TIN CẬP NHẬT

Microsoft áp dụng chính sách trả tiền một lần cho Windows Store và Windows Phone Store

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p><strong><a href="http://fptshop.com.vn/mtxt-phan-mem/window-81-slx-64bit" target="_blank">Microsoft</a></strong>&nbsp;vừa đưa ra một số b&aacute;o c&aacute;o sau khi kết th&uacute;c Hội nghị c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển&nbsp;<a href="http://fptshop.com.vn/tin-tuc/Tin-moi/microsoft-gioi-thieu-du-an-windows-in-the-car-tai-build-2014" style="text-align: justify;" target="_blank">BUILD 2014</a>&nbsp;được hơn một tuần, theo đ&oacute; người d&ugrave;ng sẽ được hưởng th&ecirc;m một ưu đ&atilde;i mới khi Microsoft &aacute;p dụng phương thức thanh to&aacute;n một lần cho cả phần mềm/game tr&ecirc;n Windows Store v&agrave; Windows Phone Store.</p>

Microsoft vừa đưa ra một số báo cáo sau khi kết thúc Hội nghị các nhà phát triển BUILD 2014 được hơn một tuần, theo đó người dùng sẽ được hưởng thêm một ưu đãi mới khi Microsoft áp dụng phương thức thanh toán một lần cho cả phần mềm/game trên Windows Store và Windows Phone Store.

windows store

Cụ thể, công ty sẽ đưa ra một chính sách hợp nhất cho phép các lập trình viên xây dựng ứng dụng với một mức giá chung trên Windows Store và Windows Phone Store, người dùng chỉ cần trả tiền một lần cho các ứng dụng này để sở hữu chúng trên cả 2 nền tảng.

Ngoài ra, Microsoft còn bổ sung thêm hai mức giá là 0,99 USD và 1,29 USD cho ứng dụng trên Windows Store, mức giá trong phạm vi này hiện chiếm tới 55% giao dịch trên Windows Phone Store.

Điểm đáng lưu ý là Microsoft chỉ tạo ra công cụ còn quyết định thực hiện lại phụ thuộc vào các nhà phát triển, điều đó có nghĩa là không phải tất cả các ứng dụng đều áp dụng chính sách này. Ngoài ra, công ty còn cho biết sẽ xây dựng kế hoạch điều chỉnh và thay đổi mức giá theo thị trường một cách định kỳ nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người mua. Các thay đổi có thể được áp dụng ngay trong tuần tới.

* Tham khảo điện thoại Lumia 640 vừa ra mắt đã gây được sự chú ý với người dùng bởi không chỉ thiết kế, cấu hình và giá máy mà sản phẩm còn mang lại những màu sắc cá tính phù hợp với giới trẻ năng động hiện nay.

Nguồn: Blog.Windows.

  • Chia sẻ bài viết