục cài đặt.
 • Phân loại theo danh mục bạn yêu thích, tìm kiếm, email hoặc in kết quả. Tất cả được thiết kế để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. AirPrint yêu cầu iOS 4.2 hoặc mới hơn.
 • Nhiều kết quả (ví dụ như tỷ lệ tử vong) được hiển thị cho các công cụ chấm điểm có liên quan.
 • Tài liệu tham khảo, phương trình đầy đủ, thông tin chi tiết, hình ảnh có liên quan, và Pubmed liên kết cho mỗi công cụ tính điểm.
 • Lưu lại các ứng dụng và trở về nơi bạn khởi đầu.
 • Ghi lại ghi chú cho phương trình.
 • Hỗ trợ đầy đủ cho iPhone, iPod Touch và iPad. Mua một lần, sử dụng trên tất cả các thiết bị của bạn.

Tôi hy vọng bạn thưởng thức Mediquations! Một số của các phương trình bao gồm trong Mediquations: · Aa O2 Gradient

 • ABCD & ABCD2 điểm cho TIA
 • Tính tuyệt đối bạch cầu trung tính
 • Acid-Base (ABG)
 • Anion Gap , Delta Gap
 • APACHE II
 • Apgar
 • Oxy động mạch nội dung
 • Động mạch oxy delivery
 • Bayesian nhạy / đặc điểm
 • Bishop
 • Body Mass Index (BMI)
 • Diện tích bề mặt cơ thể (Dubois, Mosteller, hiện tại)
 • Ung thư vú

Đánh giá rủi ro:

 • Kết quả tim (Echo & Fick)
 • CHADS2 và CHA2DS2-VASC
 • Sửa chữa QT (QTC)
 • Sửa chữa canxi huyết thanh, Phenytoin, Sodium
 • Giải phóng creatinin (CrCl)
 • Bản đồ vùng da
 • Liều lượng và chất lỏng tính liều (Sửa chữa cho BSA, Calvert, hoặc trọng lượng)
 • bài tiết phân đoạn của canxi, natri, urê
 • Gail mô hình (vú Đánh giá nguy cơ ung thư)
 • GFR (Cockcroft Gault, MDRD, Salazar-Corcoran, Schwartz, Wright)
 • Thang điểm Glasgow
 • Henderson-Hasselbach
 • Hunt-Hess Phân loại cho SAH
 • Điểm ICH cho nội sọ Xuất huyết
 • IV nhỏ giọt và truyền giá
 • Ánh sáng của Tiêu chuẩn
 • NIH Thang điểm đột quỵ

Ghé thăm mediquations.com để xem danh sách đầy đủ.
Góp ý? Gửi thư đến support@mediquations.com.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

Mediquations-Medical-Calculator-itunes-ios-app
Mediquations-Medical-Calculator-itunes-ios-app
Mediquations-Medical-Calculator-itunes-ios-app
Mediquations-Medical-Calculator-itunes-ios-app
Mediquations-Medical-Calculator-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết