So sánh Huawei Mate 30 Pro 5G vs Realme C15 4GB-64GB

Huawei Mate 30 Pro 5G
Chỉ từ
Xem chi tiết

VS
Realme C15 4GB-64GB
Chỉ từ 3.790.000đ
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB

Xem thêm 36 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Huawei Mate 30 Pro 5G
Huawei Mate 30 Pro 5G
Chỉ từ
0₫
Xem chi tiết
Realme C15 4GB-64GB
Realme C15 4GB-64GB
Chỉ từ
3.790.000₫
Xem chi tiết