ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Amex for iPad – tài chính an toàn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Amex cho iPad là cách nhanh chóng và an toàn để quản lý các nhiệm vụ tài chính chung của bạn. Với nội dung đã được định dạng cụ thể cho những trải nghiệm iPad, kết nối trở nên dễ dàng hơn.

Amex cho iPad là cách nhanh chóng và an toàn để quản lý các nhiệm vụ tài chính chung của bạn. Với nội dung đã được định dạng cụ thể cho những trải nghiệm iPad, kết nối trở nên dễ dàng hơn.

>>> Sản phẩm đình đám của nhà sản xuất Apple là  iPhone 6iPhone 6 Plus được trình làng vào tháng 9 và dự kiến bán ra tại Việt Nam vào tháng 11 sắp tới

Giám sát các hoạt động tài khoản của bạn

Tìm kiếm hoặc lọc báo cáo của bạn để tìm ra chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Xem xét chi phí một cách chi tiết, sử dụng biểu đồ tương tác cho một sự cố của các loại chi tiêu của bạn và tải về những báo cáo của bạn.

Trả hóa đơn theo cách thuận tiện cho bạn
Sử dụng ứng dụng để trả tiền hoặc lên lịch cho các khoản thanh toán trong tương lai.

Luôn cập nhật và đưa ra đề xuất hữu ích
Truy cập nhanh đến một bản tóm tắt các bảng cân đối chương trình chăm sóc khách hàng của bạn hoặc đưa ra những lời mời cho bạn. Chủ thẻ hội đủ điều kiện có thể theo dõi và sử dụng điểm trong chế độ phần thưởng cho thành viên để mua sắm thẻ quà tặng và hơn 5 triệu sản phẩm.

Luôn an toàn
Đăng nhập an toàn với cùng một tên ID người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng trên americanexpress.com.

Công bố thông tin
Ứng dụng và các tính năng chỉ có sẵn cho các tài khoản thẻ đủ điều kiện tại Hoa Kỳ.

Tất cả truy cập và sử dụng ứng dụng này có thể chi phối bởi hiệp ước giấy phép người dùng sử dụng dịch vụ và quảng cáo.

Download: iOS 

 

Amex for iPad
Amex for iPad
Amex for iPad
Amex for iPad
Amex for iPad

 

  • Chia sẻ bài viết