ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: BP Buddy - Đo huyết áp bất cứ lúc nào cần đến

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Hơn 20.000 lượt c&agrave;i đặt tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, BP Buddy l&agrave; ứng dụng theo d&otilde;i m&aacute;u phổ biến nhất tr&ecirc;n cửa h&agrave;ng ứng dụng. Gần đ&acirc;y đặc trưng bởi APPLE trong mục Tin tức v&agrave; cần lưu &yacute;! V&agrave; tốt hơn, b&acirc;y giờ l&agrave; 60%! Ch&uacute;ng t&ocirc;i ở đ&acirc;y để gi&uacute;p bạn khỏe mạnh v&agrave; hạnh ph&uacute;c hơn! HBP (huyết &aacute;p cao) l&agrave; một t&igrave;nh trạng nghi&ecirc;m trọng c&oacute; thể dẫn đến bệnh tim mạch v&agrave;nh, suy tim, đột quỵ, suy thận v&agrave; sức khỏe kh&aacute;c vấn đề.</p>

Hơn 20.000 lượt cài đặt trên toàn thế giới, BP Buddy là ứng dụng theo dõi máu phổ biến nhất trên cửa hàng ứng dụng. Gần đây đặc trưng bởi APPLE trong mục Tin tức và cần lưu ý! Và tốt hơn, bây giờ là 60%! Chúng tôi ở đây để giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc hơn! HBP (huyết áp cao) là một tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến bệnh tim mạch vành, suy tim, đột quỵ, suy thận và sức khỏe khác vấn đề. Đây là lý do tại sao giữ cho huyết áp của bạn trong kiểm tra là quan trọng để giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc, và BP Buddy được thiết kế để giúp bạn đạt được điều đó.

Các tính năng:

Đăng nhập:

  • Dễ dàng đăng nhập nhanh chóng
  • Nhiều mục cho phép mỗi ngày với mục backdating
  • Ghi nhớ cho mỗi lần đăng nhập với phần thống kê
  • Đăng hiển thị cho tất cả các mục

Đồ thị:

  • Lên đến 60 ngày kể từ ngày đăng nhập mục đồ thị cuộn để xem tất cả ảnh chụp đồ lưu trong album ảnh

Email:

  • Tất cả các mục có thể gửi qua email cho bạn hoặc bác sĩ của bạn bất cứ lúc nào trong ngày.
  • Tại oneAppOneCause.com chúng tôi cam kết giúp bạn sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, đó là lý do tại sao 10% lợi nhuận thu được sẽ được tặng cho Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Để giúp cuộc chiến chống lại các bệnh liên quan đến tim mạch
  • Xin vui lòng liên hệ hỗ trợ @ oneapponecause. com, chúng tôi sẽ yêu để giúp bạn giải quyết vấn về sự cố của bạn. Mặc dù chúng tôi đã bán được 100 bản sao, chưa nghe thấy như vậy một lỗi, có thể có được một cái gì đó chúng tôi bỏ sót. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn cô lập các nguyên nhân.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

bp-buddy-80-off-sale-blood-itunes-ios-app
bp-buddy-80-off-sale-blood-itunes-ios-app
bp-buddy-80-off-sale-blood-itunes-ios-app
bp-buddy-80-off-sale-blood-itunes-ios-app
bp-buddy-80-off-sale-blood-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết