So sánh Realme X50 Youth Edition vs TECNO POVA 2 6GB-128GB

Realme X50 Youth Edition
Chỉ từ
Xem chi tiết

VS
TECNO POVA 2 6GB-128GB
Chỉ từ 3.990.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB

Xem thêm 22 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Realme X50 Youth Edition
Realme X50 Youth Edition
Chỉ từ
0₫
Xem chi tiết
TECNO POVA 2 6GB-128GB
TECNO POVA 2 6GB-128GB
Chỉ từ
3.990.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết