ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: HSBC Research – Những nghiên cứu kinh tế hữu ích

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

HSBC Research chỉ dành cho khách hàng thuộc tổ chức của HSBC. Khách hàng sẽ cần phải đăng ký qua Trung tâm Markit với một tên người dùng và mật khẩu. Bây giờ bạn có thể đọc nghiên cứu đoạt giải thưởng của HSBC về thị trường mới nổi và phát triển bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào.

HSBC Research chỉ dành cho khách hàng thuộc tổ chức của HSBC. Khách hàng sẽ cần phải đăng ký qua Trung tâm Markit với một tên người dùng và mật khẩu.

>>> Sản phẩm đình đám của nhà sản xuất Apple là  iPhone 6iPhone 6 Plus được trình làng vào tháng 9 và dự kiến bán ra tại Việt Nam vào tháng 11 sắp tới

Bây giờ bạn có thể đọc nghiên cứu đoạt giải thưởng của HSBC về thị trường mới nổi và phát triển bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào.

Ứng dụng của chúng tôi cho phép bạn đọc tất cả các nghiên cứu của chúng tôi trực tuyến hoặc không trực tuyến. Bạn có thể thiết lập cảnh báo, chuyển những bài nghiên cứu yêu thích của các nhà phân tích ngay lập tức vào cặp xách của mình và tìm kiếm kho lưu trữ của chúng tôi.

Chúng tôi có 600 người ở 23 quốc gia chuyên về kinh tế vĩ mô, ngoại hối, thu nhập cố định (giá và tín dụng), cổ phiếu, phân bổ tài sản, nghiên cứu định lượng và biến đổi khí hậu. Chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc, thông tin và những ý tưởng.

HSBC Global Research là một phần của Ngân hàng toàn cầu HSBC và phân chia thị trường.

Xem trên trang http://www.hsbcnet.com/research-ipad-help để biết thêm thông tin.
Có gì mới trong phiên bản 1.1: sửa chữa lỗi và nâng cấp cách hoạt động

Download: iOS

HSBC Global Research iTunes iOS
HSBC Global Research iTunes iOS
HSBC Global Research iTunes iOS
HSBC Global Research iTunes iOS
HSBC Global Research iTunes iOS
 
  • Chia sẻ bài viết