ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: iLove Birds Lite Edition - Dành cho những ai yêu chim

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Tất cả những h&igrave;nh ảnh ban đầu v&agrave; &acirc;m thanh đ&atilde; được thực hiện v&agrave; ghi lại bởi t&ocirc;i trong v&ograve;ng ba th&aacute;ng qua v&agrave; chỉ trong v&ograve;ng một ph&uacute;t đi bộ, chạy bộ hay đạp xe từ nơi t&ocirc;i sống. Mặc d&ugrave; một số c&aacute;c lo&agrave;i chim địa phương ở Đ&agrave;i Loan, nhiều người c&oacute; thể được nh&igrave;n thấy tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới - c&oacute; thể ngay cả trong s&acirc;n sau của bạn! T&ocirc;i hy vọng rằng bạn y&ecirc;u thương ch&uacute;ng nhiều như t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m.</p>

Có ai không yêu thích loài chim? Vẻ đẹp và sự tự do mà chúng đại diện, và những bài ca tuyệt vời mà chúng hót truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Hãy đến và thưởng thức một vài người trong số chúng với tôi. Thu thập đây là một bản chụp của một số môi trường tự nhiên hiện tại của ngoại ô Đài Bắc, Đài Loan.

Tất cả những hình ảnh ban đầu và âm thanh đã được thực hiện và ghi lại bởi tôi trong vòng ba tháng qua và chỉ trong vòng một phút đi bộ, chạy bộ hay đạp xe từ nơi tôi sống. Mặc dù một số các loài chim địa phương ở Đài Loan, nhiều người có thể được nhìn thấy trên toàn thế giới - có thể ngay cả trong sân sau của bạn! Tôi hy vọng rằng bạn yêu thương chúng nhiều như tôi đã làm.

Các tính năng chính:

 • Hàng chục bức ảnh đẹp của các loài chim hoang dã
 • Nhận dạng chim và wiki liên kết để biết thêm thông tin
 • Nhiều đoạn ghi âm trực tiếp
 • Âm thanh được kết hợp với hình ảnh
 • Tạo ra các tùy chỉnh của riêng bạn trộn lên đến hai âm thanh (5 cho phiên bản đầy đủ)
 • Mỗi âm thanh được lựa chọn có điều chỉnh âm lượng
 • Xem chương trình trượt hoàn chỉnh, hoặc theo tuần tự hoặc ngẫu nhiên
 • Trình diễn xoay cho các bức ảnh và âm thanh
 • Chọn hình ảnh và âm thanh yêu thích của bạn cho chương trình tùy chỉnh của riêng bạn
 • Sử dụng một đồng hồ đếm ngược để thư giãn hoặc năng suất

Đối với người hâm mộ của Ambiance, Âm thanh tùy chỉnh của tự nhiên, dễ dàng thư giãn, và tất nhiên, ứng dụng khác của tôi ilove Thiên nhiên, ứng dụng này không chỉ cung cấp âm thanh tùy biến hay, mà còn phù hợp với hình ảnh và trình chiếu giúp cho thư giãn, sức khỏe tâm thần và giáo dục. Bao gồm những gì trong phiên bản đầy đủ:

 • Thêm hình ảnh (2-6 mỗi con chim)
 • Nhiều hơn âm thanh (1-5 đối với hầu hết các loài chim)
 • Nhiều hơn hỗn hợp âm thanh (lên đến 5 combo) 

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

ilove-birds-lite-edition-itunes-ios-app
ilove-birds-lite-edition-itunes-ios-app
ilove-birds-lite-edition-itunes-ios-app
ilove-birds-lite-edition-itunes-ios-app
ilove-birds-lite-edition-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết