So sánh Huawei Y6s (2019) vs Vsmart Live 4 6GB-64GB

Huawei Y6s (2019)
Chỉ từ
Xem chi tiết

VS
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Chỉ từ 3.390.000đ
Nhận đến 2 khuyến mãi
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB

Xem thêm 24 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Huawei Y6s (2019)
Huawei Y6s (2019)
Chỉ từ
0₫
Xem chi tiết
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Vsmart Live 4 6GB-64GB
Chỉ từ
3.390.000₫
Nhận 2 khuyến mãi
Xem chi tiết