So sánh Huawei Nova 7 SE 5G Youth vs Samsung Galaxy A12 4GB-128GB

Huawei Nova 7 SE 5G Youth
Chỉ từ
Xem chi tiết

VS
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Chỉ từ 3.790.000đ
Nhận đến 2 khuyến mãi
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB

Xem thêm 21 ảnh

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Huawei Nova 7 SE 5G Youth
Huawei Nova 7 SE 5G Youth
Chỉ từ
0₫
Xem chi tiết
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Samsung Galaxy A12 4GB-128GB
Chỉ từ
3.790.000₫
Nhận 2 khuyến mãi
Xem chi tiết