TIN TỨC

Video quay thưởng chương trình "Đặt trước Samsung Gear S2"

Bùi Hoàng Anhvào ngày 16/11/2015 0 Bình luận

Video quay thưởng cho khách hàng hoàn tất đặt cọc Samsung Galaxy Gear S2 vào ngày 15/11/2015 (quay thưởng ngày 16/11/2015)

 

 

Video quay thưởng cho khách hàng hoàn tất đặt cọc Samsung Galaxy Gear S2 vào ngày 16/11/2015 về trước. (quay thưởng ngày 17/11/2015)

 

 

Video quay thưởng cho khách hàng hoàn tất đặt cọc Samsung Galaxy Gear S2 vào ngày 17/11/2015 về trước. (quay thưởng ngày 18/11/2015)

 

 

Video quay thưởng cho khách hàng hoàn tất đặt cọc Samsung Galaxy Gear S2 vào ngày 18/11/2015 về trước. (quay thưởng ngày 19/11/2015)

  • Chia sẻ bài viết