Danh sách Khách hàng đặt cọc Samsung Galaxy J5

   Thứ Ba, 14/07/2015 14:43 - 2984 lượt xem

   Like fptshop.com.vn để được cập nhật tin siêu phẩm sắp ra mắt và khuyến mãi hấp dẫn

   Danh sách những khách hàng đã đặt hàng và hoàn tất cọc tại hệ thống FPT Shop tính đến hết chương trình đặt trước.

   Thông tin chi tiết về sản phẩm Samsung Galaxy J5 xem tại đây:

   STT

   Ngày Tạo

   Giờ Tạo

   Tên Sản Phẩm

   Tên Khách Hàng

   SĐT

   1

   15/07/2015

   08:57:11

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   LÊ THỊ THANH LÝ

   0945195***

   2

   15/07/2015

   10:30:45

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   Anh Minh

   0167367***

   3

   15/07/2015

   10:43:51

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   CHỊ KHÁNH

   0975895***

   4

   15/07/2015

   10:46:11

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   CHỊ CÚC

   0947615***

   5

   15/07/2015

   10:47:31

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   CHỊ CÚC

   0947615***

   6

   15/07/2015

   10:47:31

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   CHỊ CÚC

   0947615***

   7

   15/07/2015

   10:49:01

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   CHỊ HỒNG

   0976330***

   8

   15/07/2015

   10:49:01

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   CHỊ HỒNG

   0976330***

   9

   15/07/2015

   10:50:20

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   CHỊ HỒNG

   0976330***

   10

   15/07/2015

   10:50:20

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   CHỊ HỒNG

   0976330***

   11

   15/07/2015

   11:53:02

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    LÊ HỮU MINH

   0918742***

   12

   15/07/2015

   12:11:01

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   BÍCH TRÂM

   0167343***

   13

   15/07/2015

   12:15:10

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   NGUYỄN THỊ THU THẢO

   0165615***

   14

   15/07/2015

   14:24:44

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   Lê Hồng Như

   0932966***

   15

   15/07/2015

   14:49:06

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

    Anh Nguyễn Huy Liệu

   0983234***

   16

   15/07/2015

   15:20:38

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   CHỊ HUYỀN

   0978399***

   17

   15/07/2015

   15:42:35

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Lê Khánh Hùng

   0909268***

   18

   15/07/2015

   16:08:30

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Chị Giang

   0912540***

   19

   15/07/2015

   16:43:32

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   THÁI HIẾU

   0167999***

   20

   15/07/2015

   16:47:36

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   NGUYỄN DI LINH

   0915161***

   21

   15/07/2015

   17:57:30

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Phạm Xuân Lộc

   0943484***

   22

   15/07/2015

   20:03:30

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   HUỆ LƯƠNG

   0949790***

   23

   15/07/2015

   20:48:51

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   PHẠM THỊ MỸ HẢO

   0126760***

   24

   15/07/2015

   21:43:00

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   NGUYỄN NHẬT BẰNG

   0939678***

   25

   15/07/2015

   21:47:36

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   NGUYỄN NHẬT BẰNG

   0939678***

   26

   16/07/2015

   09:39:37

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

    Anh Sỹ

   0168639***

   27

   16/07/2015

   11:10:18

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Trần Ánh Tuyết

   0164970***

   28

   16/07/2015

   11:11:42

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Trần Quang Điện

   0164277***

   29

   16/07/2015

   14:33:23

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   chị Hường

   0974622***

   30

   16/07/2015

   15:06:52

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   THÁI THỊ HUYỀN

   0168995***

   31

   16/07/2015

   15:26:13

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   Anh Tuấn

   0902231***

   32

   16/07/2015

   15:44:36

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   CHỊ MAI

   0166416***

   33

   16/07/2015

   15:48:46

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   TỪ THỊ GIANG

   0963099***

   34

   16/07/2015

   15:50:25

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   Long

   0944220***

   35

   16/07/2015

   15:52:12

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Nguyễn Mạnh Tùng

   0943428***

   36

   16/07/2015

   16:26:39

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Nguyễn Thị Lê Vi

   0169492***

   37

   16/07/2015

   18:45:21

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   VU THANH HAI

   0168239***

   38

   17/07/2015

   10:15:30

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Anh Phương

   0938463***

   39

   17/07/2015

   10:35:52

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Anh Mạnh

   0974999***

   40

   17/07/2015

   10:52:18

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   LÊ PHƯỚC LỘC

   0949664***

   41

   17/07/2015

   10:53:47

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Nguyễn Ngọc Tú

   0919682***

   42

   17/07/2015

   13:24:53

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   TRần Tốn Hiếu

   0908975***

   43

   17/07/2015

   14:21:02

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   CHỊ NGỌC

   0168842***

   44

   17/07/2015

   15:34:55

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   BÙI DUY NGHIỆP

   0904080***

   45

   17/07/2015

   16:10:13

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   PHẠM NGỌC MINH THANH

   0946046***

   46

   17/07/2015

   16:43:31

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   Vân Anh

   0946121***

   47

   17/07/2015

   16:47:13

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   CHỊ DUNG

   0912731***

   48

   17/07/2015

   16:49:21

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   TRẦN THỊ HÀ MINH

   0945814***

   49

   17/07/2015

   16:51:01

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   LÊ THỊ HẬU

   0163929***

   50

   17/07/2015

   16:51:38

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

    nguyễn văn trung

   0987836***

   51

   17/07/2015

   16:53:05

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   LÊ THỊ HÀ

   0164977***

   52

   17/07/2015

   20:07:16

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   TỐNG CÔNG HÀ

   0978727***

   53

   17/07/2015

   21:02:53

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   ANH PHÚC

   0966038***

   54

   18/07/2015

   08:30:16

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Phùng Bảo Trang

   0167463***

   55

   18/07/2015

   08:58:51

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Bạn Linh

   0166357***

   56

   18/07/2015

   09:14:37

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   XUÂN YẾN

   0907870***

   57

   18/07/2015

   10:31:19

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   A.NGUYÊN

   0916292***

   58

   18/07/2015

   10:47:38

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

   0989257***

   59

   18/07/2015

   11:48:25

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   A HUỲNH HỮU DANH

   0923352***

   60

   18/07/2015

   13:10:50

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   NGUYỄN VĂN MINH

   0947941***

   61

   18/07/2015

   15:13:16

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   LÊ THỊ TÌNH

   0919419***

   62

   18/07/2015

   15:24:40

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   NGUYỄN THÁI NGỌC LIÊN

   0913106***

   63

   18/07/2015

   15:52:55

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

    hiếu

   0935886***

   64

   19/07/2015

   08:47:32

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Lương Thị Việt

   0963220***

   65

   19/07/2015

   09:20:30

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

    Bùi Thị Thanh Trúc

   0913969***

   66

   19/07/2015

   10:40:19

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   CÔ DUNG

   0979993***

   67

   19/07/2015

   15:40:16

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   LÊ HÀ THANH

   0904569***

   68

   19/07/2015

   18:25:04

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   NGUYỄN VĂN HÙNG

   0983634***

   69

   20/07/2015

   10:30:40

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   ĐẬU THỊ HOÀI ANH

   0965558***

   70

   20/07/2015

   15:29:45

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

    Ngô Tùng Lâm

   0169229***

   71

   20/07/2015

   17:06:34

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

    ANh Cường 07803817229

   0913893***

   72

   20/07/2015

   18:54:23

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Anh Hưng

   0982510***

   73

   20/07/2015

   19:04:58

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   Anh Mạnh

   0122578***

   74

   20/07/2015

   19:04:58

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   Anh Mạnh

   0122578***

   75

   20/07/2015

   19:04:58

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   Anh Mạnh

   0122578***

   76

   21/07/2015

   11:06:09

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   ANH THIÊN

   0913670***

   77

   21/07/2015

   15:22:06

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

    THƯ

   0123886***

   78

   21/07/2015

   16:39:44

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    anh Lâm Hải

   0122713***

   79

   21/07/2015

   18:55:18

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Mai Thị Thùy Anh

   0164982***

   80

   21/07/2015

   20:03:04

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   DƯƠNG QUANG QUỐC TUẤN

   0935488***

   81

   21/07/2015

   21:42:24

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   ANH TOÀN

   0985494***

   82

   22/07/2015

   10:30:29

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Lê Thị Mai Trinh

   0989171***

   83

   22/07/2015

   11:22:46

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

   0933129***

   84

   22/07/2015

   13:26:27

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO

   0166246***

   85

   22/07/2015

   13:30:20

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Dương Thanh Giang

   0908724***

   86

   22/07/2015

   15:16:40

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   ĐOÀN THỊ LAN

   0165597***

   87

   22/07/2015

   16:31:42

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   ANH PHONG

   0908279***

   88

   22/07/2015

   19:11:37

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   HUỲNH TRUNG HIẾU

   0949066***

   89

   22/07/2015

   21:34:10

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   Đoàn Minh Diễm

   0903826***

   90

   23/07/2015

   09:36:27

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   VÕ KIM NGÂN

   0166557***

   91

   23/07/2015

   12:35:17

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Chị Trúc

   0122998***

   92

   23/07/2015

   17:03:03

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   trần văn long

   0912505***

   93

   23/07/2015

   17:40:18

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Chị Hà

   0983365***

   94

   23/07/2015

   18:08:20

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   Anh Giang

   0988631***

   95

   23/07/2015

   19:14:16

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   NGUYỄN THỊ ÂU TÂM

   0978450***

   96

   24/07/2015

   17:20:19

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

    Chị Thắm

   0907347***

   97

   24/07/2015

   18:09:04

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Lê Võ Tường Vy

   0986993***

   98

   24/07/2015

   18:38:07

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   ANH ĐÔNG MINH

   0932069***

   99

   24/07/2015

   17:51:53

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   ANH HÀO

   0938891***

   100

   24/07/2015

   17:54:16

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   ANH HÀO

   0938891***

   101

   24/07/2015

   19:43:57

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   MAI ANH VIỆT

   0989255***

   102

   25/07/2015

   09:00:01

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   ANH CƯỜNG

   0924789***

   103

   25/07/2015

   09:43:55

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   NGUYỄN HỮU HOÀI

   0987005***

   104

   25/07/2015

   09:55:43

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   Nguyễn Thị Quỳnh Trang

   0964889***

   105

   25/07/2015

   11:00:32

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

    Chị Thắm

   0907347***

   106

   25/07/2015

   11:17:18

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   Ông Khánh Trung

   0919137***

   107

   25/07/2015

   13:17:00

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   ANH TÀI

   0946728***

   108

   25/07/2015

   15:13:09

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   ANH HẢI

   0903881***

   109

   25/07/2015

   16:00:25

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

    Nguyễn Việt Tín

   0989189***

   110

   25/07/2015

   16:40:14

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   VÕ THỊ HỒNG LAM

   0905626***

   111

   25/07/2015

   16:56:39

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Gold

   VÕ THỊ HÀ

   0938866***

   112

   25/07/2015

   20:35:06

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 White

   A KỲ

   0168261***

   113

   25/07/2015

   21:45:06

   ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 Black

   TRẦN HUỲNH TRÂM

   0126438***

   62 4 5 62
   Bạn có biết?

   Vì sao chương trình này lại HOT đến vậy?

   Hãy để lại số điện thoại của bạn để được tư vấn miễn phí về chương trình hấp dẫn này nhé!