So sánh Đồng hồ Skmei - 1239DKBU vs Đồng hồ Skmei - 1455RSBU

Đồng hồ Skmei - 1239DKBU
Chỉ từ 99.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1455RSBU
Chỉ từ 299.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Skmei - 1239DKBU
Đồng hồ Skmei - 1239DKBU
Chỉ từ
99.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1455RSBU
Đồng hồ Skmei - 1455RSBU
Chỉ từ
299.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết