TIN FPT SHOP

Danh sách trúng thưởng "Truy tìm kho báu" Tháng 1/2015.

Admin Admin vào ngày 08/01/2015 0 Bình luận

FPTShop trân trọng thông báo danh sách khách hàng trúng mã Voucher chương trình "Truy tìm kho báu" tháng 1/2015

FPTShop trân trọng thông báo danh sách khách hàng trúng mã Voucher chương trình "Truy tìm kho báu" tháng 1/2015:

 

Danh sách voucher ngày 6/1/2015

DANH SÁCH NGÀY 6/1/2015

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

Voucher 300.000đ

1

nguyễn thị thạch thảo

xxxmap1203@gmail.com

0976773xxx

2

Nguyễn Viết Tùng

xxxgsongtu.kunboy@gmail.com

01652670xxx

3

Dang Thuy Trang

xxxhquen921994@gmail.com

01648096xxx

4

Đỗ Bảo Ngọc

xxxwluvgay@gmail.com

01674506xxx

5

Nguyễn Thị Dung

xxx.borriston@gmail.com

01203476xxx

6

Phan Thành Phước

xxxnthanhphuocmcb@gmail.com

0949119xxx

7

Hoàng Văn Chất

xxxichhoangchat@gmail.com

0936282xxx

8

NHAN

xxxhantn22@gmail.com

01697755xxx

9

NHAN

xxxhantn24@gmail.com

01697755xxx

10

đỗ văn phấn

xxxanphan30121991@gmail.com

01649716xxx

11

Phạm Thanh Hoàng Thọ

xxxngtho11188@gmail.com

01249211xxx

12

NHAN

xxxhantn25@gmail.com

01697755xxx

13

quang trung

xxxadot@gmail.com

01257756xxx

14

Ngô Thị Ngân

xxxgan53@gmail.com

0988555xxx

15

Trần Quốc Trưởng

xxxntruong114111211@gmail.com

01649599xxx

16

Hoàng Thọ

xxx_11188@yahoo.com

01249211xxx

17

Đoàn Văn Chung

xxxetthangtu0287@yahoo.com

0976398xxx

18

Nguyễn Việt Linh

xxx.m0g@gmail.com

0967668xxx

19

phạm văn trịnh

xxxyenthinayknb@gmail.com

01672756xxx

20

lê văn dũng

xxx010793@gmail.com

0973035xxx

21

trần minh cường

xxxngtran1876@gmail.com

01633179xxx

22

Trần Văn Hưởng

xxxngkut@gmail.com

0982147xxx

23

Lê Đức Trung

xxxng.tasu@gmail.com

01669945xxx

24

Trần Quốc Trưởng

xxxnquoctruong114111211@gmail.com

01686292xxx

 

Voucher 200.000đ

25

nguyễn duy tùng

xxxameai10@gmail.com

01668242xxx

26

NHAN

xxxhantn21@gmail.com

01697755xxx

27

Trương Đức Tuấn

xxxtuan@nbb.com.vn

0902957xxx

28

NHAN

xxxhantn23@gmail.com

01697755xxx

29

Trần Anh Nam

xxxnamgtvt@gmail.com

0983408xxx

30

Nguyễn Hữu Quang

xxxng200020021@gmail.com

01264049xxx

31

Lê Văn Phú

xxxphu1511@gmail.com

0935532xxx

32

Nguyễn thúy Hồng

xxxyenhong05vn@gmail.com

0939936xxx

33

Trần Trung Hậu

xxxunghautrader@gmail.com

093636xxx

34

Hoàng Sơn

xxxhoangveneno@gmail.com

01687670xxx

35

duong trong quynh

xxxetkequangcaodh@gmail.com

0945004xxx

 

Voucher 100.000đ

36

NHAN

xxxhantn20@gmail.com

01697755xxx

37

Ngô Thị Ngân

xxxi0287@gmail.com

0937789xxx

38

vũ thị thúy

xxxhithuynd91@gmail.com

01694690xxx

39

NHAN

xxxhantn27@gmail.com

01697755xxx

40

NHAN

xxxhantn28@gmail.com

01697755xxx

41

Nguyễn Minh Tâm

xxxhtamxdddk12@gmail.com

01694753xxx

 

Voucher 50.000đ

42

Lê Văn Bách

xxxanbach1994ag@gmail.com

01664054xxx

43

Trần Thị Thúy Hoa

xxxnhoa.hd92@gmail.com

01692660xxx

44

NHAN

xxxhantn26@gmail.com

01697755xxx

45

Nguyễn Hữu Quang

xxxantai39@gmail.com

01264049xxx

 

Danh sách voucher ngày 5/1/2015 

 

DANH SÁCH NGÀY 5/1/2015

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

Thẻ điện thoại 10

1

nguyet

xxxngthuynguyet1957@gmail.com

1658412xxx

2

Võ Văn Thành Nhất

xxxtvo.1903@yahoo.com.vn

1684465xxx

3

Trương Thị Thanh Hồng

xxxnhhongnurse@gmail.com

983756xxx

4

Ngô Trung Hiếu

xxxhieu312@gmail.com

972982xxx

5

lê bảo khuyên

xxxbaokhuyen@yahoo.com

974503xxx

6

tung

xxxyprols@gmail.com

987570xxx

7

Trương Thanh Quân

xxxongthanhquan@gmail.com

1649559xxx

 

Voucher 300.000đ

8

dao duy tung

xxxgls1994@yahoo.com

01666243xxx

9

Lam Thi hong tham

xxxm_hong31@yahoo.com

0903647xxx

10

Nguyễn Đình Kỷ

xxxhkyna@gmail.com

0972110xxx

11

Phạm Bá Tuân

xxxhhbvn1@gmail.com

0989835xxx

12

lê hàn khuyên

xxxankhuyen@gmail.com

01667015xxx

13

nguyen khanh linh

xxxyenthiminhlien18@gmail.com

01215320xxx

 

Voucher 200.000đ

14

Nguyễn Dương Tài Lộc

xxxyenduongtailoc2001@yahoo.com

01653693xxx

15

nguyễn anh khoa

xxxhoa2910@gmail.com

0966102xxx

16

Le Thanh Hai

xxxnhhaicnvn@gmail.com

0909157xxx

17

Nguyễn Đông Phi

xxxgphivnn@gmail.com

0968595xxx

18

Nguyễn Thị Thúy Hằng

xxxeu2802@gmail.com

0964398xxx

19

đặng tiến đạt

xxx4442632d@gmail.com

0989631xxx

20

đặng thị minh nguyệt

xxxschan24@gmail.com

01234200xxx

21

Lê Tuấn Tú

xxxroid.lt22041@gmail.com

01682420xxx

22

nguyễn lê tường vi

xxxguyen280494@gmail.com

01222405xxx

23

Võ Ngọc Dũng

xxxgkt1087@gmail.com

0983871xxx

24

Trần Xuân Huyên

xxxyenvp@gmail.com

01663020xxx

 

Voucher 100.000đ

25

Nguyễn Mạnh Đoan

xxxhdoan.nguyen111@gmail.com

0906900xxx

26

Trần Quế Anh

xxxnqueanh@gmail.com

0988224xxx

27

Pham Van Nhat

xxxmnhat01@gmail.com

01667269xxx

28

Phạm Minh Thảo

xxxenho18@yahoo.com.vn

0939344xxx

29

Lê Thế Linh

xxxhtina@yahoo.com

0903607xxx

 

Voucher 50.000đ

30

vung oi mo ra

xxxhkhanglk80@yahoo.com

0916760xxx

31

vu thanh tu

xxxhanhtu07@gmail.com

01256144xxx

32

Hoàng Văn Sơn

xxxhoangveneno@gmail.com

01687670xxx

 

Danh sách voucher ngày 2/1/2015 

 

DANH SÁCH NGÀY  2/1/2015

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

Thẻ điện thoại 10

1

Tương rThanh Quân

xxxongthanhquan@gmail.com

1649559xxx

2

Nguyễn Khắc Quang

xxxnggia0006@gmail.com

989552xxx

3

Bùi Thị Thi

xxxnggia0008@gmail.com

1674660xxx

 

Voucher 300.000đ

4

Nguyễn Xuân Toàn

xxxntoan164@gmail.com

0908516xxx

5

Nguyễn Khoa Nghĩa

xxxyenkhoanghia1@gmail.com

0973134xxx

6

TÔ THỊ XUÂN HOA

xxxhixuanhoa1993@gmail.com

01676788xxx

7

TÔ THỊ XUÂN HOA

xxxnhoa0039@gmail.com

01676788xxx

8

TÔ THỊ XUÂN NỮ

xxxuannu6879@gmail.com

0964941xxx

9

Nguyễn Văn Tiến

xxxnpk466@gmail.com

01656512xxx

10

Nguyễn Khắc Quang

xxxyenkhacquang@gmail.com

0989552xxx

11

ngo the trong

xxxng20383@yahoo.com

0935666xxx

12

Nguyễn Văn Hạnh

xxxhnguyen.ee7@gmail.com

01674531xxx

13

Trieu Nhat Anh

xxx2ck2@gmail.com

0964231xxx

14

nguyen truong lam

xxxyentruonglam_t58@hus.edu.vn

01642796xxx

 

Voucher 200.000đ

15

tạ duy khánh

xxxnhtaduy15@gmail.com

01234495xxx

16

Phạm Văn Sơn

xxxason.qt112@gmail.com

0982323xxx

17

TÔ THỊ XUÂN HOA

xxxi_1279@yahoo.com.vn

01676788xxx

18

Phạm Văn Nhật

xxxmnhat01@gmail.com

01667269xxx

 

Voucher 100.000đ

19

Nguyễn Thị Lĩnh

xxxhnguyen109190@gmail.com

0989109xxx

20

Lê Công Đại

xxxg.family@gmail.com

0966599xxx

21

Lê Thị Dung

xxxgle1307@yahoo.com

01272444xxx

 

Voucher 50.000đ

22

Lê Văn Bách

xxxanbach1994ag@gmail.com

01664054xxx

 

Danh sách voucher ngày 1/1/2015 

DANH SÁCH NGÀY 1/1/2015

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

Thẻ điện thoại 10

1

Nguyễn Thị Linh Ngọc

xxxg.nguyenviet62@gmail.com

979656xxx

2

tran phan anh tuan

xxxn_tuan770@yahoo.com

903531xxx

3

Nguyen Viet Hung

xxxthunglk6294@gmail.com

963252xxx

4

Lương Trọng Nhân

xxxchist89@gmail.com

939054xxx

5

Tran Thanh tam

xxxgkytaikhoantructuyen@gmail.com

1677304xxx

6

hoa

xxx_rose0705@yahoo.com

963747xxx

7

Trieu Tri Hue

xxx2ck3@gmail.com

939558xxx

8

Trieu Nhat Anh

xxx2ck2@gmail.com

964231xxx

9

Võ Văn Thành Nhất

xxxtvo.1903@yahoo.com.vn

1684465xxx

10

nguyễn văn lộc

xxxyenvanloc1213@gmail.com

977048xxx

11

Nguyễn Văn Đông

xxxgnguyen8899@gmail.com

973880xxx

 

Voucher 300.000đ

12

nghiem dinh ngoc

xxxnhngoc2710@gmail.com

0977118xxx

13

Văn Thành Ảnh

xxx47004@st.hcmuaf.edu.vn

01673717xxx

14

Trần Quốc Thắng

xxxnquocthangvn@gmail.com

0918565xxx

15

Nguyễn Tiến Dũng

xxxndungn960@gmail.com

0946925xxx

16

Nguyễn Văn Quốc

xxxc2752@gmail.com

01638112xxx

17

Phan Văn Viến

xxxnvanvien33@gmail.com

0968764xxx

18

NHAN

xxxhantn21@gmail.com

01697755xxx

19

Phạm Anh Tuân

xxxuan2909@gmail.com

0965392xxx

20

Dương Thị Thủy Tiên

xxxytienhd1506@gmail.com

0985013xxx

21

NHAN

xxxhantn22@gmail.com

01697755xxx

22

NHAN

xxxhantn23@gmail.com

01697755xxx

23

lê Văn Hùng

xxxhung181@yahoo.com

091951xxx

24

Hoàng Văn Thắng

xxxngvanthang.gl@gmail.com

0934229xxx

25

Anh Khoa

xxxingid04@gmail.com

0938757xxx

26

phamnhathuan

xxxmnhathuan@gmail.com

0985887xxx

27

Nguyễn Thị Luyến

xxxyenthiluyenqt212a@gmail.com

01699822xxx

28

Lê Thị Hồng

xxxong316@yahoo.com.vn

01633592xxx

 

Voucher 200.000đ

29

Dương Triệu Phú

xxxeuphu009@gmail.com

01674019xxx

30

NHAN

xxxhantn20@gmail.com

01697755xxx

31

Hà Minh Tài

xxxinhtai55@gmail.com

0988569xxx

32

Phạm Hoàng Huy

xxxmhoanghuynvc@gmail.com

0753844xxx

33

Phạm Hoàng Huy

xxxnthanhtrai133@gmail.com

0753844xxx

 

Voucher 100.000đ

34

Võ Thị Minh Tuyết

xxx25510@st.hcmuaf.edu.vn

0963228xxx

35

phung hung thang

xxxnghungthang@gmail.com

01268675xxx

36

Lê hồng ngọc

xxxcloveut@gmail.com

01657720xxx

37

Tô Thị Xuân Hoa

xxxhixuanhoa1993@gmail.com

01676788xxx

38

Phạm Thị Hương Lan

xxxnglanhp88@gmail.com

0965551xxx

39

hoa

xxxhoang0705@gmail.com

0963747xxx

40

nguyễn công hiếu

xxxg_hieu1511@yahoo.com

01268901xxx

 

Voucher 50.000đ

41

Lâm Chí Cẩm

xxxlamst@yahoo.com.vn

0917912xxx

42

Nguyễn Trường Sơn

xxxt.nguyen.89@gmail.com

0939777xxx

43

lê thị kim dung

xxxdung91vtvp@gmail.com

01649830xxx

44

Hà Văn Huy

xxxanhuypro11a5@gmail.com

01662983xxx

Lưu ý: Voucher mua hàng Online tại FPTShop.com.vn chỉ có thời hạn trong vòng 1 tuần kể từ khi khách hàng tìm được mã Voucher.

Thông tin liên hệ:

Website : FPTShop.com.vn
Fanpage : Facebook.com/FPTShopOnline
Hotline tư vấn, mua hàng nhanh: 1900.6606

FPT Shop trân trọng từng giây phút được phục vụ Quý khách!

 

  • Chia sẻ bài viết