TIN FPT SHOP

Danh sách người chơi nhận thưởng "Truy tìm kho báu"

Admin Admin vào ngày 08/09/2014 0 Bình luận

FPTShop trân trọng thông báo danh sách khách hàng trúng mã Voucher chương trình "Truy tìm kho báu". Từ 8/9/2014, danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được FPTShop update theo từng ngày.

FPTShop trân trọng thông báo danh sách khách hàng trúng mã Voucher chương trình "Truy tìm kho báu". Từ 8/9/2014, danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được FPTShop update theo từng ngày:

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 18/11/2014:

DANH SÁCH NGÀY 18.11

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

pham van son

changkhomonxxx@gmail.com

988310xxx

2

Nguyen Minh Vu

minhvu2xxx@gmail.com

905039xxx

3

Phạm Ngọc Huy

huykhonggxxx@gmail.com

982475xxx

4

Trương Thị Lan

kiemxxx@gmail.com

969728xxx

5

Nguyễn Hữu Thắng

nghuuthang2191xxx@gmail.com

989097xxx

6

Trần Quốc Huy

tranquocxxx@yahoo.com

1285543xxx

7

Nguyễn Đức Tuấn

tuanndxxx@gmail.com

985838xxx

 

Voucher 300.000đ

8

Trần Mạnh Lân

trannghia0xxx@gmail.com

0904459xxx

9

Đoàn Quang Nhu

doanquangxxx@gmail.com

01698901xxx

10

Ngô Trung Hiếu

ngohieuxxx@gmail.com

0972982xxx

11

Anh Hưng

sudeki.kisxxx@yahoo.com

01223654xxx

12

Anh Huy

congchua5xxx@gmail.com

01223654xxx

13

Trần Văn Huy

ytuongkinhdoanh1xxx@gmail.com

0936061xxx

14

quý

chauvfc1xxx@yahoo.com

984360xxx

15

chú bình

lisohu1xxx@gmail.com

904342xxx

16

Đào Văn Dũng

is-vn2xxx@cybozu.vn

1283168xxx

17

ta van thien

thanhkhiet7xxx@gmail.com

906148xxx

18

hoang duy tung

phuongmai0xxx@gmail.com

904977xxx

19

anh dũng

info4xxx@trangxjnh.info

904126xxx

20

Chị Trang

hongquan010xxx@gmail.com

936624xxx

21

Chú Tâm

hungba0378@gmail.com

904319xxx

22

GIANG TUAN ANH

binhnt.pntechconxxx@gmail.com

948165xxx

23

Anh Nam

namnguyenthxxx@outlook.com.vn

01234569xxx

24

Nguyễn Trí Tâm

nguyenlyxxx@gmail.com

0973579xxx

25

Anh Cường

buithuthuy.bxxx@gmail.com

0949036xxx

26

Anh Cường

buithuthuy.bxxx@gmail.com

0949036xxx

27

lâm thế cường

cuonglam1xxx@gmail.com

0978887xxx

28

Trần Văn Huy

trangkieu32xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 200.000đ

29

Đoàn Quang Nhu

sadcoxxx@gmail.com

01698901xxx

30

Le Hung Cuong

mrlee2xxx@gmail.com

0907286xxx

31

Huỳnh Viết Chương

doanquangnxxx@gmail.com

0933036xxx

32

Anh Hưng

thanhnamqtxxx@gmail.com

01223654xxx

33

Anh Huy

hoangtu6xxx@gmail.com

01223654xxx

34

Trang

kieutrang12xxx@gmail.com

01223654xxx

35

Khắc Tiệp

khactiexxx@gmail.com

0914666xxx

36

Trịnh Đình Tuấn

dinhtuan.cutun.ntxxx@gmail.com

01255812xxx

37

Trịnh Đình Tuấn

dinhtuan.cutun.ntxxx@gmail.com

01255812xxx

38

Lê Hoàng Huy

huy.lxxx@gmail.com

0933645xxx

39

Anh Kiên

mickymistexxx@gmail.com

0904298xxx

40

Như Lý Diễm Châu

fptshoponline01.comxxx@gmail.com

0907962xxx

41

Thơ

fptshoponline02.comxxx@gmail.com

0912951xxx

42

Anh Nam

fptshopexxx@gmail.com

0934621xxx

43

Nguyễn Hữu Thắng

huuthang2191xxx@gmail.com

0989097xxx

44

Tuấn

khactiepxxx@yahoo.com

0914666xxx

45

Nguyen Kim Xuan

springnguyexxx@gmail.com

0947482xxx

46

Nguyen Kim Xuan

springnguyexxx@yahoo.com.vn

0947482xxx

47

trâng Văn Huy

kieutrang5xxx@fpt.com.vn

0936061xxx

48

trần Văn Huy

tranhuyhoaxxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 100.000đ

49

Anh Huy

hhuyxxx@gmail.com

01223654xxx

50

Trân Văn Huy

tranhuy76xxx@gmail.com

0936061xxx

51

trần Văn Huy

httranhxxx@gmail.com

0936061xxx

52

Trần Văn Huy

tranhuy6xxx@gmail.com

0936061xxx

53

Trần Văn Huy

tranhuy3210xxx@fpt.com.vn

0936061xxx

54

Trần Văn Huy

tranhuy21xxx@gmail.com

0936061xxx

55

Trần Huy

dinhvanchixxx@gmail.com

0936061xxx

56

anh Tuấn

tuaxxx@gmail.com.vn

03164789xxx

57

Trần Quốc Thắng

tranquocthanxxx@gmail.com

0916980xxx

58

Trần Quốc Thắng

tranquocthanxxx@gmail.com

0916980xxx

59

anh Hà

hxxx@gmail.com.vn

0956482xxx

60

Nguyễn Đức Tuấn

tuanndxxx@wru.vn

0985838xxx

61

đường Minh Tài

duongminhminhxxx@gmail.com

01682881xxx

62

Nguyễn Thị Miền

thithanxxx@yahoo.com

01698156xxx

63

anh Tiệp

fptshoponline.comxxx@gmail.com

0979266xxx

64

Nguyễn Chí Toại

toaibaxxx@gmail.com

01202834xxx

65

Tiệp

khactxxx@gmail.com

0914666xxx

66

Toại

toaibadxxx@gmail.com

01202834xxx

67

Nguyễn Hữu Thắng

nguyenhuuthang2191xxx@gmail.com

0982459xxx

68

Nguyễn Trung Triều

haphuongnguyenxxx@gmail.com

01676461xxx

69

Tiệp

tiexxx@gmail.com

0914666xxx

70

nguyen van duong

nguyenvanduongxxx@gmail.com

01698044xxx

 

Voucher 50.000đ

71

Nguyễn Việt Linh

vietlinxxx@gmail.com

01279055xxx

72

nguyễn huy hoàng

nguyenhuyhoang1xxx@gmail.com

0964298xxx

73

Anh Hưng

namnguyenxxx@gmail.com

01223654xxx

74

anh Hưng

hhuy1xxx@gmail.com

01223654xxx

75

trần Văn Huy

romeo43xxx@gmail.com

0936061xxx

76

anh Hải

hxxx@gmail.com

0965213xxx

77

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

78

Nguyễn Thanh Tùng

tinnhanhinhtraitxxx@gmail.com

0989316xxx

79

anh Kiên

kiexxx@gmail.com.vn

0165843xxx

80

Tiệp

khactiexxx8@yhoo.com

0914666xxx

81

Trương Thị Lan

kiemnguyen2xxx@gmail.com

01864729xxx

82

Phạm Ngọc Huy

huyphamxxx@gmail.com

0982475xxx

83

Phạm Ngọc Huy

huyphamxxx@gmail.com

0982475xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 17/11/2014:

DANH SÁCH NGÀY 17.11

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

anh Huong

huonxxx@fpt.com.vn

0904945xxx

2

Cù Minh Hải

minhhaixxx@gmail.com

0916844xxx

3

Nguyễn Văn Hướng

nguyenhuongtnuxxx@gmail.com

1677656xxx

 

Voucher 300.000đ

4

anh Quyền

nguyenlyxxx@gmail.com

0903638xxx

5

Anh Hưng

thanhnamqtxxx@gmail.com

0923121xxx

6

Trần Văn Huy

tranhuy21xxx@gmail.com

0936061xxx

7

Trần Văn Huy

congchua5xxx@gmail.com

0936061xxx

8

 nghiêm thị phương

mhmanhtuonxxx@gmail.com

01692597xxx

9

 a Long

quyennguyenhuxxx@yahoo.com

01696077xxx

10

NGUYỄN THỊ LAN ANH

kukumal1xxx@gmail.com

0914363xxx

11

chị Chi

Huuvietinbankbn1xxx@gmail.com

0983850xxx

12

 anh Cường

vd_tieu_thien1xxx@yahoo.com.vn

0946645xxx

13

a Cường

pctshop2xxx@yahoo.com.vn

0946645xxx

14

a Linh

manhhv1xxx@gmail.com

01279858xxx

15

a linh

manhhv1xxx@gmail.com

01279858xxx

16

athinh

thuytx.pjico0xxx@petrolimex.com.vn

0904242xxx

17

Anh Thành Trung

phanhuybinh2xxx@gmail.com

0943193xxx

18

Nguyễn Tuấn Anh

buituananh2861xxx@gmail.com

0906228xxx

19

a thang

khanghythinxxx@gmail.com

0904413xxx

20

anh trung

duyluan.nguyen1xxx@yenviet.com.vn

0962139xxx

21

chinh

hodaidong1xxx@yahoo.com. vn

0983008xxx

22

nhan

kien.hcmpc0xxx@gmail.com

0913538xxx

23

 chị Nguyễn Thị Hơn

diayaixxbn1xxx@gmail.com

'0983264xxx

24

chi son

tiendo3xxx@gmail.com

0936890xxx

25

anh tuan

buiduynam2xxx@gmail.com

0973448xxx

26

Đào Thanh Hoàng

dongsongbang1xxxyahoo.com

0969313xxx

27

Đào Thanh Hoàng

zejnna.fashion1xxx@yahoo.com

0969313xxx

28

Nguyễn Thị Hiền

trieuvananh1xxx@gmail.com

0947661xxx

29

Anh Chính

sinhviensaokhothe0xxx@gmail.com

0983008xxx

30

 anh hải

tranngocansnnbl0xxx@gmail.com

01698784xxx

31

anh hai

doquang1xxx@gmail.com

01698784xxx

32

anh tuan

ptuananh0xxx@gmail.com

0989584xxx

33

a hai

minhtruonghd8xxx@yahoo.com

01698784xxx

34

Nguyễn Ngọc Nam

an_giang2xxx@yahoo.com.vn

0934621xxx

35

tien

ulster2xxx@gmail.com

0979858xxx

36

anh thinh

lamthanhvtv2xxx@yahoo.com

0942863xxx

37

chị huyền

letheanh.mta0501@gmail.com

0982930xxx

38

vu hong qua

cannguoiyeugap_td2xxx@yahoo.com

0973770xxx

39

thinh

Trannguyenthanhchuong8xxx@gmail.co

0942863xxx

40

nguyen thi ngoc thuy

tangchivinh_8xxx@yahoo.com.vn

0919195xxx

41

pham manh linh

maiphaphtqxxx@gmail.com

0916388xxx

42

nguyen thi xuan dung

mai.anhtxxx@gmail.com

0973979xxx

43

thịnh

nguyenthangnguyen3xxx@gmail.com

0985775xxx

44

le van luong

mrr.thanhaxxx@gmail.com

0987856xxx

45

chi diep

anhhoan1xxx@yahoo.com

982582xxx

46

nguyễn hải anh

lemontree.hlu2xxx@gmail.com

1696871xxx

47

hai

quanghoa2xxx@gmail.com

'01698784xxx

48

Ngọc Anh

haiak241xxx@gmail.com

919261xxx

49

 anh hải

hoanguyen3xxx@khanghuantech.com

01698784xxx

50

chị hương

phuocasbn230xxx@gmail.com

912016xxx

51

hai

nguyenanhtamks2xxx@gmail.com

01698784xxx

52

anh thinh

nguyenthangnguyen3xxx@gmail.com

0985775xxx

 

Voucher 200.000đ

53

nguyenvanduong

nguyenvanduongxxx@gmail.com

01698044xxx

54

Cù Minh Hải

donghungxxx@gmail.com

0985450xxx

55

Anh Hưng

namnguyenxxx@gmail.com

0923121xxx

56

 nguyễn tuấn đạt

anhthupk1xxx@gmail.com

0963319xxx

57

Vũ Thị Hương

ubndphuongtanaxxx@gmail.com

01663890xxx

58

Trần Văn Huy

kieutrang122xxx@gmail.com

0936061xxx

59

 Trương Văn Trang

doantramxxx@gmail.com

0963353xxx

60

 anh Tùng

vietkhoe.traxxx@gmail.com

0936986xxx

61

 anh hải

vietha680xxx@yahoo.com.vn

01698784xxx

62

 chị Hằng

doanvanty1xxx@gmail.com

0912650xxx

63

ĐẶNG THÀNH LONG

hungvhvn0xxx@gmail.com

0934769xxx

64

Đào Thanh Hoàng

tasumalargo0xxx@gmail.com

0969313xxx

65

chi nhan

thinhnghe0xxx@yahoo.com.vn

'0978976xxx

66

 phan thị sang

doremontutin1xxx@gmail.com

0963315xxx

67

Voucher 100.000đ

68

Quach Tan Tai

quachtantaxxx@gmail.com

0987502xxx

69

Anh Hưng

sudeki.kisxxx@yahoo.com

0923121xxx

70

 Trà thế Nhân

hoangduong_1xxx@yahoo.com

0935199xxx

71

Trần Văn Huy

tranhuy6xxx@gmail.com

0936061xxx

72

Trần Văn Huy

htranhxxx@gmail.com

0936061xxx

73

Trần Văn Huy

tranhuy76xxx@gmail.com

0936061xxx

74

Anh Hào

hophuhao6xxx@gmail.com

0909257xxx

75

Nguyễn Thị Lơ

behongquan1xxx@yahoo.com

01688419xxx

76

nguyen thi lo

nhatnnm0xxx@gmail.com

01688419xxx

77

tran van duc

trancuong4xxx@gmail.com

0976350xxx

 

Voucher 50.000đ

78

Lò Văn Trình

trinhcxxx@gmail.com

0963072xxx

79

Nguyen Trong Nhan

ntnhantxxx@gmail.com

01697755xxx

80

hoàng phương duy

hoangduxxx@gmail.com

0977191xxx

81

Trần Văn Huy

tranhuy3210xxx@gmail.com

0936061xxx

82

Trần Văn Huy

hoangtu6xxx@gmail.com

0936061xxx

83

thu

hoangvuvn1xxx@gmail.com

01863625xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 14/11/2014: 

DANH SÁCH NGÀY 14.11

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

1656307xxx

2

trần văn vịnh

thandadoxxx@yahoo.com

962194xxx

3

Nguyễn Văn Hướng

dtk1051030xxx@gmail.com

1677656xxx

4

Nguyễn Ngọc Vân Nhi

quynhnhuxxx@gmail.com

1222234xxx

5

Nguyễn Trọng Nhân

ntnhantxxx@gmail.com

1697755xxx

6

Tăng Xuân Bộ

volam2750xxx@zing.vn

1278328xxx

7

nguyễn văn bình

jusebinhxxx@gmail.com

982810xxx

8

Tăng Xuân Bộ

volam2276xxx@zing.vn

1278328xxx

9

Trần Ngọc Trang

trantrangnxxx@gmail.com

946935xxx

10

tran minh luan

tml.qxxx@gmail.com

1653945xxx

11

Lê Bá Nhật Tuân

tuanxxx@gmail.com

1689914xxx

12

nguyễn văn hướng

becachuaaxxx@gmail.com

1677656xxx

13

Nguyễn Thị Thùy Dương

thuoctaythuyduxxx@yahoo.com.vn

943377xxx

 

Voucher 300.000đ

14

anh Hai

 911haitxxx@gmail.com

0989459xxx

15

Tăng Xuân Bộ

whomenxxx@gmail.com

01278328xxx

16

Anh Hải

911haitxxx@gmail.com

0989459xxx

17

Tăng Thanh Hải

11haitxxx@gmail.com

0989459xxx

18

lê minh thắng

winlxxx@gmail.com

01657923xxx

19

lê quí hải

lehai.prxxx@mail.com

01667444xxx

20

Nguyễn Văn Hướng

dtk1051030xxx@tnut.edu.vn

01677656xxx

21

Trần Văn Huy

httranhxxx@gmail.com

0936061xxx

22

chi Hiền

nlthonxxx@gmail.com

091678841xxx

23

Trần Văn Huy

ytuongkinhdoanh1xxx@gmail.com

0936061xxx

24

Du

thuoctaythuyduxxx@yahoo.com.vn

0905986xxx

25

Anh Hưng

thanhnamqtxxx@gmail.com

0934482xxx

26

Ngoc

pnsuonxxx@gmail.com

0914388xxx

27

Nguyen Trong Nhan

ntnhantxxx@gmail.com

01697755xxx

28

anh tuan

taifilxxx@gmail.com

0973448xxx

29

Nguyễn Quang Hiếu

qhiexxx@gmail.com

0909445xxx

30

Trinh Trong Quoc

doichimse1xxx@gmail.com

01627484xxx

31

Nguyễn Minh Hoàng

nmhoanxxx@gmail.com

01682574xxx

32

Nguyễn Vinh Giang

vinhgiaxxx@gmail.com

0962616xxx

33

Trần Ngọc Trang

beheo7xxx@yahoo.com.vn

0946935xxx

34

TUẤN ANH

hoangvuvn1xxx@gmail.com

932102xxx

35

ANH THIỆN

kimanhnguyen611xxx@yahoo.com.vn

986193xxx

36

 chị hường

duyquoc1xxx@gmail.com

974919xxx

37

Nguyễn Ngọc Minh

nguyenxngocxmxxx@gmail.com

0975345xxx

 

Voucher 200.000đ

38

Nguyễn Văn Hướng

nguyenhuongtnuxxx@gmail.com

01677656xxx

39

Nguyễn Đình Cương

nguyencuong1xxx@hotmail.com

0934684xxx

40

Anh Hải

thetomato_6xxx@yahoo.com.vn

0978440xxx

41

Anh Hải

thetomato_6xxx@yahoo.com.vn

0978440xxx

42

NGUYỄN THỊ HẠNH

honghanh.nxxx@gmail.com

0973055xxx

43

Nguyễn Văn Hướng

dtk1051030xxx@gmail.com

01677656xxx

44

chị hằng

green_eyexxx@yahoo.com.vn

 912650xxx

45

Anh Hưng

namnguyenxxx@gmail.com

0934482xxx

46

Trương Thị Mỹ Dung

ttmydung80xxx@gmail.com

01202627xxx

47

nguyên thị thu hà

kimtrung.xxx@gmail.com

989335xxx

48

nguyễn thị thu hương

tutuongtoitantinhtanxxx@gmail.com

0972761xxx

49

nguyêễn thị thu hằng

vitcononlinxxx@gmail.com

0986811xxx

50

Thạch xuân lương

thienthaxxx@yahoo.com

0986091xxx

51

Trần Ngọc Trang

beheo7xxx@yahoo.com.vn

0946935xxx

52

Nguyen Quang Bao

nguyenquangbaxxx@gmail.com

01202303xxx

53

Tong Vu Thao Nguyen

nguyentong0xxx@gmail.com

01202303xxx

54

Đào Ngọc Hà

daoha.hxxx@gmail.com

01664656xxx

 

voucher 100.000đ

55

anh Hoàng

hoangktxxx@yahoo.com

0985289xxx

56

Anh Hải

911haitxxx@gmail.com

0989459xxx

57

nguyễn văn bình

bxxx@nishio.com.vn

0982810xxx

58

Nguyễn Văn Hướng

dtk1051030xxx@gmail.com

01677656xxx

59

Tăng Thanh Hải

haitxxx@gmail.com

0989459xxx

60

Thu Hương

huonxxx@gmail.com

0983378xxx

61

Huỳnh Phước Lộc

hploc1351xxx@yahoo.com

0939270xxx

62

Nguyễn Thị Lắm

vitcononlinxxx@gmail.com

0962820xxx

63

Nguyễn Lắm

nguyenthilam2xxx@gmail.com

0962820xxx

64

Nguyễn văn Hướng

dtk1051030xxx@gmail.com

01677656xxx

65

Nguyên Văn Hướng

dtk1051030xxx@gmail.com

01677656xxx

66

Nguyễn Duy Hiển

nguyenlyxxx@gmail.com

0982341xxx

67

Trần Văn Huy

tranhuy6xxx@gmail.com

0936061xxx

68

Trần Văn Huy

tranhuy76xxx@gmail.com

0936061xxx

69

Nguyen Trong Nhan

ntnhantxxx@gmail.com

01223676xxx

70

Lê Chí Hoàng

hoanglechi2xxx@gmail.com

0973750xxx

71

Anh Hưng

namnguyenthxxx@outlook.com.vn

0934482xxx

72

Nguyễn Thị Lắm

lammy0xxx@gmail.com

0962820xxx

73

Nguyễn Thị Lắm

lammy0xxx@gmail.com

0962820xxx

74

Trần Văn Huy

tranhuy3210xxx@gmail.com

0936061xxx

75

Lục Kiều Trang

naritrxxx@gmail.com

0972564xxx

76

nguyenvanduong

nguyenvanduongxxx@gmail.com

01698044xxx

77

Nguyễn Ngọc Minh

mrminh.plxxx@gmail.com

0975345xxx

78

Nguyễn Ngọc Minh

jupiter20l51xxx@gmail.com

0975345xxx

 

Voucher 50.000đ

79

Thu Hương

thanhlxxx@gmail.com

0983378xxx

80

NGUYỄN THANH TÙNG

thanhtung1xxx@gmail.com

0972992xxx

81

Lưu Danh Hùng

tinhcamuondoi_2826xxx8@yahoo.com

0979590xxx

82

Nguyễn Trọng Nhân

ntnhantxxx@gmail.com

01697755xxx

83

Trần Văn Huy

dinhvanchixxx@gmail.com

0936061xxx

84

Nguyen Trong Nhan

ntnhantxxx@gmail.com

01697755xxx

85

Vương Minh Đăng

vuongminhdangxxx@gmail.com

01282589xxx

86

Nguyễn Ngọc Vân Nhi

ngocduyxxx@gmail.com

01222234xxx

87

Nguyễn Viết Hoàng

nguyenhoang210xxx@gmail.com

01636241xxx

88

anh

pinpeo10xxx@yahoo.com

096794xxx

89

Quang Hiếu

call0972294xxx@gmail.com

0964445xxx

khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 13/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Nguyễn Vinh Giang

tutuongtoitantinhtanxxx@gmail.com

962616xxx

2

Ngô Đình Hoàng

ngodinhhoang2xxx@gmail.com

972960xxx

 

Kim Kiên Trung

kimtrung.xxx@gmail.com

1649751xxx

 

voucher 300.000đ

 

nguyễn lâm thông

nlthonxxx@gmail.com

0932737xxx

 

Ha Thi Tra My

quangnn13xxx@gmail.com

0979387xxx

 

Cù Minh Hải

donghung.hxxx@gmail.com

0916844xxx

 

Trần Mạnh Tú

quangnn1xxx@gmail.com

01682838xxx

 

Nguyễn Bá Phước

nbphuoc.dxxx@gmail.com

01219459xxx

 

Nguyễn Đức Danh

linhdang7xxx@gmail.com.vn

0982969xxx

 

Trần Văn Huy

tranhuy6xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Hồng

ninhhap2xxx@yahoo.com

0988903xxx

 

trâng Văn Huy

httranhxxx@gmail.com

0936061xxx

 

Mạnh Cường

luulxxx@gmail.com

0974771xxx

 

Trần Văn Huy

tranhuy21xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Trần Văn Huy

hoangtu6xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 200.000đ

 

Cù Minh Hải

minhhaixxx@gmail.com

0985450xxx

 

Phan Văn Huy

phanhuy2991xxx@gmail.com

01685755xxx

 

nguyễn lâm thông

henrrynguyexxx@gmail.com

0932737xxx

 

Phan Văn Huy

phanhuy2991xxx@gmail.com

01685755xxx

 

anh Hải

green_eyexxx@yahoo.com.vn

01698784xxx

 

vũ thị hiền

nguyenthihien061xxx@gmail.com

0916788xxx

 

nguyễn vũ hà

nguyenthininh30xxx@gmail.com

0904252xxx

 

Tuấn Hải

lygianamxxx@gmail.com

841698784xxx

 

trang

traveller15xxx@gmail.com

01225651xxx

 

Nguyen Thanh Tinh

vuthuhang.xxx@gmail.com

01699694xxx

 

Trần Văn Huy

tranhuy3210xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Trâng Văn Huy

congchua5xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Trần Văn Huy

romeo43xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 100.000đ

 

Xuyến

nguyenthininh30xxx@gmail.com

01695321xxx

 

Phan Vinh Quốc

phanvinhxxx@gmail.com

01666357xxx

 

Lê Phước Tài

phuoctai.le0xxx@gmail.com

0903389xxx

 

trang

hongtrangnguyen17121xxx@gmail.com

01225651xxx

 

anh Hải

trieuphuc1xxx@yahoo.com

01698784xxx

 

anh Tùng

nguyenthihien061xxx@gmail.com

0916123xxx

 

Trâng Văn huy

dinhvanchixxx@gmail.com

0936061xxx

 

trần Văn Huy

tranhuy76xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Trần Văn Huy

kieutrang122xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Trần Văn Huy

hhuyxxx@gmail.com

0936061xxx

 

Trần Văn Huy

hhuy1xxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 50.000đ

 

nguyễn thị phương trang

bactranglinhnxxx@yahoo.com

0945086xxx

 

trang

hongtrangnguyen17121xxx@gmail.com

01225651xxx

 

trần thị mỹ linh

trlinhsxxx@gmail.com

01658463xxx

 

trần Văn Huy

ytuongkinhdoanh1xxx@gmail.com

0936061xxx

 

trần Văn Huy

thanhnamqtxxx@gmail.com

0936061xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 12/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Nguyễn thị lắm

vitcononlinxxx@gmail.com

962820xxx

2

Lê Đồng Phước

ldphuoc.dh1xxx@gmail.com

962420xxx

3

tăng xuân bộ

whomenxxx@gmail.com

1278328xxx

4

thế sơn ngọc

tellmehow_iloveyouxxx@yahoo.com

972115xxx

5

cao đình hậu

caodinhxxx@gmail.com

932878xxx

6

đặng xuân thanh

thienthaxxx@yahoo.com

987872xxx

 

voucher 300.000đ

 

 

7

Hồ Mai Vy

homaivyxxx@yahoo.com

0987084xxx

8

Nguyễn Quốc Đạt

nguyenquocdat.xxx@gmail.com

01656261xxx

9

Nam

namxxx@yahoo.com

0902015xxx

 

Voucher 200.000đ

 

 

10

thế sơn ngọc

thesonxxx@gmail.com

01665105xxx

11

cao đình ái

dinhaixxx@gmail.com

0963872xxx

12

NGÔ QUANG KHẢI

ngoquangkhxxx@gmail.com

01682091xxx

 

Voucher 100.000đ

 

 

13

thế sơn ngọc

thesonnxxx@gmail.com

01665105xxx

14

vũ anh tuấn

atcs1xxx@gmail.com

0985150xxx

15

vũ anh tuấn

atcs1xxx@gmail.com

0985150xxx

16

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

17

Trương Thị Sương

appc.suxxx@gmail.com

0979015xxx

 

Voucher 50.000đ

 

 

18

vũ anh tuấn

atcs1xxx@gmail.com

0985150xxx

19

nguyễn phú quý

quynp050xxx@gmail.com

0902404xxx

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 11/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Pham Manh Cuong

phammanhcuxxx130193@gmail.com

932130xxx

2

Huỳnh Phước Lộc

hploc1351xxx@gmail.com.com

916270xxx

3

Huỳnh Phước Lộc

hploc1351xxx@gmail.com.com

916270xxx

4

Le Dinh Nhan

ledinhnhanxxx@gmail.com

1659499xxx

5

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

1656307xxx

6

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

1656307xxx

7

Nam

quanglam_hxxx@yahoo.com.vn

986511xxx

8

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

1656307xxx

9

võ khắc điệp

camgiaclacloai1xxx@yahoo.com

917102xxx

 

Voucher 300.000đ

10

Nguyễn Chí Toại

toaibaxxx@fpt.com.vn

01202834xxx

11

Nguyễn Chí Toại

toaibaxxx@fpt.com.vn

01202834xxx

12

FPT Shop Online KH

nguyenlyxxx@gmail.com

0873006xxx

13

Ngô Trung Hiếu

ngohieuxxx@gmail.com

0972982xxx

14

Nguyễn Viết Bình

vietbinhxxx@gmail.com

0936140xxx

15

Nguyễn Viết Bình

vietbinhxxx@gmail.com

0936140xxx

16

Huỳnh Phước Lộc

huynhngocxxx@gmail.com

0949761xxx

17

Trần Văn Huy

httranhxxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 200.000đ

18

nam

quanglaxxx@gmail.com

0986511xxx

19

Nguyen Anh Huy

nahuyxxx@gmail.com

0909638xxx

20

Nguyen Van Toan

kennyloveyou2xxx@yahoo.com

0972214xxx

21

Thái Mỹ Út

thaimxxx@gmail.com

01275899xxx

22

Vi Đạt

kend9xxx@gmail.com

01698662xxx

23

Trần Kim Tuyến

tuyen.tranxxx@gmail.com

0977216xxx

24

võ minh tài

vmtbmt1xxx@gmail.com

0934705xxx

 

Voucher 100.000đ

25

Huỳnh Phước Lộc

hploc1351xxx@yahoo.com

0939270xxx

26

nguyễn duy tâm

nguyenduytam0xxx@gmail.com

0915467xxx

27

FPT Shop Online KH

thitthanxxx@yahoo.com

0873006xxx

28

Trần Thị Ánh Tuyết

ttatuyexxx@gmail.com

01225922xxx

29

Trương Thị Sương

appc.suxxx@gmail.com

0979015xxx

30

FPT Shop Online KH

fptshoponline.comxxx@gmail.com

0873006xxx

31

Trần Văn Huy

tranhuy6xxx@gmail.com

0936061xxx

32

Trần Văn Huy

dinhvanchixxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 50.000đ

33

võ khắc điệp

camgiaclacloai2xxx@gmail.com

0917102xxx

34

Thái Mỹ Út

thaimxxx@yahoo.com

0914601xxx

35

trần huy

tranvanh9xxx@gmail.com

0936061xxx

36

HuongPB

huongxxx@fpt.com.vn

0904945xxx

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 10/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 20.000đ

1

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

1656307xxx

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

2

cao xuân trường

truongcaxxx@gmail.com

988312xxx

3

Trần Kim Tuyến

tuyen.tranxxx@gmail.com

977216xxx

4

Đỗ Viết DUy

dovietduyxxx@yahoo.com

913406xxx

 

Voucher 300.000đ

5

Anh Long

thitthanxxx@yahoo.com

0903585xxx

6

Tran Van Cuong

anhchangtonggixxx@gmal.com

01676215xxx

7

Trần Văn Huy

dinhvanchixxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 200.000đ

8

lê hoàng quốc

hoangquocxxx@gmail.com

01688516xxx

9

Đoàn Thị Hạnh

doanhanxxx@gmail.com

0987442xxx

10

Trần Quang Trung

quannguyenhxxx@gmail.com

01656789xxx

11

Trần Đình Trí

Lordlxxx@gmail.com

01632835xxx

12

Mã Thị Thu Thủy

nguyenlyxxx@gmail.com

01272814xxx

13

Tran Van Cuong

anhchangtonggixxx@gmail.com

01676215xxx

14

Trần Văn Huy

httranhxxx@gmail.com

0936061xxx

15

Trần Văn Huy

httranhxxx@gmail.com

0936061xxx

 

Voucher 100.000đ

16

Nguyễn Văn Quyết

csanhquxxx@gmail.com

0962841xxx

17

Nguyễn Văn Quyết

csanhquxxx@gmail.com

0962841xxx

18

Nguyễn THị Tú Anh

tuanh.c3nghilxxx@gmail.com

0942797xxx

19

anh Huy

htranhxxx@gmail.com

0936061xxx

20

châu phước tấn

kawasakxxx@gmail.com

0902473xxx

 

Voucher 50.000đ

21

Phạm Thị Hồng Hạnh

hanhmamxxx@gmail.com

0915672xxx

22

Trần Đình Trí

trandinhtri081xxx@gmail.com

01632835xxx

23

Nguyen Anh Huy

nahuyxxx@gmail.com

0909638xxx

24

FPT SHOP ONLINE KH

buithuthuy.bxxx@gmail.com

0873006xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 9/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Hứa Minh Quân

boystyle2xxx@gmail.com

975053xxx

2

phan thanh tiep

phantiep1xxx@gmail.com

987883xxx

 

Voucher 200.000đ

3

nguyễn văn luân

thanhluan.hust.xxx@gmail.com

0974129xxx

4

Lê Ngọc Đức

hoatulip862xxx@gmail.com

0977776xxx

5

Bùi Đăng Quý

michaelaxxx@gmail.com

0915765xxx

 

Voucher 100.000đ

6

nguyễn văn luân

nguyenphamsonxxx@gmail.com

0974129xxx

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 7/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 20.000đ

1

Nguyễn Đình Khắc Âu

khacau_nguyendixxx@yahoo.com

937337648

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

2

Hoang Duc Nam

kingthedarkworlxxx@gmail.com

1685805xxx

3

Huỳnh Phước Lộc

hploc1351xxx@yahoo.com

916270xxx

4

trần mậu tấn

taifilxxx@gmail.com

919808xxx

5

Phạm Ngọc Sương

pnsuonxxx@gmail.com

1663290xxx

6

huỳnh thị mộng cầm

huynhcam1xxx@gmail.com

917377xxx

7

Đoàn Thị Xuân Nương

xuannuong1xxx@gmail.com

914780xxx

 

Voucher 300.000đ

8

Luu Cong Khanh

lck.chelsea1xxx@yahoo.com

0973099xxx

9

Trần Việt Sơn

lol78xxx@gmail.com

0906534xxx

10

Lý Thị Quân

nguyenlyxxx@gmail.com

0983840xxx

11

lâm minh quang

minhquang2xxx@gmail.com

0917377xxx

12

NGUYỄN HỮU PHÚC

huuphuc9xxx@gmail.com

0969528xxx

 

Voucher 200.000đ

13

Đỗ Viết Duy

dovietduyxxx@yahoo.com

0913406xxx

13

Phạm Ngọc Tuyết

pntuyexxx@gmail.com

01668650xxx

13

Lưu Công Khanh

congkhanhcfc1xxx@yahoo.com

0982094xxx

13

Lê Đồng Phước

ldphuoc.dh1xxx@gmail.com

0962420xxx

13

Lê Đồng Phước

ldphuoc.dh1xxx@gmail.com

0962420xxx

13

Anh Long Xperia Z3 Gold

ntlong1xxx@gmail.com

0903585xxx

13

bui thi yen nhi

yennhi.ixxx@gmail.com

0753835xxx

 

Voucher 100.000đ

14

Mai Quốc Cường

mqcuong2xxx@gmail.com

0907654xxx

15

Lê Thị Li Lan

lilanle1xxx@gmail.com

01675381xxx

16

Đỗ Duy Ngọc

ngocdxxx@gmail.com

01666720xxx

17

NÔNG TUẤN ĐỊNH

batman081xxx@gmail.com

01689247xxx

18

Bùi Trọng Hoàng

buitronghoang1xxx@gmail.com

01687222xxx

19

bui thi thao phuong

thaophuongxxx@gmail.com

0983236xxx

20

lâm hồng cúc

thongkexxx@gmail.com

0917377xxx

21

Đỗ Thanh Tú

caocoxxx@yahoo.com

0988028xxx

22

Đỗ Quang Hưng

matnxxx@gmail.com

0979194xxx

23

Hoang Đức Nam

nam_yb_hxxx@yahoo.com.vn

01685805xxx

24

Hoang Đức Nam

nam_yb_hxxx@yahoo.com.vn

01685805xxx

25

Hoang Đức Nam

nam_yb_hxxx@yahoo.com.vn

01685805xxx

26

luong thi hong nhung

hongnhung.2xxx@gmail.com

01644185xxx

 

Voucher 50.000đ

27

Nguyễn Vĩnh Kim

nguyenvinhxxx@gmail.com

0923993xxx

28

Bùi Trọng Hoàng

goodbye_baby_mixxx@yahoo.com.vn

01687222xxx

29

Thái Mỹ Út

thaimxxx@gmail.com

0914601xxx

30

Hoang Duc Nam

kinglerdarxxx@gmail.com

01685805xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 6/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Hoàng Thị Diệu Lan

nhoc_daikho_19121xxx@yahoo.com

1688129xxx

2

Do Hoang Dat

sfsin2xxx@yahoo.com.vn

1646341xxx

3

nguyễn lâm thông

gdthamdinhgiaxxx@gmail.com

1677110xxx

 

Voucher 300.000đ

4

nguyễn lâm thông

nlthonxxx@gmail.com

0932737xxx

5

nguyễn lâm Thông

nguyenlamthonxxx@gmail.com

0932737xxx

6

Đỗ Viết Duy

dovietduyxxx@yahoo.com

0913406xxx

7

Nguyễn Văn Hiếu

haiyeumai1xxx@gmail.com

01232826xxx

8

Nguyễn Bảo Duy

mylanoevxxx@gmail.com

01222783xxx

9

Đỗ Quang Hưng

matnxxx@gmail.com

0979194xxx

10

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

 

Voucher 200.000đ

11

nguyen lâm thông

henrrynguyexxx@gmail.com

0932737xxx

12

Do Hoang Dat

fkclaxxx@gmail.com

01646341xxx

13

Nguyễn Bảo Duy

djbvlgarxxx@gmail.com

01222783xxx

14

Hoàng Quốc Việt

viet7112xxx@yahoo.com.vn

0977577xxx

15

Do Hoang Dat

fkclaxxx@yahoo.com.vn

01646341xxx

16

Nguyễn Vũ Hoài

hoaivxxx@gamil.com

0904252xxx

17

Do Hoang Dat

sfsin2xxx@yahoo.com.vn

01646341xxx

 

Voucher 100.000đ

18

Do Hoang Dat

choiwot2xxx@gmail.com

01646341xxx

19

Hà Tuấn Đạt

cuocsongkhongtinhyeu_892xxx@yahoo.com

0916411xxx

20

Nguyễn Bảo Duy

groupbvldeexxx@gmail.com

01222783xxx

 

Voucher 50.000đ

21

Đỗ Quang Hưng

quanghung.8xxx@gmail.com

0979194xxx

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 5/11/2014:

 

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Trần Kim Tuyến

tuyen.tranxxx@gmail.com

0977216xxx

2

Nguyễn Văn Hiếu

congtubun1xxx@gmail.com

01652313xxx

3

vũ xuân trường

vuxuantruxxx@ptec.edu.vn

1655774xxx

4

nguyễn lâm thông

nguyenlamthonxxx@gmail.com

932737xxx

5

Le Dinh Nhan

ledinhnhanxxx@gmail.com

1659499xxx

 

Voucher 300.000đ

6

nguyễn Lâm Thông

nlthonxxx@gmail.com

0932737xxx

7

HUỲNH CHÂN TÍN

tin22061xxx@yahoo.com.vn

0972735xxx

8

Lê Thị Trang Mộng Linh

lelinh2xxx@gmail.com

0933971xxx

9

Lê Thị Trang Mộng Linh

lelinh2xxx@gmail.com

0933971xxx

10

nguyễn dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

11

nguyễn dương

dicky_yang.1xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

12

nguyễn dương

dicky_yang.1xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

13

Nguyên Thùy Dương

thuyduongnguyenxxx@gmail.com

01288260xxx

 

Voucher 200.000đ

14

Anh Đăng

nguyenlyxxx@gmail.com

0933336xxx

15

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

16

Lê Thị Mai Sâm

lethimaisam35xxx@gmail.com

0903550xxx

 

Voucher 100.000đ

17

đoàn ngọc chính

chinh_mxxx@yahoo.com.vn

01692548xxx

18

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@gmail.com

0916980xxx

19

Vũ Lê Thành

vulethanxxx@gmail.com

01649580xxx

20

Nguyễn Sỹ Tuấn

tjt.2xxx@yahoo.com.vn

01657080xxx

21

Phạm Ngọc Tuyết

pntuyexxx@gmail.com

01668650xxx

 

Voucher 50.000đ

22

nguyễn lâm thông

henrrynguyexxx@gmail.com

01677110xxx

23

hồ văn nhựt

hovannhuxxx@gmail.com

01675619xxx

24

hồ văn nhựt

hovannhuxxx@gmail.com

01675619xxx

25

chao duan vay

lovay1xxx@gmail.com

01673641xxx

26

Le hong phong

hongphongxxx@gmail.com

01649524xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 4/11/2014:

 

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Nguyễn Đình Sỹ

bigbigboy5xxx@gmail.com

84908987xxx

2

trần mậu tấn

happyhxxx@gmail.com

919808xxx

3

Nguyễn Đình Sỹ

tommyxxx@yahoo.com

908987xxx

4

nguyễn dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

1656307xxx

 

voucher 300.000đ

5

trương quang thắng

truongquangthang5xxx@gmail.com

01675307xxx

6

trần mậu tấn

tmauxxx@gmail.com

0919808xxx

 

Voucher 200.000đ

7

anh

vuxlamngxxx@gmail.com

01635448xxx

8

Nguyễn Đình Sỹ

gmavexxx@gmail.com

0908987xxx

9

Hoàng Tuấn Anh

nobitaxxx@gmail.com

01243210xxx

10

đặng xuân thanh

xuanthanh_xxx@yahoo.com.vn

0942209xxx

11

đặng xuân thanh

hauktxxx@gmail.com

0942209xxx

12

thanh

thienthaxxx@yahoo.com

0987872xxx

 

Voucher 100.000đ

13

Nguyễn Đình Sỹ

synd.andrxxx@gmail.com

0908987xxx

 

Voucher 50.000đ

14

trương quang thắng

truongquangthang1xxx@gmail.com

01675307xxx

15

Lương Văn Trọng

hoabantrang2xxx@gmail.com

01689104xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 3/11/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Thẻ điện thoại 10.000đ

1

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx@gmail.com

1222979xxx

2

Nguyễn Dương

thuoctaythuyduxxx@yahoo.com.vn

1656307xxx

3

Trần Quang Đệ

quannguyenhxxx@gmail.com

973142xxx

 

Voucher 300.000đ 

4

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

5

Nguyễn Dương

dicky_yang.1xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

6

nguyễn văn đông

vandong.boypxxx@gmail.com

0968300xxx

7

trần anh dũng

anhchang_tramlangxxx@yahoo.com

01222979xxx

 

Voucher 200.000đ

8

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

9

Nguyễn văn tú

lenovotxxx@gmail.com

0975764xxx

10

Nguyễn Hữu Lực

huuluc1xxx@gmail.com

01223558xxx

11

hạnh ngân

nganhanh21xxx@yahoo.com.vn

01689229xxx

 

Voucher 100.000đ

12

nguyen vinh quang

lyminh_thuan2xxx@yahoo.com

01226232xxx

13

Lưu Công Khanh

lck.chelsea1202@yahoo.com

0973099xxx

14

Phạm Quang Hưng

hung1405bxxx@gmail.com

0919628xxx

15

Phạm Quang hưng

hungmexxx@yahoo.com

0919628xxx

16

Phạm Thị Hải Yến 

phamthihaiyenxxx@gmail.com

01647665xxx

17

hạnh ngân

nganhanh2xxx@yahoo.com.vn

01689229xxx

 

Voucher 50.000đ 

18

nguyen vinh quang 

qnguyenxxx@gmail.com

01226232xxx

19

Bùi Đức Vũ 

buiducvxxx@gmail.com

0972039xxx

20

Phạm quang Hưng

hung1405bxxx@gmail.com

0919628xxx

21

Trần Cúc Tiên Thảo

tran_thaoxxx@yahoo.com.vn

01689730xxx

22

luân

luongvanluaxxx@gmail.com

0968110xxx

23

Lữ Phong Phú

tranvantoan1xxx@gmail.com

01869696xxx

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 2/11/2014:

 

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Voucher 300.000đ 

1

trần hoàng dân

hdthanhtxxx@live.com

0932897xxx

2

trần hoàng dân

hdthanhtxxx@live.com

0932897xxx

3

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

 

Voucher 200.000đ 

4

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

5

Nguyen van Nam

namjxxx@gmail.com

0947898xxx

6

trần hoàng dân

hdthanhtxxx@live.com

0932897xxx

7

Trần Hoàng Dân

hdthanhtxxx@live.com

0932897xxx

 

Voucher 100.000đ 

8

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

9

Tran Quang Vinh

vinhtqnh@gmail.com

01656344xxx

10

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

 

Voucher 50.000đ

11

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

12

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

13

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

14

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

15

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 27/10/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Voucher 300.000đ 

1

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

2

nguyễn dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

 

Vocuher 200.000đ

3

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

4

Bùi Anh Văn

buianhvanthxxx@gmail.com

01647344xxx

5

nguyễn dương

truongtrilam_0501xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

6

nguyễn dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

 

Voucher 100.000đ

7

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

8

lê đức anh

chu_chay_voxxx@yahoo.com

0969885xxx

9

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

10

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 26/10/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Voucher 300.000đ

1

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

2

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

3

Trần Ngọc Minh

tranngocminh29091xxx@gmail.com

01224228xxx

 

Voucher 200.000đ 

4

Đàm Trung Dũng

trungdung1xxx@gmail.com

01678758xxx

5

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

nguyenhanhnguyen0xxx@gmail.com

01653311xxx

6

Ngô Nguyễn Hoàng Vũ

w0nsunxxx@gmail.com

09858064xxx

7

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

8

Nguyễn Minh Hoàng

kstrancaothxxx@gmail.com

01635218xxx

9

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

10

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307xxx

 

Voucher 100.000đ

11

Hà Vân Thi

havanthi1xxx@gmail.com

01655900xxx

12

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

13

trần đình lâm

lamtran1xxx@gmail.com

0979156xxx

14

Phan tại khánh 

Trieuphatxxx@yahoo.com.vn

0908122xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 24/10/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Voucher 300.000đ 

1

nguyễn thị linh

linhphat_proXXX@yahoo.com

01682025XXX

 

Voucher 200.000đ 

   

2

Nguyễn Minh Hải

anh2sitXXX@gmail.com

0902444XXX

3

Đào Bá Trung

trungtt2XXX@gmail.com

0988884XXX

4

Đào Bá Trung

trungtt2XXX@gmail.com

0988884XXX

 

Voucher 100.000đ

   

5

Nguyễn Minh Hải

anh2sitXXX@gmail.com

0902444XXX

6

nguyen ngoc trung

cuongxdXXX@zing.vn

01678957XXX

7

lưu Lệ 

luule1XXX@gmail.com

0948808XXX

8

Nguyễn Minh Huệ

kungyeXXX@gmail.com

01665851XXX

9

phạm thị quế

XXX@gmail.com

0987654XXX

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 23/10/2014:

STT

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

 

Voucher 300.000đ 

1

Nguyễn Dương

truongtrilam_050XXX@yahoo.com.vn

01656307XXX

2

Trần Quốc Thắng

trthangbenXXX@hotmail.com

0916980XXX

 

Voucher 200.000đ 

2

Nguyễn Văn Mạnh

manhnv1XXX@gmail.com

01214168XXX

3

Đoàn Văn Tuân

quatao1XXX@gmail.com

01239062XXX

4

Anh Huy

thanhnamqtXXX@gmail.com

0949812XXX

5

Bùi Thu Thủy

buithuthuy.bXXX@gmail.com

0969176XXX

6

Đinh Văn Tiệm

tieptanlaithXXX@yahoo.com.vn

0938372XXX

7

Đinh Văn Tiệm

tieptanlaithXXX@yahoo.com.vn

0938372XXX

8

Đinh Văn Tiệm

tieptanlaithXXX@yahoo.com.vn

0938372XXX

 

Voucher 100.000đ

9

Nam

trannam2XXX@gmail.com

0986511XXX

10

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinXXX@gmail.com

0936148XXX

11

Nguyễn Văn Chiến

nguyenchien1XXX@gmail.com

01632992XXX

12

nguyễn văn Chiến

nguyenchien1XXX@gmail.com

01632992XXX

13

Nguyễn Đông Anh 

ndanh.XXX@gmail.com

0975558XXX

14

nguyễn thị linh

linhphat_proXXX@yahoo.com

01682025XXX

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 22/10/2014:

DANH SÁCH  NGÀY 22.10

STT

Tên KH 

E-mail

Điện Thoại 

 

Voucher 300.000đ

1

nguyễn đình thành

thanhndpd01XXX@fpt.edu.vn

0963768XXX

2

nguyễn đình thành

thanhndpd01XXX@fpt.edu.vn

0963768XXX

3

Nguyễn Dương

truongtrilam_050xxx@yahoo.com.vn

01656307XXX

4

nguyễn thị linh

linhphat_proxxx@yahoo.com

01682025XXX

5

Nguyễn Xuân Hiếu

ngok.94.kxxx@gmail.com

01696590XXX

6

Nguyễn Thị Thùy Dương

thuoctaythuyduxxx@yahoo.com.vn

0943377XXX

7

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980XXX

8

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980XXX

 

Voucher 200.000đ

9

Đinh Ngọc Trung

trungdxxx@yahoo.com

0987704XXX

10

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148XXX

 

Voucher 100.000đ

11

truong thi thanh xuan

thanhxuanhvxxx@gmail.com

0978870XXX

12

nguyễn thị linh

linhphat_proxxx@yahoo.com

01682025XXX

13

Nguyễn Xuân Hiếu

ngok.94.kxxx@gmail.com

01696590XXX

14

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148XXX

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 21/10/2014:

STT 

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

Voucher 300.000đ

1

Nguyễn Xuân Bình

nguyenxuanbinxxx@gmailcom

0936148xxx

2

Nguyễn Xuân Bình

nguyenxuanbinxxx@gmailcom

0936148xxx

3

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

Voucher 200.000đ 

4

nguyễn Đức Thinh

ndt1xxx@yahoo.com.vn

01678407xxx

5

nguyễn thị ngọc anh

maudoxxx@yahoo.com

01693814xxx

6

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmailcom

0936148xxx

7

trần thành long

thanhlonxxx@gmail.com

01683254xxx

Voucher 100.000đ

8

nguyễn Đức Thịnh

ndt1xxx@yahoo.com.vn

01678407xxx

9

Nguyễn Đức Thịnh

ndt1xxx@yahoo.com.vn

01678407xxx

10

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

11

Nguyễn Xuân Hiếu

ngok.94.kxxx@gmail.com

01696590xxx

12

Nguyễn Xuân Hiếu

ngok.94.kxxx@gmail.com

01696590xxx

13

Nguyễn Thùy Dương

thuyduongnguyenxxx@gmail.com

01288260xxx

14

Nguyễn Thùy Dương

thuyduongnguyenxxx@gmail.com

01288260xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 19,20/10/2014:

STT 

Tên KH

E-mail

Điện Thoại

Voucher 200.000đ

1

hon

hoihanam2xxx@gmail.com

01666374xxx

2

hon

hoihanam2xxx@gmail.com

01666374xxx

3

hon

hoihanam2xxx@gmail.com

01666374xxx

4

hon

hoihanam2xxx@gmail.com

01666374xxx

5

Nguyễn Đình Tuấn

nguyendinhtuanxxx@gmail.com

0982153xxx

6

Đoàn

xuandoanxxx@gmail.com

0984046xxx

7

Đoàn

xuandoanxxx@gmail.com

0984046xxx

8

pham huyhoang

hoanghungho1xxx@gmail.com

01665634xxx

9

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbixxx@gmail.com

0936148xxx

10

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0982023xxx

 

Voucher 100.000đ 

11

Đoàn

xuandoanxxx@gmail.com

0984046xxx

12

Đoàn

xuandoanxxx@gmail.com

0984046xxx

13

Đoàn

xuandoanxxx@gmail.com

0984046xxx

14

Đoàn

xuandoanxxx@gmail.com

0984046xxx

15

pham huy hoang

hoanghungho1xxx@gmail.com

01665634xxx

16

pham huy hoang

hoanghungho1xxx@gmail.com

01665634xxx

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 16/10/2014:

STT

Tên 

Mail 

Điện Thoại

 

Voucher 300.000đ

1

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

2

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

3

Trần Văn Thành

httranhxxx@gmail.com

0936061xxx

4

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

5

Nguyễn Tùng Lâm

tunglaxxx@yahoo.com.vn

01635224xxx

6

nguyễn xuân bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

7

Bùi Thu Thủy

buithuthuy.bxxx@gmail.com

0969176xxx

 

Vocuher 200.000đ 

8

nam

trannam2xxx@gmail.com

0986511xxx

9

nam

trannam2xxx@gmail.com

0986511xxx

10

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

11

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

12

lê văn trung

trunglxxx@gmail.com

01663751xxx

13

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

14

hong thanh

buithuthuy.bxxx@gmail.com

0969176xxx

15

Bùi Thu Thủy

buithuthuy.bxxx@gmail.com

0969176xxx

 

Voucher 100.000đ

16

nam

trannam2xxx@gmail.com

0986511xxx

17

Lê Thùy Linh

karale.sxxx@gmail.com

0902936xxx

18

Nguyễn Hữu Quý Dương

nhqdxxx@gmail.com

0973141xxx

19

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

20

chị Liên

thitthanxxx@yahoo.com

0972464xxx

21

Nguyễn Hữu Quý Dương

nhqdxxx@gmail.com

0973141xxx

22

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

23

Le Hoai Nhan

hoatim8720032xxx@yahoo.com

01649652xxx

24

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 15/10/2014:

STT

Tên 

Mail 

Số Điện Thoại 

 

Voucher 300.000đ 

1

Dương Nguyễn Hoàng

dnh051xxx@yahoo.com

0937173xxx

2

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

3

Le Dinh Nhan

ledinhnhanxxx@gmail.com

01659499xxx

4

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

5

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

6

Nguyễn Hoài Tuyến

bt9mxxx@gmail.com

01629371xxx

7

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

8

Nam

trannam2xxx@gmail.com

0986511xxx

9

Nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

10

Anh Cảnh

congchua_xxx@yahoo.com

01666887xxx

 

Voucher 200.000đ 

11

Dương Nguyễn Hoàng

dnh051xxx@yahoo.com

0937173xxx

12

Nguyễn Hoài Tuyến

bt9mxxx@gmail.com

01629371xxx

13

Dương Nguyễn Hoàng

dnh051xxx@yahoo.com

0937173xxx

14

Nguyễn Xuân Bình

nguyenxuanbinxxx@gmail.com

0936148xxx

15

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

16

Trang

chipchp0707@fpt.com.vn

0915353xxx

17

trang

chipchip0@fpt.com.vn

0915353xxx

18

nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

19

Nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

20

Nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

21

anh Cảnh

congchua_xxx@yahoo.com

01666887xxx

 

Voucher 100.000đ

22

Dương Nguyễn Hoàng

dnh0511la@yahoo.com

0937173xxx

23

Nguyễn Hoài Tuyến

bt9mxxx@gmail.com

01629371xxx

24

Dương Nguyễn Hoàng

dnh051xxx@yahoo.com

0937173xxx

25

Lê Văn Bách

levanbach1994axxx@gmail.com

01664054xxx

26

TRương xuân Đoàn

xuandoanxxx@gmail.com

0984046xxx

27

Bùi Anh Văn

buianhvaxxx@gmail.com

01647344xxx

28

Thanh Bùi

buithuthuy.bxxx@gmail.com

0969176xxx

29

nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

30

nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

31

Nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

32

nam

trannam2805@gmail.com

0986511xxx

Chúc mừng Anh Kiều Xuân Tiến đã tìm được kho báu là điện thoại Nokia X trị giá 2,990,000đ

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 14/10/2014:

 

Họ tên

Email

Điện thoại

 

Voucher 300.000đ

1

lâm thế cường

cuonglam1xxx@gmail.com

0978887xxx

2

Anh TRung

kimtrungxxx@gmail.com

0974562xxx

3

Đào Tuyền

daotuxxx@facebook.com

0962987xxx

4

Phạm Văn Duy

duyxxx@gmail.com

0989917xxx

5

Đặng Thanh Nhàn

vodanhtieutu914xxx@gmail.com

01699976xxx

6

Doan hong son

doansoxxx@yahoo.com.vn

0914676xxx

7

Minh Vũ

minhvu2xxx@gmail.com

0905039xxx

8

Phạm Văn Duy

duyxxx@gmail.com

0989917xxx

 

Voucher 200.000đ 

9

kim trung

kimtrungxxx@gmail.com

01649751xxx

10

Nguyễn Hoài Tuyến

bt9mxxx@gmail.com

01629371xxx

11

Phạm Văn Duy

duydhdt4xxx@gmail.com

0987451xxx

12

Nguyễn Xuân Bình

nguyenxuanbinhxxx@gmail.com

0936148xxx

13

Phạm Văn Duy

duydhdt4xxx@gmail.com

0987451xxx

 

Voucher 100.000đ 

14

Le Thanh Hai

thanhhaicxxx@gmail.com

0904279xxx

15

trịnh minh thắng

trinhminhthangxxx@gmail.com

01294903xxx

16

Minh Vũ

minhvuxxx@gmail.com

0905039xxx

17

trịnh minh thắng

trinhminhthangxxx@gmail.com

01294903xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 13/10/2014:

 

Họ tên

Email

Điện thoại

 

Voucher 300.000đ

1

anh Chiến

nguyenlymac@gmail.com

0919607xxx

2

Trần Văn Thành

httranhuy6@gmail.com

0936061xxx

3

Trần Văn Khỏe

tranken.info@gmail.com

0905597xxx

4

Trần Văn Khỏe

tranken.info@gmail.com

0905597xxx

5

Đoàn Nhật Hoàng

skaterboytn@gmail.com

0987763xxx

6

Trương Quang Chiến

truongquangchien87@gmail.com

0977564xxx

 

Voucher 200.000đ 

7

Lê Văn Du

cutoduken@gmail.com

01665287xxx

8

Bùi Thu Thủy

buithuthuy.bank@gmail.com

0969176xxx

9

Trần Văn Thành

httranhuy6@gmail.com

0936061xxx

10

phạm văn hòa

hoatasco@gmail.com

0977968xxx

11

Trần Văn Khỏe

tranken.info@gmail.com

0905597xxx

12

Trần Quốc Thắng

trthangbentre@hotmail.com

0916980xxx

13

Trần Quốc Thắng

trthangbentre@hotmail.com

0916980xxx

14

Y Chinh Bya

phanbadao09@gmail.com

0966897xxx

 

Voucher 100.000đ 

15

anh Công

congchua_988@yahoo.com

0936116xxx

16

phạm văn hòa

hoatasco@gmail.com

0977968xxx

17

Le Thanh Hai

thanhhaicnvn@gmail.com

0909157xxx

18

nguyễn thanh trung

nguyenthanhtrung270990@gmail.com

01256780xxx

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 12/10/2014:

 

Họ tên

Email

Điện thoại

 

Voucher 300.000đ

1

Ngô Cao Tông

ngocaotong1xxx@gmail.com

0978481xxx

2

Ngô Cao Tông

ngocaotong1xxx@gmail.com

0978481xxx

3

kim trung

kimtrung.xxx@gmail.com

01649751xxx

4

đặng thj thủy

thuyncktxxx@gmail.com

01665791xxx

5

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

6

Nguyễn Đăng Hiệp

danghiep.mxxx@gmail.com

0942711xxx

7

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@gmail.com

0916980xxx

8

Hoàng Minh Đức

radivoivxxx@gmail.com

0978607xxx

 

Voucher 200.000đ

8

sang

leminh_sxxx2002@yahoo.com

0973894xxx

9

kim trung

kimtrung.xxx@gmail.com

01649751xxx

10

sang

leminh_sxxx2002@yahoo.com

0973894xxx

11

sang

leminh_sang2xxx@yahoo.com

0973894xxx

12

sang

leminh_sang2xxx@yahoo.com

0973894xxx

13

Trần Quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

14

Hoàng minh đức

radivoivxxx@gmail.com

0978607xxx

 

Voucher 100.000đ

15

sang

leminh_sang2xxx@yahoo.com

0973894xxx

16

sang

leminh_sang2xxx@yahoo.com

0973894xxx

17

Nguyễn Thị Tú Anh

tuanh.c3thaixxx@gmail.com

0975908xxx

18

trần quốc Thắng

trthangbenxxx@hotmail.com

0916980xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 10/10/2014:

 

Họ tên

Email

Điện thoại

 

Voucher 300.000đ

1

Đỗ Hoài Nam

dohoainam567xxx@gmail.com

01638432xxx

2

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx@gmail.com

01222979xxx

3

Phạm Quốc Thắng

yuri_galaxy_xxx@yahoo.com.vn

0932026xxx

4

Phan Thanh Mai

gacon24h.onlxxx@gmail.com

0977542xxx

5

Nguyễn Duy Tân

ndtanxxx@live.com

0987139xxx

6

anh Trường

thanhtruong.hxxx@gmail.com.vn

0975853xxx

7

Lê Bảo

baobaobaxxx@gmail.com

01635555xxx

 

Voucher 200.000đ 

8

Phan Thị Hồng Ngọc

hongngoc24xxx@gmail.com

0973840xxx

9

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx@gmail.com

01222979xxx

10

Phạm Quốc Thắng

yuri_galaxy_xxx@yahoo.com.vn

0932026xxx

11

Lê Văn Bách

levanbach199xxx@gmail.com

01664054xxx

12

Thúy Hoài

thuyhoai210xxx@gmail.com

0984625xxx

 

Voucher 100.000đ 

13

nguyễn thanh trung 

nguyenthanhtrung270xxx@gmalil.com

01256780xxx

14

Tran Thanh An

suturungxxx@gmail.com

0946389xxx

15

kim trung

kimtrung.xxx@gmail.com

01649751xxx

16

Phan Thanh Mai

gacon24h.onxxx@gmail.com

0977542xxx

17

Nam

trannam2xxx@gmail.com

0986511xxx

18

Thanh Huyền

chipchip0xxx@gmail.com

0987875xxx

19

Thanh Huyền

chipchip0xxx@gmail.com

0987875xxx

20

anh công

congchua_xxx@yahoo.com

0936116xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 9/10/2014:

STT

Họ tên

Email

Điện thoại

 

Voucher 300.000đ

1

danh anh minh

minhlujxxx@gmail.com

01665321xxx

2

lê diêu thư

ledieuthxxx@gmail.com

01672500xxx

3

Cao Đình Hậu

caodinhxxx@gmail.com

0932878xxx

4

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhxxx0205@gmail.com

01222979xxx

5

Phan Thanh Mai

gacon24h.onlxxx@gmail.com

0977542xxx

6

Phan Thanh Mai

gacon24h.onlxxx@gmail.com

0977542xxx

7

Võ Văn Hảo

haohao2xxx@gmail.com

01276579xxx

8

Võ Văn Hảo

haohao2xxx@gmail.com

01276579xxx

9

Võ Văn Hảo

haohao2xxx@gmail.com

01276579xxx

10

Phạm Quốc Thắng

yuri_galaxy_xxx@yahoo.com.vn

0932026xxx

11

nguyễn ngọc sơn

ngocson.novic9xxx@gmail.com

01659147xxx

12

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx5@gmail.com

01222979xxx

 

Voucher 200.000đ

13

danh anh minh

minhlujxxx@gmai.com

01665321xxx

14

Nghiêm Đức Hiền

nghiemduchxxx@gmail.com

01672270xxx

15

Nguyễn Ninh Hải

minhbuxxx@gamail.com

01282156xxx

16

cao đình hậu

caodinhxxx@gmail.com

0932878xxx

17

Chu Văn Diện

dxlxxx@gmail.com

01639922xxx

18

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx@gmail.com

01222979xxx

19

TRUONG THI XUAN TAM

TRUONGTHIXUANxxx@GMAIL.COM

0909027xxx

20

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx@gmail.com

01222979xxx

21

nguyễn thanh hậu

shjkimixxx@facebook.com

01654029xxx

 

Voucher 100.000đ 

22

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx@gmail.com

01222979xxx

23

Trần Anh Dũng

tonvuphucminhhuy0xxx@gmail.com

01222979xxx

24

pham tran bao anh

hoangtusancxxx@gmail.com

01865210xxx

25

Đỗ Thái Hưng

camhutthuoxxx@gmail.com

01296600xxx

26

nghiêm đức hiền

nghiemduchxxx@gmail.com

01672270xxx

27

Đỗ Thái Hưng

camhutthuoxxx@gmail.com

01296600xxx

28

Hoàng thị Lợi Giang

hoangthiloigiang.dxxx@gmail.com

0964385xxx

29

Lê Bảo

baobaobxxx@gmail.com

01635555xxx

30

nguyễn thị ngọc chi

chida1xxx@gmail.com

01699012xxx

31

nguyễn thị ngọc chi

chida1xxx@gmail.com

01699012xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 1/10/2014:

STT

Tên Khách hàng

E-mail

Điện Thoại

Voucher trị giá 300.000đ

1

nguyễn văn mạnh

manhnv1xxx@gmail.com

01214168xxx

2

nguyen thi quynh nhu

gummy6xxx@gmail.com

01216528xxx

3

Đoàn Xuân Tùng

tungdxxx@gmail.com

0976967xxx

4

lê văn hoàng

lehoangdhdl.xxx@gmail.com

0963180xxx

Voucher trị giá 200.000đ

5

Đoàn Xuân Tùng

tungdxxx@gmail.com

0976967xxx

6

Trịnh Nam Tiến

nam_tienxxx@yahoo.com.vn

0938059xxx

7

dinhbaoyen

dinhbaoxxx@yahoo.com

01222910xxx

8

nguyễn văn mạnh

manhnv1xxx@gmail.com

01214168xxx

9

nguyễn văn mạnh

manhnv1xxx@gmail.com

01214168xxx

10

dinhbaoyen

dinhbaoxxx@yahoo.com

01222910xxx

Voucher trị giá 100.000đ

11

lê văn hoàng

lehoangdhdl.xxx@gmail.com

0963180xxx

12

Le Giang Trường

Truonglexxx@kimtingroup.com

0942442xxx

Voucher trị giá 50.000đ

13

Trịnh Nam Tiến

nam_tienxxx@yahoo.com.vn

0938059xxx

14

Trịnh Nam Tiến

nam_tienxxx@yahoo.com.vn

0938059xxx

15

Lê Thị kim Liên

kimlien010xxx@gmail.com

01228887xxx

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 22/9/2014:

 

Điện thoại Wing VN50

Địa chỉ emai

Số điện thoại

1

Nguyễn Đăng Tú Anh

anhndt..@gmail.com

0979.xxx.351

 

Voucher 300,000đ

   

1

phan thị hằng

phanhangqn..@gmail.com

0982.xxx.046

2

Nguyễn Hùng Sơn

hungsonhn..@gmail.com

0989.xxx.080

3

Truong Ngoc Thach

chatdelamgi_am..@yahoo.com

0169.xxx.104

4

Nam

thanhnamqtk..@gmail.com

0936.xxx.173

5

Hoàng Văn Thái

hoangthai1..@gmail.com

0968.xxx.642

 

Voucher 200,000đ

   

1

Trần Quốc Thắng

maillmienp..@gmail.com

0916.xxx.950

2

anh Huong

nguyenlym..@gmail.com

0904.xxx.912

3

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

 

Voucher 100,000đ

   

1

Huỳnh Công Đỗ Trung

stevenhuynh19..@yahoo.com

0909.xxx.562

2

Nguyễn Văn Tùng

nguyenvantung..@gmail.com

0979.xxx.030

3

Nguyen Thi Thanh

maul..@gmail.com

0981.xxx.124

 

Voucher 50,000đ

   

1

Thu trang

trangpt..@gmail.com

0166.xxx.675

2

Phạn Thị Hằng

phanhangqn..@gmail.com

0982.xxx.046

 

Hình ảnh khách hàng nhận máy tại Shop:

Anh Nguyễn Đăng Tú Anh

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 21/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Email

Điện thoại

1

Phạm Thị Trang

trangpt..@gmail.com

0979.xxx.364

2

vo hai thang

peaceiswinning..@gmail.com

0128.xxx.392

 

Voucher 300,000đ

   

1

Nguyễn Đức Nguyên

ducnguyenvt20..@gmail.com

0974.xxx.769

2

Nguyễn Văn Phê

phenv8..@gmail.com

0979.xxx.328

3

Mai Thanh

maithanh..16@gmail.com

0166.xxx.237

4

Nguyễn Văn Huy

huynvabc..@gmail.com

0163.xxx.354

5

Trần Quốc Thắng

longdaiab..@hotmail.com

0977.xxx.431

 

Voucher 200,000đ

   

1

Sơn

sontt68..@gmail.com

0947.xxx.364

2

Nguyễn Tú Anh

anhnt..@gmail.com

0935.xxx.671

3

Nguyễn Đức Nguyên

ducnguyenvt20..@gmail.com

0974.xxx.769

 

Voucher 100,000đ

   

1

Quỳnh Trang

quynhtrang10..@gmail.com

0167.xxx.369

2

Trịnh Việt Hùng

hungtv..@gmail.com

0947.xxx.241

3

vo hai thang

peaceiswinning..@gmail.com

0128.xxx.392

 

Voucher 50,000đ

   

1

Nguyễn Đức Nguyên

ducnguyenvt20..@gmail.com

0974.xxx.769

2

Thanh Tùng

thanhtung12..@gmail.com

0908.xxx.371

3

vo hai thang

Peaceiswinning..@gmail.com

0128.xxx.392

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 19/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Nguyễn Công Đoài

congdoai..@gmail.com

0168.xxx.612

2

Trần Quốc Thắng

tranquocthang..@gmail.com

0938.xxx.884

3

Phan Hoàng Hiêu

phanhoanghieu..@gmail.com

0963.xxx.297

 

 Voucher 300,000đ

   

1

nguyễn thị tố uyên

athena2..@gmail.com

0973.xxx.454

2

Đoàn Tân

ngoctan..@gmail.com

0908.xxx.647

3

Phạm Thanh Thảo

thaopt..@gmail.com

0166.xxx.367

4

Huỳnh Ngọc Khánh

ngockhanh48ck..@gmail.com

0163.xxx.010

 

 Voucher 200,000đ

   

1

Huỳnh Ngọc Khánh

ngockhanh48ck..@gmail.com

0163.xxx.010

2

Nguyễn Trường An

annt63..@gmail.com

0947.xxx.547

3

Ngọc An

ngocan..@gmail.com

0979.xxx.657

4

Nguyễn Phúc Đạt

sdc.kid_14..@yahoo.com.vn

0967.xxx.828

 

 Voucher 100,000đ

   

1

Phạm Ngọc Dũng

phamdung94nhan..@yahoo.com

0167.xxx.613

2

tuan anh

kyniemboquen..@gmail.com

0947.xxx.676

3

ĐẶNG PHÚC

danghoaiphuc9..@gmail.com

0166.xxx.862

 

 Voucher 50,000đ

   

1

Phạm Ngọc Dũng

phamdung94nhan..@yahoo.com

0167.xxx.613

2

Huỳnh Ngọc Khánh

ngockhanh48ck..@gmail.com

0935.xxx.454

3

Mai Trung Hiếu

hieum..@gmail.com

0942.xxx.369

4

Huỳnh Thanh Tùng

mrhuynhthanhtu..@gmail.com

0908.xxx.995

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 18/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Điện thoại

1

nguyễn đình trang

nguyendinhtrang..@gmail.com

0912.xxx.245

2

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

 

Voucher 300,000đ

   

1

Lê Thị Kim Liên

kimlien0102..@gmail.com

0122.xxx.897

2

võ ngọc trường an

vongoc.truong..@yahoo.com.vn

0984.xxx.738

3

vương quốc hoàng

quochoang_..@yahoo.com

0976.xxx.398

4

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

5

Nguyễn Thị Thúy Diễm

kimlien1219..@yahoo.com

0122.xxx.054

6

Nguyễn khắc Quân

quannguyenht..@gmail.com

0973.xxx.042

7

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

8

Nguyễn Trung Hiếu

hieu0nguy..@gmail.com

0166.xxx.452

9

Nguyễn Thị Thục Uyên

uyennt..@gmail.com

0905.xxx.797

10

Trần Quốc Thắng

tranthanga..@hotmail.com

0918.xxx.411

11

Trần Quốc Thắng

trthangbent..@hotmail.com

0974.xxx.179

12

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

13

nguyen duc linh

traitim_22..@yahoo.com

0977.xxx.546

 

Voucher 200,000đ

   

1

lê hải đăng

mr.dang..@gmail.com

0973.xxx.095

 

Voucher 100,000đ

   

1

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

2

nguyễn Đức hà

nguyenducha_19..@yahoo.com

0982.xxx.689

 

Voucher 50,000đ

   

1

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

2

Trần Quốc Thắng

Trthangbent..@gmail.com

0916.xxx.649

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 17/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

sang

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

2

nguyễn thị tố uyên

athena2..@gmail.com

0973.xxx.454

3

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

4

Lê Quang Cần

quangcan..@gmail.com

0169.xxx.041

5

trương thanh hiếu

anhhokbaogiobo..@yahoo.com

0925.xxx.882

 

Voucher 300,000đ

   

1

Le Dinh Nhan

ledinhnhan2..@gmail.com

0165.xxx.396

2

Huỳnh Thị Mỹ Kiều

mykieuxl2..@gmail.com

0973.xxx.987

3

Đặng Xuân Thanh

thienthai..@yahoo.com

0942.xxx.984

4

Nguyễn Văn Hải

nvhai11..@gmail.com

0936.xxx.895

5

Đào Việt Đức

vietduc_25..@yahoo.com.vn

0934.xxx.928

6

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

7

Lê Quang Cần

quangcan..@gmail.com

0169.xxx.041

8

Nguyễn Chí Phương

mr_phuo..@ymail.com

0944.xxx.401

 

Voucher 200,000đ

   

1

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

2

le dinh thach

ledinhtha..@gmail.com

0968.xxx.229

3

nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

4

Phạm Thị Thiên Hương

huongptt..@gmail.com

0932.xxx.604

5

vũ văn cường

vucuong10..@gmail.com

0163.xxx.509

6

sang

leminh_sang20..@yahoo.com

0973.xxx.598

7

lê hải đăng

mr.dang..@gmail.com

0973.xxx.095

8

Trần Thị Ánh Tuyết

tuyetlhh9..@gmail.com

0979.xxx.557

 

Voucher 100,000đ

   

1

Huỳnh Thị Mỹ Kiều

mykieuxl2..@gmail.com

0973.xxx.987

2

nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

3

Lê Giang Trường

gjangtruong..@gmail.com

0942.xxx.246

 

Voucher 50,000đ

   

1

Huỳnh Thị Mỹ Kiều

mykieuxl2..@gmail.com

0973.xxx.987

2

Phạm Như Lợi

phamnhul..@gmail.com

0973.xxx.664

3

nguyễn ngọc sơn

ngocson.novic92..@gmail.com

0165.xxx.314

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 16/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Tống Quang Vinh

tobe.vi..@gmail.com

0936.xxx.970

2

Nguyễn Thị Phương Hòa

hoa.nguyen3..@gmail.com

0123.xxx.212

3

Nguyễn Thị Nhài

vuxlamngo..@gmail.com

0123.xxx.554

4

Lê Minh Trang

tranglm..@gmail.com

0979.xxx.549

5

kim trung

kimtrung.g..@gmail.com

0164.xxx.881

 

 Voucher 300,000đ

   

1

nguyễn thị thùy

thuynt.f..@gmail.com

0979.xxx.394

2

Tống Quang Vinh

tobe.vi..@gmail.com

0936.xxx.970

3

Nguyễn Thị Nhài

vuxlamngo..@gmail.com

0123.xxx.554

4

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

5

phạm ngọc dũng

phamdung94nhan..@yahoo.com

0167.xxx.613

6

Lê Thị Kim Liên

kimlien0102..@gmail.com

0122.xxx.897

 

 Voucher 200,000đ

   

1

Đặng Văn Phước

nukan.nobi..@facebook.com

0964.xxx.091

2

Lê Thị Kim Liên

kimlien0102..@gmail.com

0122.xxx.897

3

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

4

nguyễn thị thùy

thuynguyen.p..@gmail.com

0908.xxx.147

5

cù mạnh tường

ctuong0..@ymail.com

0162.xxx.803

 

 Voucher 100,000đ

   

1

kim trung

kimtrung.g..@gmail.com

0164.xxx.881

2

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

3

Nguyễn Thị Nhài

vuxlamngo..@gmail.com

0123.xxx.554

 

 Voucher 50,000đ

   

1

Trần Ánh

anhptit..@gmail.com

0908.xxx.561

2

Đào Minh TIến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

3

Nguyễn Thị Phương Hòa

hoa.nguyen3..@gmail.com

0123.xxx.212

4

Tống Quang Vinh

tobe.vi..@gmail.com

0936.xxx.970

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 15/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thanh Tùng

coipipa..@gmail.com

0972.xxx.374

2

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

3

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

4

Đoàn Ngọc Thảo

thaohanvi..@gmail.com

0987.xxx.877

5

Nguyen Truong Giang

giang.s..@gmail.com

0166.xxx.538

 

Voucher 300,000đ

   

1

Lau A Thong

lathong30..@gmail.com

0168.xxx.279

2

Nguyễn Thanh Tùng

coipipa..@gmail.com

0972.xxx.374

3

Nguyễn Vũ Châu

11149015xdk..@gmail.com

0935.xxx.094

4

Nguyễn Thị Phương Hòa

hoa.nguyen3..@gmail.com

0123.xxx.212

5

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

6

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

nguyenhanh4..@gmail.com

0972.xxx.184

7

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

 

Voucher 200,000đ

   

1

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

2

Huỳnh Vũ Minh Dương

david234..@gmail.com

0121.xxx.366

3

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

4

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

nguyenhanh4..@gmail.com

0972.xxx.184

5

Lê Minh Sang

leminh_sang20..@yahoo.com

0973.xxx.598

6

Lau A Thong

lathong30..@gmail.com

0168.xxx.279

7

Nguyễn Mai Đức Trí

ductri26..@gmail.com

0121.xxx.893

 

Voucher 100,000đ

   

1

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423

2

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

3

Nguyễn Thanh Tùng

coipipa..@gmail.com

0972.xxx.374

4

Sang

knutdo..@gmail.com

0973.xxx.598

 

Voucher 50,000đ

   

1

Bích Ngọc

bnngoc21..@gmail.com

0979.xxx.684

2

Phạm Thị Thiên Hương

huongptt..@gmail.com

0932.xxx.604

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 14/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Trần Nhật Long

nhatlon..@gmail.com

0122.xxx.861

2

Vũ Đức Hoàn

hoan97..@gmail.com

0124.xxx.490

3

Vũ Quang Huy

huyvq..@gmail.com

0979.xxx.647

4

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

 

Voucher 300,000đ

   

1

Tùng

nhayng..@gmail.com

0978.xxx.193

2

vũ minh tâm

vuminhtam. ..@gmail.com

0165.xxx.571

 

Voucher 200,000đ

   

1

nguyễn lâm thông

nlthong..@gmail.com

0167.xxx.016

2

Vũ Chương

cayviet..@yahoo.com

0907.xxx.016

3

Lại Văn Trường

aare..@yahoo.com.vn

0167.xxx.994

 

Voucher 100,000đ

   

1

nguyễn lâm thông

nguyenlamthong..@gmail.com

0167.xxx.016

2

trung

trungnh19..@gmail.com

0987.xxx.214

3

Lại Văn Trường

aare..@yahoo.com.vn

0167.xxx.994

 

Voucher 50,000đ

   

1

Hà An

Haan.neu..@gmail.com

0987.xxx.276

2

Lê anh Huy

Huyleanh..@gmail.com

0998.xxx.432

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 12/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Trần Thanh Tùng

explorer..@gmail.com

0908.xxx.675

2

phạm đình phong

phamdinhphong21..@gmail.com

0168.xxx.057

3

Đặng Tú Anh

anhndt..@yahoo.com

0979.xxx.091

4

Phạm Thị Trang

trangpt..@gmail.com

0168.xxx.083

 

Voucher 300,000đ

   

1

Phạm Thu Quế

sakura90_20..@gmail.com

0979.xxx.981

2

Lại Thanh Hiếu

hieult..@yahoo.com

0168.xxx.815

3

Nguyễn văn tùng

nguyenvantung..@gmail.com

0979.xxx.030

 

Voucher 200,000đ

   

1

Đỗ Mai Thanh

maithanhn..@gmail.com

0908.xxx.760

2

Nguyễn Văn Tùng

nguyenvantung..@gmail.com

0979.xxx.030

3

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

4

Lê Minh Sang

leminh_sang20..@yahoo.com

0973.xxx.598

 

Voucher 100,000đ

   

1

Lộ Văn Đông

vandonghn..@gmail.com

0986.xxx.081

2

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

3

Nguyễn Văn Tùng

nguyenvantung..@gmail.com

0979.xxx.030

 

Voucher 50,000đ

   

1

Nguyễn Trọng Thiết

thiettro..@gmail.com

0987.xxx.321

2

Nguyễn Văn Tùng

Nguyenvantung..@gmail.com

0979.xxx.030

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 11/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

2

NGUYỄN HỮU QUÂN

NGUYEN_QUAN_3..@YAHOO.COM.VN

0969.xxx.001

3

Lê Minh Sang

leminh_sang20..@yahoo.com

0973.xxx.598

 

 Voucher 300,000đ

   

1

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

2

vo minh tung

anh_tha_yeu_game_ko_them_yeu_..@yahoo.com

0932.xxx.426

3

Lê Hồng Thủy

thuylh1140..@st.uel.edu.vn

0165.xxx.612

4

Nguyễn Minh Vũ

minhvu26..@gmail.com

0126.xxx.108

5

Hồ Ngọc Vũ

Ctytnhhmtvdamth..@gmail.com

0969.xxx.600

6

Lê Minh Sang

leminh_sang20..@yahoo.com

0973.xxx.598

7

phạm hữu phòng

phamphong1236..@gmail.com

0977.xxx.571

 

 Voucher 200,000đ

   

1

trần đức cường

cuongxd1..@zing.vn

0979.xxx.405

2

Nguyễn Đức Lịch

lichnguyen..@gmail.com

0168.xxx.417

3

văn thưởng

vanthuong..@gmail.com

0975.xxx.830

4

Lê Minh Sang

leminh_sang20..@yahoo.com

0973.xxx.598

5

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

 

 Voucher 100,000đ

   

1

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

2

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

 

 Voucher 50,000đ

   

1

Vũ Hồng Thái

thai.vuhong..@gmail.com

0915.xxx.227

2

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 10/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Thanh Tam

dangkytaikhoantructuy..@gmail.com

0932.xxx.917

2

Hoàng Lê Tú Anh

hoangletuan..@gmail.com

0983.xxx.798

3

Đỗ K Nút

knut_do20..@yahoo.com

0965.xxx.566

4

Vũ Bá Hùng

bahung.thptlequyd..@ninhthuan.edu.vn

0917.xxx.378

 

Voucher 300,000đ

   

1

Thanh Tam

dangkytaikhoantructuy..@gmail.com

0932.xxx.817

2

Trần Tiểu Lam

pe_tw_..@yahoo.com

0917.xxx.007

3

Đoàn Hoàng Vỹ

hoangvy22..@gmail.com

0167.xxx.254

4

Trần Trọng Tước

dvsaig..@yahoo.com

0903.xxx.028

5

Nguyễn Phan Ngọc Tân

nguyenphanngoct..@gmail.com

0167.xxx.571

 

Voucher 200,000đ

   

1

Hoàng Lê Tú Anh

hoangletuan..@gmail.com

0983.xxx.798

2

Trần Thị Thiên Ân

antran.30..@gmail.com

0933.xxx.137

3

Đoàn Hoàng Vỹ

hoangvy22..@gmail.com

0167.xxx.254

4

Vũ Bá Hùng

bahung.thptlequyd..@ninhthuan.edu.vn

0917.xxx.378

5

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0905.xxx.123

 

Voucher 100,000đ

   

1

Hoàng Thị Kim Thùy

hoangthuy.87..@gmail.com

0973.xxx.856

 

Voucher 50,000đ

   

1

Trần Thị Thiên Ân

antran.30..@gmail.com

0933.xxx.137

2

Lê Hồng Thủy

thuylh1140..@st.uel.edu.vn

0165.xxx.612

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 9/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Chí Thông

chithong16..@gmail.com

0963.xxx.071

2

Trần Thu Hà

tranthuha2..@gmail.com

0168.xxx.955

3

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

4

Phạm Văn Thưởng

pvtm..@gmail.com

0975.xxx.830

 

Voucher 300,000đ

 

 

1

Đỗ Viết Duy

dovietduyc..@yahoo.com

0913.xxx.486

2

Tạ Tuấn Hải

hait2u..@yahoo.com

0978.xxx.184

3

Long

tnl19..@gmail.com

0937.xxx.031

4

Minh Thiên

zenithdi..@gmail.com

0933.xxx.881

 

Voucher 200,000đ

 

 

1

Đào Minh Tiến

minhtien06..@gmail.com

0166.xxx.437

2

Nguyễn Thị Hà

havh..@gmail.com

0167.xxx.589

3

Minh Thiện

mthien..@gmail.com

0933.xxx.881

 

Voucher 100,000đ

 

 

1

Dang Bao Thai

dangbaoth..@gmail.com

0124.xxx.963

2

Nguyễn Xuân Vĩnh

vip.cdt..@gmail.com

0164.xxx.634

3

Trần Thị Thiên Ân

antran.30..@gmail.com

0933.xxx.137

 

Voucher 50,000đ

 

 

1

Phạm Công Minh

minhpham12..@gmail.com

0165.xxx.982

2

Phạm Đức Thịnh

phamthinh1..@gmail.com

0169.xxx.420

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng mã VC ngày 8/9/2014:

 

Voucher 500,000đ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Đàm Thị nga

damnga.qtkd..@gmail.com

0165.xxx.397

2

Đặng Thị Thủy

thuynckt3..@gmail.com

0166.xxx.507

3

Thanh Tam

dangkytaikhoantructuy..@gmail.com

0932.xxx.817

4

Le Dinh Nhan

ledinhnhan2..@gmail.com

0165.xxx.396

5

Nguyễn Ngọc Trung

cuongxd1..@zing.vn

0167.xxx.996

6

dang bao thai

dangbaoth..@gmail.com

0124.xxx.963

7

Võ Xuân Ngọc

vxngoc..@gmail.com

0167.xxx.272

 

Voucher 300,000đ

   

1

Le Dinh Nhan

ledinhnhan2..@gmail.com

0165.xxx.396

2

Thanh Tam

dangkytaikhoantructuy..@gmail.com

0932.xxx.817

3

Nguyễn Xuân Vĩnh

vip.cdt..@gmail.com

0164.xxx.634

4

Nguyen Thach Giao

thachgi..@yahoo.com

0917.xxx.500

5

Kim Kiên Trung

kimtrung.g..@gmail.com

0164.xxx.881

6

Nguyễn Văn Hòa

nguyenhoa1005..@gmail.com

0977.xxx.392

 

Voucher 200,000đ

   

1

Nguyễn Văn Sơn

sonthao..@gmail.com

0165.xxx.207

2

Nguyễn Tâm

phoenic.n..@gmail.com

0169.xxx.274

3

Nguyễn Hữu Thịnh

thinhnguyen.t..@gmail.com

0974.xxx.996

 

Voucher 100,000đ

   

1

Đặng Thị Thủy

thuynckt3..@gmail.com

0166.xxx.507

2

Phan Văn Tuấn

phantuan1..@gmail.com

0123.xxx.981

3

Phan Ngọc Đông

dong..@gmail.com

0902.xxx.518

 

Voucher 50,000đ

   

1

Nguyễn Ngọc Trung

cuongxd1..@zing.vn

0167.xxx.996

2

Từ Minh Vũ Bảo

baot..@gmail.com

0167.xxx.423


Lưu ý: Voucher mua hàng Online tại FPTShop.com.vn chỉ có thời hạn trong vòng 1 tuần kể từ khi khách hàng tìm được mã Voucher.

 

Thông tin liên hệ:

Website : FPTShop.com.vn
Fanpage : Facebook.com/FPTShopOnline
Hotline tư vấn, mua hàng nhanh: 1900.6606

FPT Shop trân trọng từng giây phút được phục vụ Quý khách!

 

»»» Là một tín đồ yêu công nghệ cũng như các dòng sản phẩm của Samsung bạn không thể bỏ qua siêu phẩm đình đám Samsung Galaxy E7 hot nhất hiện nay sắp được bán tại các cửa hàng của FPTShop trên toàn quốc.Ngoài ra bạn không thể bỏ qua 2 sản phẩm có sự kết hợp hoàn mỹ giữa nghệ thuật và tính tiên dụng như samsung galaxy core duossamsung galaxy note 3 neo 

»»» Người Việt Nam tin dùng hàng Việt Nam với 2 dòng máy tính bảng Masstel Tab 720iMasstel Tab 740 mới được trình làng có giá cực sốc và cấu hình cực cao.

»»» Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các dòng điện thoại khác như : Điện thoại samsungđiện thoại iphone Apple

  • Chia sẻ bài viết