So sánh Huawei MatePad 10.8 vs Masstel Tab 10 Ultra

Huawei MatePad 10.8
Chỉ từ
Xem chi tiết

VS
Masstel Tab 10 Ultra
Chỉ từ 3.590.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra

Xem thêm 45 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Huawei MatePad 10.8
Huawei MatePad 10.8
Chỉ từ
0₫
Xem chi tiết
Masstel Tab 10 Ultra
Masstel Tab 10 Ultra
Chỉ từ
3.590.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết