So sánh Đồng hồ Skmei - 1412BKWT vs Đồng hồ Skmei - 1455RSBU

Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ 199.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1455RSBU
Chỉ từ 299.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ
199.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1455RSBU
Đồng hồ Skmei - 1455RSBU
Chỉ từ
299.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết