TIN FPT SHOP

Danh sách Khách hàng đặt cọc Samsung Galaxy J7

Lê Xuân Tuấn Vũ Lê Xuân Tuấn Vũ vào ngày 14/07/2015 0 Bình luận

Danh sách Khách hàng đã đặt cọc sản phẩm Samsung galaxy J7

Danh sách khách hàng đã đặt hàng và hoàn tất cọc tại hệ thống FPT Shop tính đến hết chương trình đặt trước.

Thông tin chi tiết về sản phẩm Samsung Galaxy J7 xem tại đây:

STT

Ngày Tạo

Giờ Tạo

Tên Sản Phẩm

Tên Khách Hàng

SĐT

1

15/07/2015

10:06:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

trần thanh tâm

0908800***

2

15/07/2015

10:31:02

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Nguyen thanh phong

0908458***

3

15/07/2015

10:37:09

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Anh Minh

0167367***

4

15/07/2015

10:51:29

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHỊ HỒNG

0976330***

5

15/07/2015

10:51:29

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

CHỊ HỒNG

0976330***

6

15/07/2015

10:52:42

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

CHỊ CÚC

0947615***

7

15/07/2015

10:52:42

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

CHỊ CÚC

0947615***

8

15/07/2015

10:53:55

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHỊ KHÁNH

0975895***

9

15/07/2015

10:53:55

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

CHỊ KHÁNH

0975895***

10

15/07/2015

10:54:07

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Chị Huyền

0915369***

11

15/07/2015

10:55:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH THẮNG

0916104***

12

15/07/2015

10:55:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

ANH THẮNG

0916104***

13

15/07/2015

10:57:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Hải Anh

0164964***

14

15/07/2015

10:57:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Hải Anh

0164964***

15

15/07/2015

11:25:46

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Chị Vân

0907616***

16

15/07/2015

11:53:48

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Anh Tú

0928149***

17

15/07/2015

11:56:12

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Chị Hiền

0947661***

18

15/07/2015

12:13:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CAO THỊ MỸ DUNG

0933257***

19

15/07/2015

12:17:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN THỊ THU THẢO

0165615***

20

15/07/2015

12:21:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH HÀ

0973307***

21

15/07/2015

12:21:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN NGỌC PHIÊN

0978077***

22

15/07/2015

12:23:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH NHÂN

0962826***

23

15/07/2015

13:24:57

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 TRAN NHAT QUANG

0168546***

24

15/07/2015

14:35:35

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Nguyễn Thị Hiếu

0915086***

25

15/07/2015

15:20:38

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

CHỊ HUYỀN

0978399***

26

15/07/2015

16:22:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Anh Phong

0942268***

27

15/07/2015

16:33:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

LÝ HUỲNH CÔNG KHANH

0913215***

28

15/07/2015

16:46:40

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH NHÀN

0919305***

29

15/07/2015

16:48:12

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

HỒ HOÀI THƯƠNG

0988482***

30

15/07/2015

17:33:45

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Đỗ Văn Đoàn

0165460***

31

15/07/2015

17:55:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Phạm Xuân Lộc

0943484***

32

15/07/2015

18:06:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

THÁI VIỆT CƯỜNG

0979184***

33

15/07/2015

19:06:40

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 huy

0937361***

34

15/07/2015

19:32:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

HUỲNH VĂN LƯỢM

0168546***

35

15/07/2015

19:59:13

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Trần Hoài Thuận

0982121***

36

15/07/2015

20:00:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Lâm Hồng Phúc

0987424***

37

15/07/2015

20:06:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

HUỆ LƯƠNG

0949790***

38

15/07/2015

21:11:54

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

 Nguyễn Đức Thịnh

0165447***

39

15/07/2015

21:49:32

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

KIM DUNG

0932812***

40

15/07/2015

21:50:55

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

KIM DUNG

0932812***

41

16/07/2015

08:40:43

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

TRẦN ĐÌNH PHÚC

0937640***

42

16/07/2015

09:44:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

0974225***

43

16/07/2015

09:46:14

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

chị Mai

0985098***

44

16/07/2015

09:54:42

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN ĐỨC QUYẾT

0966239***

45

16/07/2015

09:59:15

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

NGUYỄN XUÂN KHÔI

0906361***

46

16/07/2015

10:32:08

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Nguyễn Ngọc Ánh

0986371***

47

16/07/2015

10:39:59

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Huy

0946368***

48

16/07/2015

10:44:14

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

CHỊ LAN

0163852***

49

16/07/2015

10:46:17

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Phạm Hữu Hùng

0973071***

50

16/07/2015

10:54:46

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

PHAN THANH HƯNG

0942061***

51

16/07/2015

11:45:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Đặng Thị Như Lành

0938452***

52

16/07/2015

11:57:02

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

NGUYỄN TRỌNG TÂM

0163842***

53

16/07/2015

13:23:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Chú Thống

0913124***

54

16/07/2015

14:00:22

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 CHỊ DUNG

0972406***

55

16/07/2015

15:00:47

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

HUỲNH VĂN BỘ

0975424***

56

16/07/2015

15:09:52

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ĐẶNG THỊ KIM THƯƠNG

0169855***

57

16/07/2015

15:20:37

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHÚ THỦY

0166985***

58

16/07/2015

15:51:29

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 trần văn cô ga

0164449***

59

16/07/2015

15:54:57

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

mai trung dũng

0983352***

60

16/07/2015

15:55:46

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHỊ THANH

0947351***

61

16/07/2015

15:59:11

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

A THẮNG

0977834***

62

16/07/2015

16:02:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH DŨNG

0934527***

63

16/07/2015

16:05:14

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH HIỆN

0983315***

64

16/07/2015

16:07:26

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

CHỊ MAI

0166416***

65

16/07/2015

17:27:09

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Cao Văn Tài

0947576***

66

16/07/2015

17:37:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 minh

0909825***

67

16/07/2015

19:39:22

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

HUỲNH THU THẢO

0973010***

68

17/07/2015

08:02:11

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

LÊ THỊ HUYỀN

0944663***

69

17/07/2015

10:31:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

HUỲNH HỒNG ÂN

0982720***

70

17/07/2015

11:15:35

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH HANH

0967053***

71

17/07/2015

12:22:43

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

VÕ THỊ HỒNG THẮM

0985400***

72

17/07/2015

14:19:53

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

CHỊ HIỀN

0167852***

73

17/07/2015

19:21:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH HOÀNG

0164405***

74

18/07/2015

09:54:56

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Nguyễn Văn Xuân

0966152***

75

18/07/2015

13:57:13

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Anh Hoàng Hải

0165579***

76

18/07/2015

14:02:46

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

0989104***

77

18/07/2015

14:41:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 nguyễn trường thi

0166246***

78

18/07/2015

15:57:12

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Trần Quỳnh Hoa

0126468***

79

18/07/2015

16:06:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

 Lại Nam Thái

0988709***

80

18/07/2015

16:14:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

A Định

0903443***

81

18/07/2015

16:25:04

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ÔNG THỊ TUYẾN

0907944***

82

18/07/2015

16:26:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ÔNG THỊ THƠM

0907944***

83

18/07/2015

21:20:21

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 Chị Trang

0976024***

84

19/07/2015

11:49:28

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

NGUYỄN ĐÌNH BIÊN

0943482***

85

19/07/2015

12:54:59

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Tran van phuoc

0907194***

86

19/07/2015

15:10:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

 Nguyễn Quang Minh

0908461***

87

19/07/2015

15:31:09

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Vũ Hồng Sơn

0168936***

88

19/07/2015

15:43:41

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Trần Trọng Phú

0932961***

89

19/07/2015

15:53:49

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Phạm Thị Lan

0989452***

90

19/07/2015

16:00:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 Nguyễn Quang Minh

0908461***

91

19/07/2015

16:10:24

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH KHIÊM

0906579***

92

19/07/2015

17:10:19

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

TRẦN THỊ THÙY TRANG

0933393***

93

19/07/2015

21:40:15

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 pham quang hieu

0938268***

94

19/07/2015

21:40:15

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

TRỊNH QUANG HÙNG

0917929***

95

20/07/2015

09:40:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Anh Hải

0932211***

96

20/07/2015

14:20:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 anh Tuấn Anh

0996515***

97

20/07/2015

15:34:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN VĂN BIN

0977225***

98

20/07/2015

16:02:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHỊ MINH

0977444***

99

20/07/2015

17:50:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Anh Hiếu

0906477***

100

20/07/2015

18:54:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Anh Hưng

0982510***

101

20/07/2015

19:04:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Anh Mạnh

0122578***

102

20/07/2015

19:04:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Anh Mạnh

0122578***

103

20/07/2015

19:14:07

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN VÕ ANH HÂU

0917322***

104

20/07/2015

20:28:33

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Nông Thị Hà

0984658***

105

21/07/2015

14:00:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

VÕ VĂN TÂM

0905707***

106

21/07/2015

15:40:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

CHỊ DIỄM

0120790***

107

21/07/2015

16:50:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH HOÀNG VĂN QUẢNG

0946691***

108

21/07/2015

18:05:42

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

anh lợi

0935568***

109

21/07/2015

20:04:52

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Anh Hà

0915009***

110

21/07/2015

20:20:25

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 Nguyen manh hung

0903900***

111

21/07/2015

21:10:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH Minh

0963434***

112

22/07/2015

09:40:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Đỗ Thị Nhàn

0912617***

113

22/07/2015

11:01:11

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN DIỆU LINH

0973887***

114

22/07/2015

11:02:39

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Đào Kim Ngọc

0903432***

115

22/07/2015

11:06:08

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

LÊ THỊ DẠ THU

0973271***

116

22/07/2015

11:24:37

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Chị Thanh

0986466***

117

22/07/2015

12:00:25

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 lieu hong tai

0168244***

118

22/07/2015

12:15:53

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 Trương Quốc Khánh

0974599***

119

22/07/2015

12:43:17

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

 nguyen van hai

0916477***

120

22/07/2015

13:50:21

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 c.LOAN

0905655***

121

22/07/2015

17:31:22

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Anh Cảnh

0913698***

122

22/07/2015

17:46:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ANH TÂN

0988584***

123

22/07/2015

17:54:32

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Kim Loan

0933117***

124

22/07/2015

18:30:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Anh Hưng

0988465***

125

22/07/2015

18:37:29

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

phạm ngọc long

0167609***

126

22/07/2015

18:56:32

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

0167458***

127

22/07/2015

20:25:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Trịnh Khương Duy

0977436***

128

23/07/2015

08:51:48

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

TRƯƠNG MẠNH TƯỞNG

0964519***

129

23/07/2015

09:17:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Anh Cường

0906539***

130

23/07/2015

10:26:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

XUÂN THẢO

0908755***

131

23/07/2015

10:51:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Phùng  Đức Tài

0963271***

132

23/07/2015

11:12:29

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN MINH HIẾU

0919266***

133

23/07/2015

15:17:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

 a luân

0167619***

134

23/07/2015

15:17:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 Trần Thị Ngọc Bích

0164963***

135

23/07/2015

15:26:33

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH HÙNG

0916939***

136

23/07/2015

16:10:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

 LÊ QUANG MINH (0838108195)

0903612***

137

23/07/2015

17:30:21

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHỊ THẢO

0932163***

138

23/07/2015

17:36:25

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN HOA PHONG THÍCH THIỆN HẠNH

0983919***

139

23/07/2015

17:38:17

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

TRẦN VĂN QUANG

0919808***

140

23/07/2015

17:49:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

A VIỆT

0938675***

141

23/07/2015

18:12:40

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

LÊ THANH HẢI

0939525***

142

23/07/2015

18:23:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

LÝ CHÍ HIẾU

0944140***

143

23/07/2015

18:42:33

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

HỨA BẢO VINH

0968814***

144

24/07/2015

08:50:22

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

ĐẶNG VĂN ÚT

0934840***

145

24/07/2015

09:02:14

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Nguyễn Công Đồng

0982568***

146

24/07/2015

09:58:07

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

BÙI THÁI BÌNH

0983218***

147

24/07/2015

13:59:59

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Ngô Tú Phương

0939959***

148

24/07/2015

15:41:44

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

Nguyễn Thị Hiền

0168340***

149

24/07/2015

16:00:49

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

CHỊ ANH

0167498***

150

24/07/2015

17:03:38

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

NGUYỄN THỊ THƠM

0908277***

151

24/07/2015

17:32:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH HÀO

0938891***

152

24/07/2015

17:48:02

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

nguyễn tú anh

0974365***

153

24/07/2015

18:18:44

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHỊ MINH

0907424***

154

24/07/2015

17:50:07

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH HÀO

0938891***

155

24/07/2015

19:12:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CÔ THẢO

0968635***

156

25/07/2015

08:00:44

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

CHÂU VĨNH TÙNG

0974567***

157

25/07/2015

08:45:09

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

Anh Bình

0983865***

158

25/07/2015

10:04:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

0934679***

159

25/07/2015

10:11:39

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

CHU VĂN HÀO

0167232***

160

25/07/2015

12:35:33

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

ANH KHÁNH

0979389***

161

25/07/2015

13:27:50

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

LÊ VĂN HỢP

0120484***

162

25/07/2015

14:42:25

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

Đặng Thu Hằng

0988115***

163

25/07/2015

14:43:24

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 Trần Duy Khanh

0938510***

164

25/07/2015

14:55:56

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

TRẦN KHẮC TÂM

0904012***

165

25/07/2015

14:58:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

nguyễn thị huế

0964605***

166

25/07/2015

15:08:56

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

 vo quang hien

0169838***

167

25/07/2015

17:21:36

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 White

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

0163300***

168

25/07/2015

17:54:27

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 anh An

0972499***

169

25/07/2015

19:27:45

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Black

NGUYỄN THỤY NAM PHƯƠNG

0169616***

170

25/07/2015

19:30:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

 anh nam

0938426***

171

25/07/2015

19:34:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Gold

DIỆP DUY KHƯƠNG

0939027***

  • Chia sẻ bài viết