TIN FPT SHOP

Danh sách Khách hàng đặt cọc Samsung Galaxy J5

Lê Xuân Tuấn Vũ Lê Xuân Tuấn Vũ vào ngày 14/07/2015 0 Bình luận

Danh sách Khách hàng đã đặt cọc sản phẩm Samsung galaxy J5

Danh sách những khách hàng đã đặt hàng và hoàn tất cọc tại hệ thống FPT Shop tính đến hết chương trình đặt trước.

Thông tin chi tiết về sản phẩm Samsung Galaxy J5 xem tại đây:

STT

Ngày Tạo

Giờ Tạo

Tên Sản Phẩm

Tên Khách Hàng

SĐT

1

15/07/2015

08:57:11

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

LÊ THỊ THANH LÝ

0945195***

2

15/07/2015

10:30:45

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

Anh Minh

0167367***

3

15/07/2015

10:43:51

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

CHỊ KHÁNH

0975895***

4

15/07/2015

10:46:11

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

CHỊ CÚC

0947615***

5

15/07/2015

10:47:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

CHỊ CÚC

0947615***

6

15/07/2015

10:47:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

CHỊ CÚC

0947615***

7

15/07/2015

10:49:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

CHỊ HỒNG

0976330***

8

15/07/2015

10:49:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

CHỊ HỒNG

0976330***

9

15/07/2015

10:50:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

CHỊ HỒNG

0976330***

10

15/07/2015

10:50:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

CHỊ HỒNG

0976330***

11

15/07/2015

11:53:02

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 LÊ HỮU MINH

0918742***

12

15/07/2015

12:11:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

BÍCH TRÂM

0167343***

13

15/07/2015

12:15:10

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

NGUYỄN THỊ THU THẢO

0165615***

14

15/07/2015

14:24:44

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

Lê Hồng Như

0932966***

15

15/07/2015

14:49:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

 Anh Nguyễn Huy Liệu

0983234***

16

15/07/2015

15:20:38

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

CHỊ HUYỀN

0978399***

17

15/07/2015

15:42:35

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Lê Khánh Hùng

0909268***

18

15/07/2015

16:08:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Chị Giang

0912540***

19

15/07/2015

16:43:32

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

THÁI HIẾU

0167999***

20

15/07/2015

16:47:36

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

NGUYỄN DI LINH

0915161***

21

15/07/2015

17:57:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Phạm Xuân Lộc

0943484***

22

15/07/2015

20:03:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

HUỆ LƯƠNG

0949790***

23

15/07/2015

20:48:51

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

PHẠM THỊ MỸ HẢO

0126760***

24

15/07/2015

21:43:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

NGUYỄN NHẬT BẰNG

0939678***

25

15/07/2015

21:47:36

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

NGUYỄN NHẬT BẰNG

0939678***

26

16/07/2015

09:39:37

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

 Anh Sỹ

0168639***

27

16/07/2015

11:10:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Trần Ánh Tuyết

0164970***

28

16/07/2015

11:11:42

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Trần Quang Điện

0164277***

29

16/07/2015

14:33:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

chị Hường

0974622***

30

16/07/2015

15:06:52

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

THÁI THỊ HUYỀN

0168995***

31

16/07/2015

15:26:13

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

Anh Tuấn

0902231***

32

16/07/2015

15:44:36

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

CHỊ MAI

0166416***

33

16/07/2015

15:48:46

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

TỪ THỊ GIANG

0963099***

34

16/07/2015

15:50:25

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

Long

0944220***

35

16/07/2015

15:52:12

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Nguyễn Mạnh Tùng

0943428***

36

16/07/2015

16:26:39

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Nguyễn Thị Lê Vi

0169492***

37

16/07/2015

18:45:21

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

VU THANH HAI

0168239***

38

17/07/2015

10:15:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Anh Phương

0938463***

39

17/07/2015

10:35:52

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Anh Mạnh

0974999***

40

17/07/2015

10:52:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

LÊ PHƯỚC LỘC

0949664***

41

17/07/2015

10:53:47

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Nguyễn Ngọc Tú

0919682***

42

17/07/2015

13:24:53

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

TRần Tốn Hiếu

0908975***

43

17/07/2015

14:21:02

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

CHỊ NGỌC

0168842***

44

17/07/2015

15:34:55

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

BÙI DUY NGHIỆP

0904080***

45

17/07/2015

16:10:13

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

PHẠM NGỌC MINH THANH

0946046***

46

17/07/2015

16:43:31

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

Vân Anh

0946121***

47

17/07/2015

16:47:13

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

CHỊ DUNG

0912731***

48

17/07/2015

16:49:21

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

TRẦN THỊ HÀ MINH

0945814***

49

17/07/2015

16:51:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

LÊ THỊ HẬU

0163929***

50

17/07/2015

16:51:38

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

 nguyễn văn trung

0987836***

51

17/07/2015

16:53:05

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

LÊ THỊ HÀ

0164977***

52

17/07/2015

20:07:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

TỐNG CÔNG HÀ

0978727***

53

17/07/2015

21:02:53

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

ANH PHÚC

0966038***

54

18/07/2015

08:30:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Phùng Bảo Trang

0167463***

55

18/07/2015

08:58:51

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Bạn Linh

