So sánh Huawei P30 Pro New Edition vs Vivo Y30 4GB - 128GB

Huawei P30 Pro New Edition
Chỉ từ
Xem chi tiết

VS
Vivo Y30 4GB - 128GB
Chỉ từ 4.490.000đ
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB

Xem thêm 22 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Huawei P30 Pro New Edition
Huawei P30 Pro New Edition
Chỉ từ
0₫
Xem chi tiết
Vivo Y30 4GB - 128GB
Vivo Y30 4GB - 128GB
Chỉ từ
4.490.000₫
Xem chi tiết