TIN CÔNG NGHỆ

Điện thoại Nokia đón đầu công nghệ với khả năng lưu ảnh chụp định dạng RAW

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Định dạng RAW&nbsp;DNG thực chất l&agrave; định dạng ảnh cho ph&eacute;p bạn tự quyết định c&aacute;c yếu tố của bức ảnh như m&agrave;u sắc, chuyển t&ocirc;ng, lọc nhiễu, l&agrave;m n&eacute;t&hellip;điều m&agrave; c&aacute;c định dạng ảnh kh&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute;, điều n&agrave;y rất thuận lợi cho việc chỉnh sửa ảnh sau khi chụp tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh. Ngo&agrave;i ra, định dạng RAW cho ph&eacute;p bức ảnh &ldquo;kh&ocirc;ng bao giờ cũ&rdquo;, tức l&agrave; bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng những c&ocirc;ng nghệ của mười năm sau cho bức ảnh của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng gặp vấn đề. L&agrave;m sao để lưu file RAW DNG? Để thực hiện chức năng n&agrave;y, bạn cần điều chỉnh chế độ Capture trong m&aacute;y 1020 hoặc 1520 v&igrave; mặc định m&aacute;y sẽ kh&ocirc;ng lưu file RAW bởi n&oacute; kh&ocirc;ng phổ biến với phần lớn người d&ugrave;ng. Bạn c&oacute; thể v&agrave;o phần c&agrave;i đặt trong ứng dụng Nokia Camera v&agrave; sẽ thấy một t&ugrave;y chọn l&agrave; lưu 5MP JPEG với DNG (RAW).</p>

Điện thoại Nokia đón đầu công nghệ với khả năng lưu ảnh chụp định dạng RAW

Nov 04, 2013


Như trong các bài viết trước đã nói, các điện thoại Lumia mới của Nokia như Lumia 1020 và mới nhất là Nokia Lumia 1520 đã có thể lưu file RAW (định dạng “DNG”), cho phép độ tùy biến cao nhất khi chỉnh sửa hình hậu kỳ bằng các phần mềm biên tập hình ảnh trên máy tính.
"Cá nhân tôi mà nói thì đây là một thông báo tuyệt vời nhất trong tuần này" – trưởng nhóm công nghệ hình ảnh của Nokia: Juha Alakarhu, nói. “Đó là một yêu cầu cần thiết từ phía người dùng đã từ lâu. Những người đam mê nhiếp ảnh có thể sáng tạo hơn nữa, sử dụng tốt hơn nữa những hình ảnh từ Lumia hơn trước kia.”
Hiện tại thì trên thị trường chỉ có chiếc Lumia 1520 và 1020 là hai điện thoại duy nhất hỗ trợ RAW, thứ mà ngay cả phần lớn những chiếc máy ảnh compact cũng đều không hỗ trợ.
“Adobe rất phấn khích khi Nokia đi đầu trong việc mang lại những công nghệ RAW tiên tiến tới thị trường điện thoại thông minh bằng cách tận dụng định dạng mở Digital Negative (DNG) – như một nỗ lực đón đầu công nghệ” – ông Winston Hendrickson phó giám đốc Creative Media Solutions, Adobe. “Bằng cách thêm lựa chọn hỗ trợ DNG cho chiếc Lumia 1020 và Lumia 1520, Nokia đã cải thiện rõ rệt khả năng sáng tạo nghệ thuật và sự tùy biến rộng lớn dành cho người dùng.”
Định dạng RAW là gì?

Định dạng RAW DNG thực chất là định dạng ảnh cho phép bạn tự quyết định các yếu tố của bức ảnh như màu sắc, chuyển tông, lọc nhiễu, làm nét…điều mà các định dạng ảnh khác không có, điều này rất thuận lợi cho việc chỉnh sửa ảnh sau khi chụp trên máy tính. Ngoài ra, định dạng RAW cho phép bức ảnh “không bao giờ cũ”, tức là bạn có thể áp dụng những công nghệ của mười năm sau cho bức ảnh của mình mà không gặp vấn đề.
Làm sao để lưu file RAW DNG?
Để thực hiện chức năng này, bạn cần điều chỉnh chế độ Capture trong máy 1020 hoặc 1520 vì mặc định máy sẽ không lưu file RAW bởi nó không phổ biến với phần lớn người dùng. Bạn có thể vào phần cài đặt trong ứng dụng Nokia Camera và sẽ thấy một tùy chọn là lưu 5MP JPEG với DNG (RAW).

Như chúng ta đã thấy định dạng RAW DNG luôn lưu kèm với một ảnh 5MP, tức là máy sẽ vừa lưu một file ảnh RAW cho phép bạn chỉnh sửa hậu kỳ, còn file ảnh 5MP sẽ dành cho việc chia sẻ nhanh chóng của các mạng xã hội cũng như trên các ứng dụng khác.
Hiện tại thì 1520 đã có thể chụp ảnh RAW còn 1020 sẽ cần ít thời gian nữa đợi cập nhật đến từ Nokia.

 Việt Thắng (conversation.nokia)

Sản phẩm tham khảo: Lumia 520Lumia 525Lumia 620Lumia 625Lumia 720Lumia 1020Lumia 1520

  • Chia sẻ bài viết