So sánh Đồng hồ Skmei - 1241DKBU vs Đồng hồ Skmei - 1434AGBK

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ 150.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1434AGBK
Chỉ từ 450.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ
150.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1434AGBK
Đồng hồ Skmei - 1434AGBK
Chỉ từ
450.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết