So sánh Huawei MediaPad T8 vs Masstel Tab 10 Ultra

Huawei MediaPad T8
Chỉ từ
Xem chi tiết

VS
Masstel Tab 10 Ultra
Chỉ từ 3.590.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra

Xem thêm 45 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Huawei MediaPad T8
Huawei MediaPad T8
Chỉ từ
0₫
Xem chi tiết
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Chỉ từ
3.590.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết