TRÒ CHƠI

Game di động: Prince of Persia - Hoàng tử Ba Tư

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Prince of Persia là một game phiêu lưu nhập vai khá nổi tiếng trên iOS nay đã được phát triển trên các dòng máy Android. Tham gia vào trò chơi bạn sẽ được trải nghiệm cuộc phiêu lưu kinh điển chỉ có trong những câu truyện cổ tích.ia l&agrave; một game phi&ecirc;u lưu nhập vai kh&aacute; nổi tiếng tr&ecirc;n iOS nay đ&atilde; được ph&aacute;t triển tr&ecirc;n c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y Android. Tham gia v&agrave;o tr&ograve; chơi bạn sẽ được trải nghiệm cuộc phi&ecirc;u lưu kinh điển chỉ c&oacute; trong những c&acirc;u truyện cổ t&iacute;ch.</p>

Prince of Persia là một game phiêu lưu nhập vai khá nổi tiếng trên iOS nay đã được phát triển trên các dòng máy Android. Tham gia vào trò chơi bạn sẽ được trải nghiệm cuộc phiêu lưu kinh điển chỉ có trong những câu truyện cổ tích.

Cốt truyện của trò chơi không có nhiều điểm mới. Bạn sẽ vào vai nhân vật hoàng tử xứ Ba Tư tham gia giải cứu công chúa đang bị nhốt trong tòa thám Palace. Sử dụng những kỹ năng chiến đấu của bạn để tiêu diệt hết kẻ thù đang ngăn cản bước tiến của bạn. Hãy cẩn thận, trong suốt cuộc hành trình bạn sẽ gặp phải rất nhiều cạm bẫy và bạn phải đối đầu với những tên cai ngục mạnh mẽ. Với lòng quyết tâm, sự hào hiệp của mình, hãy chiến đấu và chiến thắng để cứu được công chúa.

Tính năng chính của trò chơi:
Nhiều chế độ chơi: Chế độ bình thường giúp bạn tìm hiểu về cốt truyện, cách điều khiển nhân vật, tìm hiểu các thủ đoạn, cạm bẫy và các để giải quyết vấn đề. Chế độ tính giờ: bạn sẽ phải giải cứu công chúa trong thời gian 60 phút. Chế độ chiến đấu: là chế độ chơi đầy thách thức với bạn, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ cứu công chúa trong 60 phút mà không được phép bỏ mạng.

Download: iOS, Android

 

Prince-of-Persia-game-android-ios
Prince-of-Persia-game-android-ios
Prince-of-Persia-game-android-ios
 
Xem thêm: 
  • Chia sẻ bài viết