ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Bệnh và Thuốc - Cẩm nang sức khỏe gia đình

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Ứng dụng &ldquo;Bệnh v&agrave; Thuốc&rdquo; l&agrave; một ứng dụng về lĩnh vực thuốc v&agrave; sức khỏe cho mọi người. N&oacute; gồm nhiều th&ocirc;ng tin về c&aacute;c loại bệnh thường gặp ở người lớn, trẻ em, phụ nữ mang thai...v..v , c&aacute;c loại thuốc đ&ocirc;ng t&acirc;y y, một số mẹo vặt trong chữa bệnh th&ocirc;ng thường theo d&acirc;n gian, th&ocirc;ng tin về c&aacute;c nh&agrave; thuốc v&agrave; c&aacute;c bệnh viện được bi&ecirc;n soạn một c&aacute;ch chi tiết v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng gi&uacute;p n&acirc;ng cao kiến thức cho mọi người để bảo vệ sức khỏe.</p>

“Sức khỏe tuy chưa phải là tất cả nhưng nếu không có sức khỏe thì tất cả các mong muốn khác đều mất hết ý nghĩa”.

Ứng dụng “Bệnh và Thuốc” là một ứng dụng về lĩnh vực thuốc và sức khỏe cho mọi người. Nó gồm nhiều thông tin về các loại bệnh thường gặp ở người lớn, trẻ em, phụ nữ mang thai...v..v , các loại thuốc đông tây y, một số mẹo vặt trong chữa bệnh thông thường theo dân gian, thông tin về các nhà thuốc và các bệnh viện được biên soạn một cách chi tiết và rõ ràng giúp nâng cao kiến thức cho mọi người để bảo vệ sức khỏe.

Các chức năng chính của ứng dụng

- Danh mục các bệnh
Bệnh ung thư, bệnh gặp ở trẻ em, bệnh gặp ở phụ nữ, các phương pháp sơ cứu nạn nhân,...v... trong đó nêu rõ thông tin chi tiết về từng căn bệnh: triệu chứng, quá trình phát triển, cách phòng và chữa bệnh…

- Danh mục các loại thuốc:
Phân loại chi tiết theo loại bệnh như bệnh thường gặp, bệnh cơ xương khớp, bệnh dạ dày ruột tiêu hóa, da liễu và thẩm mỹ, dị ứng, dinh dưỡng....Thông tin chi tiết về thuốc: hình ảnh, tên thuốc, thành phần, chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách sử dụng, tác dụng phụ...

- Danh sách các nhà thuốc:
Phân loại nhà thuốc theo vị trí các tỉnh thành và khu vực. Trong đó nêu rõ thông tin chi tiết về nhà thuốc như: bản đồ chi tiết từ vị trí của bạn đên vị trí nhà thuốc, tên nhà thuốc, chủ nhà thuốc, địa chỉ, số điện thoại...

- Danh sách bệnh viện:
Phân loại theo vị trí tỉnh thành và khu vực. Trong đó nêu rõ thông tin chi tiết về bệnh viện: bản đồ chi tiết từ vị trí của bạn đên vị trí bệnh viện, địa chỉ, số điện thoại...

Ngoài ra ứng dụng còn có một số chức năng khác như:

  • Tìm kiếm
  • Yêu thích
  • Mẹo vặt chữa bệnh
  • Tin tức
  • Khác....
Download: iOS
Ứng dụng tham khảo: fecebook
Bệnh và Thuốc - Cẩm nang sức khỏe gia đình
Bệnh và Thuốc - Cẩm nang sức khỏe gia đình
Bệnh và Thuốc - Cẩm nang sức khỏe gia đình
Bệnh và Thuốc - Cẩm nang sức khỏe gia đình
Bệnh và Thuốc - Cẩm nang sức khỏe gia đình
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết