ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Fitness pro - Luyện tập chuyên nghiệp

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Fitness pro l&agrave; một c&ocirc;ng cụ tuyệt vời để gi&uacute;p bạn l&ecirc;n kế hoạch v&agrave; tạo ra những b&agrave;i tập luyện c&aacute; nh&acirc;n của bạn. Workouts được dựa tr&ecirc;n một chương tr&igrave;nh h&agrave;ng tuần, trong đ&oacute; bạn c&oacute; thể th&ecirc;m l&ecirc;n đến 7 ng&agrave;y đ&agrave;o tạo kh&aacute;c nhau. Chỉ đơn giản l&agrave; t&igrave;m kiếm hoặc duyệt qua danh s&aacute;ch rộng lớn của Fitness pro với hơn 450 b&agrave;i tập v&agrave; chọn một b&agrave;i theo &yacute; th&iacute;ch của bạn! Một khi bạn đ&atilde; c&aacute; nh&acirc;n ho&aacute; tất cả c&aacute;c b&agrave;i tập theo &yacute; th&iacute;ch của bạn, bạn đơn giản chọn ng&agrave;y đ&agrave;o tạo c&oacute; li&ecirc;n quan v&agrave; bắt đầu b&agrave;i tập luyện của bạn!</p>

Các điểm nổi bật

  • 450+ bài tập bằng hình ảnh với tài liệu tham khảo
  • Hình ảnh của người thật
  • Tùy chọn tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy bài tập thể dục của bạn
  • Có thể tạo ra các chương trình tập luyện của riêng bạn
  • Đơn giản và dễ dàng sử dụng
  • Theo dõi và lập bản đồ chạy của bạn
  • Chia sẻ với bạn bè với các cổng thông tin trực tuyến miễn phí
  • Không cần đăng ký
  • Không có phiên bản lite hoặc hạn chế sử dụng

Tính năng chính:

Tập tài liệu tham khảo 
Với một thư viện bài tập với hơn 450 bài tập, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy những bài tập phù hợp với nhu cầu của bạn. Các thể loại được chia thành từng tab cho nên bạn có thể duyệt qua tất cả các bài tập hoặc nhanh chóng tìm kiếm cho một bài tập cụ thể. Để biết thêm trong hướng dẫn sâu, chỉ đơn giản là chuyển sang xem chi tiết của một bài tập.

Tạo workout riêng cho bạn
Fitness pro là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn lên kế hoạch và tạo ra những bài tập luyện cá nhân của bạn. Workouts được dựa trên một chương trình hàng tuần, trong đó bạn có thể thêm lên đến 7 ngày đào tạo khác nhau. Chỉ đơn giản là tìm kiếm hoặc duyệt qua danh sách rộng lớn của Fitness pro với hơn 450 bài tập và chọn một bài theo ý thích của bạn! Một khi bạn đã cá nhân hoá tất cả các bài tập theo ý thích của bạn, bạn đơn giản chọn ngày đào tạo có liên quan và bắt đầu bài tập luyện của bạn!

Thói quen
Fitness pro là một ứng dụng tuyệt vời, nó lưu giữ một số lượng lớn các bài tập và là một nguồn tài liệu tham khảo tuyệt vời, nhưng bài nào sẽ được chọn khi bạn bắt đầu? Không phải lo lắng! Đơn giản chỉ cần chọn một trong những thói quen đặt trước phù hợp với nhu cầu của bạn và bạn có thể bắt đầu!

Giải phẫu
Tìm hiểu về cơ thể và cơ bắp của bạn để biết những bài tập thể dục nào sẽ phù hợp với bạn nhất.

Thêm & xem nhật kí 
Fitness pro 2.0 bao gồm một hệ thống tiên tiến có thể giúp bạn theo dõi sự tiến bộ của bạn. Chỉ cần bắt đầu đăng bài tập của bạn trong quá trình đào tạo, từ đó bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của bạn một cách chi tiết. Xem sự tiến bộ cho các bài tập cá nhân hoặc xem tổng số các kết quả trên một cơ sở hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm!

Theo dõi chương trình của bạn 
Các mục "Đăng nhập và Bản đồ chạy " cho phép bạn theo dõi tất cả các bài tập luyện của bạn một cách chi tiết. Trước khi bạn bắt đầu chạy, bạn chỉ cần chọn âm nhạc từ thiết bị của bạn để thưởng thức trong thời gian chạy và nhấn nút khởi động. Trong khi chạy, bạn có thể thấy sự tiến bộ của bạn đang được theo dõi trực tiếp! Chúng tôi hiểu rằng trong một buổi tập luyện nặng nhọc, mồ hôi bạn không muốn liên tục nhìn vào điện thoại của bạn, vì vậy chúng tôi xây dựng một hệ thống trả lời bằng giọng nói để giữ cho bạn cập nhật! Tất cả các bản ghi được lưu lại để bạn có thể xem bạn đang chạy rất chi tiết sau khi nghỉ ngơi.

Portal Online 
Fitness pro sẽ cho phép bạn chia sẻ chạy của bạn với bạn bè của bạn, nó có một hội nhập seemless với Facebook và Twitter.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

fitness-pro-itunes-ios-app
fitness-pro-itunes-ios-app
fitness-pro-itunes-ios-app
fitness-pro-itunes-ios-app
fitness-pro-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết