ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Find ANZ – Dịch vụ ngân hàng tiện lợi

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Find ANZ chính là những gì tên gọi của nó cho thấy, giúp bạn tìm các dịch vụ ANZ như chi nhánh và máy rút tiền ATM ở một số quốc gia khác nhau mà chúng tôi hoạt động.

Find ANZ chính là những gì tên gọi của nó cho thấy, giúp bạn tìm các dịch vụ ANZ như chi nhánh và máy rút tiền ATM ở một số quốc gia khác nhau mà chúng tôi hoạt động.

Tính năng trong nháy mắt là:
  • Tìm máy ATM của ANZ, chi nhánh và các dịch vụ khác gần bạn.
  • Tìm kiếm các máy ATM của ANZ, chi nhánh và các dịch vụ khác tại bất kỳ địa chỉ nào.
  • Tìm Chi nhánh mở cho giao dịch cuối tuần.
  • Xem máy ATM của ANZ, chi nhánh và các dịch vụ khác trên bản đồ hoặc trong một danh sách.
  • Tìm địa chỉ, giờ mở cửa, chi tiết liên lạc và cơ sở vật chất có sẵn tại mỗi điểm đại diện ANZ.

Đối với dịch vụ ngân hàng di động đầy đủ trên iPhone của bạn, hãy tìm kiếm cho 'goMoney' trong kho ứng dụng!

Có gì mới trong phiên bản 1.1:
  • Hỗ trợ iPhone 5
  • Khả năng tìm thấy các chuyên gia trong kinh doanh nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh ngân hàng và kế hoạch tài chính
Download: iOS
Find ANZ banking ATM iTunes iOS
Find ANZ banking ATM iTunes iOS
Find ANZ banking ATM iTunes iOS
Find ANZ banking ATM iTunes iOS
Find ANZ banking ATM iTunes iOS
 

  • Chia sẻ bài viết