TIN CÔNG NGHỆ

Phiên bản Sony Xperia P cập nhật ứng dụng Android 4.0.4 đã ra mắt

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p> Nếu bạn đang sở hữu một chiếc smartphone Sony Xperia P, ch&uacute;ng t&ocirc;i vui mừng th&ocirc;ng b&aacute;o cho bạn rằng Sony vừa ph&aacute;t h&agrave;nh bản cập nhật Android 4.0 cho thiết bị của bạn. Hơn thế nữa, Sony c&ograve;n dự định sẽ tung ra d&ograve;ng điện thoại Ice Cream Sandwich, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng đề cập ở đ&acirc;y.</p> </body></html>

Phiên bản Sony Xperia P cập nhật ứng dụng Android 4.0.4 đã ra mắt


Nếu bạn đang sở hữu một chiếc smartphone Sony Xperia P, chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn rằng Sony vừa phát hành bản cập nhật Android 4.0 cho thiết bị của bạn. Hơn thế nữa, Sony còn dự định sẽ tung ra dòng điện thoại Ice Cream Sandwich, nhưng chúng tôi sẽ không đề cập ở đây.

sony-xperia-p

Hầu hết người dùng sẽ nhận được một thông báo cập nhật trên thiết bị của khi bản cập nhật Android 4.0 của Sony Xperia P có mặt trên thị trường nước họ, tuy nhiên trong một số trường hợp người dùng sẽ cần phải sử dụng PC Companion của Sony hoặc Bridge cho máy Mac để tải về và cài đặt bản cập nhật firmware.

Sony_Xperia_P

 

Đặc tính của sony Xperia P Android 4.0

 

  • Cách mới để trải nghiệm phương tiện truyền thông với các ứng dụng mới – "WALKMAN", "Album" và "Phim"
  • Gia tăng thời gian chờ lên đến bốn lần (tùy thuộc vào người sử dụng và dữ liệu tiêu thụ)
  • Cải tiến chức năng khóa màn hình
  • Thay đổi kích thước các widgets
  • Cải thiện kiểm soát quá trình tiêu thụ của smartphone
  • Nút Recent Apps cho một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các ứng dụng của bạn

Theo bài blog chính thức của Sony, the Xperia U, Xperia sola và Xperia go sẽ nằm trong danh sách tiếp theo được cập nhật Android 4.0. Hầu hết người dùng sẵn sàng từ bỏ Android 4.0 và cập nhật Android 4.1 để được sử dụng Google Now, Project Butter và thông báo nâng cấp, nhưng bạn vẫn chỉ phải đợi đến lượt của bạn giống như mọi người khác.

Chuyên mục: Điện Thoại Sony.

Thảo Vân (androidandme)

 

 

 

  • Chia sẻ bài viết