0166357***

56

18/07/2015

09:14:37

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

XUÂN YẾN

0907870***

57

18/07/2015

10:31:19

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

A.NGUYÊN

0916292***

58

18/07/2015

10:47:38

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

0989257***

59

18/07/2015

11:48:25

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

A HUỲNH HỮU DANH

0923352***

60

18/07/2015

13:10:50

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

NGUYỄN VĂN MINH

0947941***

61

18/07/2015

15:13:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

LÊ THỊ TÌNH

0919419***

62

18/07/2015

15:24:40

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

NGUYỄN THÁI NGỌC LIÊN

0913106***

63

18/07/2015

15:52:55

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

 hiếu

0935886***

64

19/07/2015

08:47:32

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Lương Thị Việt

0963220***

65

19/07/2015

09:20:30

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

 Bùi Thị Thanh Trúc

0913969***

66

19/07/2015

10:40:19

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

CÔ DUNG

0979993***

67

19/07/2015

15:40:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

LÊ HÀ THANH

0904569***

68

19/07/2015

18:25:04

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

NGUYỄN VĂN HÙNG

0983634***

69

20/07/2015

10:30:40

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

ĐẬU THỊ HOÀI ANH

0965558***

70

20/07/2015

15:29:45

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

 Ngô Tùng Lâm

0169229***

71

20/07/2015

17:06:34

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

 ANh Cường 07803817229

0913893***

72

20/07/2015

18:54:23

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Anh Hưng

0982510***

73

20/07/2015

19:04:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

Anh Mạnh

0122578***

74

20/07/2015

19:04:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

Anh Mạnh

0122578***

75

20/07/2015

19:04:58

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

Anh Mạnh

0122578***

76

21/07/2015

11:06:09

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

ANH THIÊN

0913670***

77

21/07/2015

15:22:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

 THƯ

0123886***

78

21/07/2015

16:39:44

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 anh Lâm Hải

0122713***

79

21/07/2015

18:55:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Mai Thị Thùy Anh

0164982***

80

21/07/2015

20:03:04

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

DƯƠNG QUANG QUỐC TUẤN

0935488***

81

21/07/2015

21:42:24

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

ANH TOÀN

0985494***

82

22/07/2015

10:30:29

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Lê Thị Mai Trinh

0989171***

83

22/07/2015

11:22:46

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

0933129***

84

22/07/2015

13:26:27

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO

0166246***

85

22/07/2015

13:30:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Dương Thanh Giang

0908724***

86

22/07/2015

15:16:40

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

ĐOÀN THỊ LAN

0165597***

87

22/07/2015

16:31:42

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

ANH PHONG

0908279***

88

22/07/2015

19:11:37

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

HUỲNH TRUNG HIẾU

0949066***

89

22/07/2015

21:34:10

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

Đoàn Minh Diễm

0903826***

90

23/07/2015

09:36:27

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

VÕ KIM NGÂN

0166557***

91

23/07/2015

12:35:17

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Chị Trúc

0122998***

92

23/07/2015

17:03:03

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

trần văn long

0912505***

93

23/07/2015

17:40:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Chị Hà

0983365***

94

23/07/2015

18:08:20

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

Anh Giang

0988631***

95

23/07/2015

19:14:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

NGUYỄN THỊ ÂU TÂM

0978450***

96

24/07/2015

17:20:19

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

 Chị Thắm

0907347***

97

24/07/2015

18:09:04

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Lê Võ Tường Vy

0986993***

98

24/07/2015

18:38:07

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

ANH ĐÔNG MINH

0932069***

99

24/07/2015

17:51:53

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

ANH HÀO

0938891***

100

24/07/2015

17:54:16

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

ANH HÀO

0938891***

101

24/07/2015

19:43:57

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

MAI ANH VIỆT

0989255***

102

25/07/2015

09:00:01

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

ANH CƯỜNG

0924789***

103

25/07/2015

09:43:55

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

NGUYỄN HỮU HOÀI

0987005***

104

25/07/2015

09:55:43

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

0964889***

105

25/07/2015

11:00:32

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

 Chị Thắm

0907347***

106

25/07/2015

11:17:18

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

Ông Khánh Trung

0919137***

107

25/07/2015

13:17:00

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

ANH TÀI

0946728***

108

25/07/2015

15:13:09

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

ANH HẢI

0903881***

109

25/07/2015

16:00:25

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

 Nguyễn Việt Tín

0989189***

110

25/07/2015

16:40:14

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

VÕ THỊ HỒNG LAM

0905626***

111

25/07/2015

16:56:39

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

VÕ THỊ HÀ

0938866***

112

25/07/2015

20:35:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

A KỲ

0168261***

113

25/07/2015

21:45:06

ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

TRẦN HUỲNH TRÂM

0126438***

  • Chia sẻ bài viết