So sánh Đồng hồ Skmei - 1241DKBU vs Đồng hồ Skmei - 1449BKWT

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ 150.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1449BKWT
Chỉ từ 390.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ
150.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1449BKWT
Đồng hồ Skmei - 1449BKWT
Chỉ từ
390.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết